ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΓΩΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΛΤΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΜΥΡΙΩΤΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΩΝΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
5.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΧΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΤΣΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΠΑ
ΧΡΥΣΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΝΟΒΑ
ΟΡΣΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚOΛΑΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΡΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΣΤΟΓΙΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2007
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2008
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ-ΠΗΛΙΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2009
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2011
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2013
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2013
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΕΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2010
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2010
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2011
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΕΛΛΑ
ΑΛΚΜΗΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΑΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1989
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΦΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1989
9.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΤΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΟΛΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
5.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΔΜΙΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.78
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1991
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1991
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.85
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1991
9.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΤΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΟΛΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
5.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΧΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΓΙΩΤΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΗΣ
ΣΟΛΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΕΛΛΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1992
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1992
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1992
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1992
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1993
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΕ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1993
6.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΦΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΒΔΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1993
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΓΑΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΡΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΖΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1993
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.65
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΜΠΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΕΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΦΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΑ
ΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΝΑΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1994
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1994
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1994
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/12/1994
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/12/1994
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1995
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΡΕΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΓΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΓΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1995
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΙΚΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1995
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1995
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΛΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΛΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1995
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΕΛΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
7.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1995
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΣΑΪΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΘΗΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1995
5.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΚΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΑΜΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΦΟΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΑΘΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1996
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΛΙΑΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΠΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΚΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΝΤΑ
ΛΩΡΑ-ΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.93
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1996
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1996
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΚΕΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.89
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΥΜΠΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1997
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0<