<
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΟΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/2010
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2011
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2011
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2012
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2014
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΣΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2008
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2010
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2010
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2012
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1994
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΟΣ-ΘΕΣΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΡΣΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΩΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΝΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΓΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΕΥΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ
ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/2006
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΔΥΣΕΥΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΜΑΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΚΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΡΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2006
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/10/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΕΛΛΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2006
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΧΡΥΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΤΣΟΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΛΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2007
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2007
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2007
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΠΙΔΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2007
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2007
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΗΝΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΣΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2007
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2007
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2007
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
6.99
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/07/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΦΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΡΙΑΛΝΤΑ
ΛΑΜΠΗ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/2007
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΠΛΕ
ΠΑΓΩΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2007
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΑΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/2007
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΕΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2007
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2007
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2007
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2007
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2007
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/10/2007
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2007
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΝΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2007
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2007
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2008
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΝΑΟΥΤΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2008
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2008
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2008
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΥΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2008
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΤΣΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΒΟΥΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2008
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2008
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΖΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2008
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2008
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2008
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΣΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΛΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2008
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2008
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2008
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΑΓΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2008
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2008
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΙΤΕΛΗ
ΜΑΤΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2008
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΠΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2008
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΓΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΣΙΟΥΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2008
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΒΙΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2008
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/10/2008
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΪΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2008
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2008
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2009
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2009
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΔΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2009
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2009
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΤΣΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2009
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΘΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2009
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2009
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2009
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2009
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/2009
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2009
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2009
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2009
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2009
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2009
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2009
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΒΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΟΥΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/2009
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΠΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2009
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΩΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2009
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2009
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2009
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2009
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2009
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΚΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΕΙΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΥΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2009
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/07/2009
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2009
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΝΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2009
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΓΚΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2009
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2009
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2009
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2009
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΝΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2009
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2009
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2009
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΕΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2009
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΚΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2009
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΧΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2009
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2009
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2009
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2009
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2009
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2009
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΜΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2009
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0