ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2011
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΜΟΖΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1995
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΚΩΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2009
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1986
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1994
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1998
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΗΡΟΜΙΤΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΗΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/08/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
9.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/11/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2008
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2008
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2008
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2008
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2009
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2009
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2009
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2009
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΦΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΝΙΩΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΟΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2009
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2009
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2009
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2009
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΤΙΡΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2010
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2010
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/2010
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2010
5.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2010
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΕΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2010
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2010
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΪΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2011
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2011
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΣΟΥΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2011
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2011
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2011
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2011
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2011
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2012
7.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2012
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/05/2013
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2013
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΜΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1988
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1995
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/11/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΝΑΡΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΜΟΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2002
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΤΟΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2002
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΟΥΡΩΝΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΔΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΑΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΤΡΙΑΔΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΠΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΖΗΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/2007
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2007
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΧΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2007
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2007
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2007
5.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2007
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2007
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2007
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΝΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/2008
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2008
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2008
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2008
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2008
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2008
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2008
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2009
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2009
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/2009
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2010
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2010
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2010
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2010
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2010
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2010
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2010
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΦΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2010
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2010
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2010
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2011
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2011
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΕΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2011
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2011
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΑΒΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2011
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2011
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2011
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2011
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2011
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2011
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΚΟΒΙΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2011
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2011
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2011
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΤΟΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2011
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΖΩΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2011
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΓΚΑΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2011
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΜΙΤΖΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2012
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2012
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2012
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2012
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2012
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΕΜ
ΜΑΡΙΑΜ
ΜΩΧΑΜΕΝΤ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2012
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΡΜΙΣΗ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2012
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2012
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2012
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2012
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2012
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2012
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΒΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2012
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2012
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2012
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2012
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2012
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2012
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2013
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2013
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2013
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2013
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΚΟΠΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2013
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2014
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΟΔΩΡΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2014
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΜΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2014
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2014
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2014
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2014
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΤΖΟΚΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2014
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2014
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΙΡΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2014
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2014
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2014
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
209
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
210
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2011
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
211
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2011
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0
0
0
0
212
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2013
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
213
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2014
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΕΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0
0
0
0
214
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2014
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0
0
0
0
215
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2014
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0