Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή