ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΙΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/05/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2010
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2009
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2009
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2012
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2013
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1988
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/1992
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1994
9.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
9.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1995
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΓΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΓΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΑΝΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1996
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1996
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
ΜΕΡΣΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
9.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΑΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
9.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΙΡΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1997
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1998
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΣ
ΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1998
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΟΥΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/12/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1999
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΙΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΟΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΒΑΛΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΜΠΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2000
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
9.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΘΑΡΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΠΟΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΜΠΡΟΥΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΒΡΟΥΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΚΟΥΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
9.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2000
9.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2001
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΑΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΛΑΚΟΥΔΗ
ΜΥΡΤΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
9.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΣΤΑΘΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
8.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΝΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΑΣΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΓΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2002
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΦΤΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΤΑΚΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΙΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΙΟΠΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΓΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΡΔΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/2003
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΩΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2003
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ-ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΘΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
9.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΕ
ΙΑΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΥΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΝΙΑ
ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
9.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΣΤΑΣΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΝΟΒΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΚΑ
ΖΩΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΞΙΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΛΩΝΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΖΑΪΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
9.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/12/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΤΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΑ
ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΒΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΙΑ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΩΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΙΜΠΟΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
8.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΜΑΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
9.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΚΗ
ΝΕΦΕΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΚΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΠΑ
ΑΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΘΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΒΕΤΖΗ
ΦΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΥΜΗ
ΑΛΕΞΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/2005
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2005
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΡΙΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΕ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ