Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή