Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02, κλάδος:ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
Συμπιεσμένη GZ μορφή