Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
24-1-2013
12-11-2012
03-09-2012
ΠΕ02.00
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
29-03-2013
20-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
26-11-2012
12-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
24-1-2013
15-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
29-03-2013
01-03-2013
24-1-2013
10-12-2012
15-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
01-03-2013
24-1-2013
15-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
01-03-2013
24-1-2013
15-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
01-03-2013
15-11-2012
29-10-2012
12-10-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ05.00
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
11-01-2013
03-09-2012
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
12-03-2013
01-03-2013
18-02-2013
07-02-2013
31-01-2013
24-01-2013
11-01-2013
26-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
12-10-2012
25-09-2012
03-09-2012
ΠΕ07.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
11-01-2013
03-09-2012
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
01-03-2013
31-01-2013
26-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
12-10-2012
25-09-2012
03-09-2012
ΠΕ09.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
06-02-2013
24-1-2013
12-11-2012
03-09-2012
ΠΕ10.00
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΠΕ11.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
01-03-2013
31-01-2013
26-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
01-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
20-03-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.08
ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ13.00
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-12-2012
26-11-2012
12-11-2012
03-09-2012
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
01-03-2013
24-1-2013
10-12-2012
12-11-2012
12-10-2012
03-09-2012
ΠΕ15.00
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
01-03-2013
31-01-2013
26-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
01-10-2012
03-09-2012
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
24-10-2012
01-10-2012
03-09-2012
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
        Ενημερώσεις:        
24-1-2013
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ17.02
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-12-2012
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
01-03-2013
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
        Ενημερώσεις:        
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ17.12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
        Ενημερώσεις:        
24-1-2013
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
19-04-2013
29-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
        Ενημερώσεις:        
24-1-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
19-04-2013
08-04-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-12-2012
12-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
29-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-12-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.21
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
        Ενημερώσεις:        
03-09-2012
ΠΕ18.22
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.23
ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
        Ενημερώσεις:        
26-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.31
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
        Ενημερώσεις:        
26-11-2012
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.32
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
24-1-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.37
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
        Ενημερώσεις:        
03-09-2012
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
        Ενημερώσεις:        
31-01-2013
26-11-2012
24-10-2012
10-10-2012
25-09-2012
06-09-2012
03-09-2012
ΠΕ18.44
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
        Ενημερώσεις:        
10-10-2012
03-09-2012
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
31-1-2013
24-1-2013
26-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
12-10-2012
01-10-2012
03-09-2012
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
        Ενημερώσεις:        
18-04-2013
01-03-2013
31-01-2013
26-11-2012
24-10-2012
25-09-2012
03-09-2012
ΠΕ33.00
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ)
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΠΕ34.00
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΠΕ40.00
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
12-10-2012
03-09-2012
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.05
ΔΟΜΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
12-10-2012
03-09-2012
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
        Ενημερώσεις:        
12-10-2012
03-09-2012
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
19-04-2013
08-04-2013
29-03-2013
20-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
24-1-2013
10-12-2012
12-11-2012
12-10-2012
03-09-2012
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
        Ενημερώσεις:        
29-03-2013
01-03-2013
06-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.26
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤE01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.31
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.32
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.34
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΤΕ01.37
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.08
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.14
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.16
ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012
ΔΕ01.18
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
        Ενημερώσεις:        
05-02-2013
03-09-2012