ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1983
9.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1985
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1985
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΗΓΑΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
8.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΧΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
9.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΙΩΤΑ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0