ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΧΗΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1990
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2010
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/08/2012
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2002
6.27
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1986
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1986
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΕΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΗ - ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1989
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΒΕΡΤΟΣ-ΔΑΝΙΕΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1993
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1996
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1998
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1999
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΞΕΛΟΥ
ΣΥΡΑΓΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΕΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2001
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΙΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΕΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2003
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΛΛΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΙΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΣΙΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΚΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΙΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΦΛΩΡΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΝΑ
ΠΑΥΛΙΝΑ- ΟΛΓΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΕΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΩΝΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
ΒΑΪΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΤΣΚΗ
ΑΓΑΠΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΝΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΙΦΕΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2006
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2006
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2006
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΟΥΤΟ
ΤΕΡΕΖΑ
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2006
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2007
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2007
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΘΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΩΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2007
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
ΑΓΑΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΚΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΜΑΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2007
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΑΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2008
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2008
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2008
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΣΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΫΣΥ
ΛΟΥΙΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΝΤΓΚΑΡ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/2008
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/08/2008
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2009
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2009
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2009
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΚΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2009
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΛΑΤΙΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/08/2009
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2009
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΤΣΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2009
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2010
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/08/2010
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2011
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2011
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2011
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2011
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2011
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2012
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2012
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΡΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/2012
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/2012
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2012
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2012
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2013
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΖΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2013
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2013
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΤΙΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1982
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΦΙΛΙΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
9.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΒΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΑ
ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1991
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑ
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1996
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΑΡΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΗΣΣΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1998
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΒΑΛΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΕ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2002
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΪΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2003
8.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΧΛΑ
ΣΜΑΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΑΡΑ
ΑΡΧΟΝΤΩ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/08/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0