Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02, κλάδος:ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12, κλάδος:ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή