Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ15.00
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02, κλάδος:ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.37
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή