ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1992
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΝΤΕΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΥΠΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2007
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2009
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2010
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2010
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2010
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2011
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2011
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2012
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2013
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2013
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1990
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΓΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1992
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΑΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2007
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2011
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2012
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2012
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2012
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2012
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2012
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0