ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1988
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1989
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΟΥΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΥΘΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1996
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΟΝΕΛΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2011
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΝΤΖΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2008
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1984
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΑΝΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1986
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΝΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1990
7.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΜΕΝΤΖΕΣΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΑΛΚΙΝΟΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
6.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1991
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1994
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/10/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1996
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΦΙΔΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1998
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΒΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΑΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΣΤΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΛΕΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΙΚΛΑΝΤ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΑΛΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/2002
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΡΤΑΜΕΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΩΝΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΩΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
8.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΩΜΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΚΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/01/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΟΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΔΗ
ΣΜΑΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/2005
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΠΙΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΟΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2005
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΖΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΖΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΪΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2006
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΑΡΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΑΚΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΜΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2007
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2007
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2007
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2007
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΝΤΕΛΙΕΡΟΥ
ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2007
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2007
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2008
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2008
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΑΓΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/2008
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2008
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2008
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
9.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΓΚΟΛΦΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2008
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2009
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2009
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2009
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2009
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΒΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2009
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛ ΧΑΝΟΥΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2009
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΝΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2009
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2010
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2010
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2010
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2010
9.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2012
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2012
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2013
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΦΛΙΩΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2013
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1983
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1985
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1988
6.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1989
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1989
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1990
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1990
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΣΟΛΑΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1992
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1992
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1992
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1992
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1993
5.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1993
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΧΛΑΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΤΣΙΡΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/1994
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1995
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΑΡΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΚΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΜΠΙΑΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΡΙΚΟΡ
ΣΑΡΚΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΣΙΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΕΛΕ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΛΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΤΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0