ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1994
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2000
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/2008
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2011
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1984
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1986
5.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1987
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1988
7.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΝΙΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΦΙΤΣΑ
ΜΑΡΘΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1989
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1990
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΣΤΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΒΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1994
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΣΑΡΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1998
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΛΤΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΑΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΣΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΗΓΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΚΡΟΜΑΝΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ-ΛΟΥΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΘΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/2003
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛOΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΓΚΟΤΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/07/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΖΩΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΥ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/2006
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΔΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΒΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΛΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2007
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΛΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2008
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/2008
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2008
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2009
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2009
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2009
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2010
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2010
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΙΩΡΗ
ΑΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2010
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2010
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2010
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2011
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2011
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΙΟ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2011
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2011
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2012
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΑΟΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2012
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2012
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2012
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2012
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΛΑ
ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2012
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΛΒΕΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2012
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2012
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2013
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2013
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2013
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2014
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1986
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1986
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1987
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1988
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1989
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1989
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1989
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΜΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1990
6.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1990
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1991
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1991
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΦΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1992
7.28
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΚΑΪΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΪΝΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1993
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1993
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΙΝΤΑΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΜΠΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1994
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΛΗ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΠΚΙΩΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1994
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1995
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1995
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1997
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΖΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΜΗΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1998
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1998
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΤΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2000
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΚΟΥΛΑ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2001
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΪΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΕΡΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2002
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΟΥΖΟΥΔΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΒΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΖΗΣ
ΣΤΟΪΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2002
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΕΛΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΥΡΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΤΑΡΔΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2003
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/06/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΥΠΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΓΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2004
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΪΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/10/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΜΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2005
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2005
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΧΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2005
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΕΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2005
5.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΚΙΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΡΠΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΓΙΕΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΣΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2006
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΧΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΒΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2006
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2006
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2006
6.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/2007
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2007
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΥΛΗ
ΒΑΪΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2007
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2007
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2007
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/2007
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2007
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΜΠΑΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/2007
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2007
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΡΔΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2007
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2007
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2007
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0