ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.5
10.5
7
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
4.5
4.5
0
0
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΒΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.2
0
0
44.2
3
34.933
403
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.267
9.367
9.7
9.267
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.95
7.25
6
30.7
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
9.367
8.767
9.267
ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.667
7.5
0
32.167
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
9.367
9.7
9.3
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.9
4
0
32.9
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.367
9.7
9.3
ΠΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.267
0
0
35.267
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1999
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
4
9.367
9.7
9.233
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.9
0
0
32.9
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.367
9.7
9.3
ΙΑΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.9
0
0
32.9
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.367
9.7
9.3
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.867
0
0
32.867
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
9.367
9.7
9.3
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.833
0
0
32.833
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
9.367
9.7
9.267
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.033
0
0
32.033
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
9.367
9.7
9.267
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.933
0
0
31.933
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
9.367
9.7
9.267
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.9
0
0
31.9
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
9.367
9.7
9.3
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.4
0
0
30.4
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.367
9.7
9.2
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.233
0
0
30.233
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.933
9.367
9.7
9.233
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.033
0
0
30.033
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
3.233
3.9
0
0
9.367
0
8.567
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.367
0
0
28.367
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.3
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.367
0
0
28.367
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.3
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.3
0
0
28.3
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2000
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.667
9.267
ΔΟΥΦΕΞΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.233
0
0
28.233
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
9.7
9.267
ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.9
0
3.5
24.4
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.233
ΚΕΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.867
0
0
27.867
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.7
9.233
ΝΤΕΛΛΑ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.667
0
0
27.667
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.7
9.233
ΤΣΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.5
4.5
3
19
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.867
0
0
25.867
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
8.467
0
9.233
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.683
0.75
0
23.933
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.7
9.267
ΛΟΥΚΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.667
0
0
24.667
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.7
9.3
ΚΟΜΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.6
0
0
24.6
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
9.7
9.267
ΚΑΛΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
30
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΠΑΤΣΟΥΛΕ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
31
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.7
9.267
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ
ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
32
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΣΩΤΗΡΕΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
33
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
34
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
35
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΣΚΟΝΔΡΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
36
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΣΙΩΜΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.467
0
0
24.467
37
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.3
ΜΠΙΖΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.4
0
0
24.4
38
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.233
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.4
0
0
24.4
39
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.7
9.233
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.367
0
0
24.367
40
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
9.7
9.233
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.367
0
0
24.367
41
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
9.7
9.267
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.233
0
0
24.233
42
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.433
9.3
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΩΚΙΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.167
0
0
24.167
43
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.4
9.267
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.167
0
0
24.167
44
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.367
9.3
ΖΑΓΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.067
0
0
24.067
45
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.367
9.233
ΚΑΜΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
24.033
0
0
24.033
46
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/1998
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.233
9.3
ΓΩΓΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
22.75
0
3.75
19
47
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.3
ΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.85
0
3.25
18.6
48
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΕΣΤΡΟΡΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.533
0
1
20.533
49
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
3.867
9.167
ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.508
0
2.875
18.633
50
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.633
ΦΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.333
0
0
21.333
51
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
6.467
9.2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19
11
0
8
52
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ΚΟΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.9
10
0
8.9
53
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΤΑΤΣΕΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.55
13.25
0
5.3
54
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.5
18.5
0
0
55
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.533
8.5
0
9.033
56
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
14.8
0
0
14.8
57
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2002
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
9.3
ΤΣΙΜΠΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
14.6
0
0
14.6
58
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.267
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
14.2
0
0
14.2
59
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
0
8.567
ΜΠΟΥΝΤΙΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.717
4.75
0
8.967
60
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11.983
0
2.75
9.233
61
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΚΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11.8
0
0
11.8
62
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.567
9.233
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11.733
2.5
0
9.233
63
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΠΥΡΕΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11.3
1
1
9.3
64
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΟΝΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.3
0
0
9.3
65
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.267
0
0
9.267
66
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.267
0
0
9.267
67
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΙΑΛΥΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.267
0
0
9.267
68
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΟΥΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.267
0
0
9.267
69
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.267
0
0
9.267
70
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.233
0
0
9.233
71
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΔΟΥΦΕΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.233
0
0
9.233
72
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΒΑΡΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.167
0
0
9.167
73
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΚΥΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.967
0
0
8.967
74
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
ΚΑΡΑΒΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.833
0
0
8.833
75
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΥΡΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.55
0.25
0
8.3
76
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.467
0
0
8.467
77
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2003
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΣΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.267
0
0
8.267
78
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΦΟΥΝΤΑ
ΑΡΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.133
0
0
8.133
79
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8
0
0
8
80
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
7.333
0
0
7.333
81
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
5.967
0
0
5.967
82
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.967
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ
ΒΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
5.333
0
0
5.333
83
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
3.467
0
0
3.467
84
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
1.25
1.25
0
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.65
15
8.75
13.9
86
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
ΓΚΟΥΡΜΑΝΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.9
10.75
3.75
18.4
87
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
ΚΑΡΑΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.517
16.25
6
9.267
88
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΤΣΙΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26
0
1.5
24.5
89
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
0
0
0
0
0
0
1.967
9.067
0
9.267
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17
17
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2004
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΒΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11
11
0
0
91
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9
9
0
0
92
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.75
8.75
0
0
93
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΥΜΙΟΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
79.133
13.5
9.5
56.133
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
19.4
18.6
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
73.95
9.75
8
56.2
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
18.6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
72.4
0
0 (60)
72.4
96
63.133
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.8
8.267
9.133
8.667
9.367
9.7
9.267
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
69.5
3.5
7.5
58.5
97
30.267
517
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
0
6.767
0
9.367
19.4
18.533
ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.767
0
0
68.767
98
40.433
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.133
7.567
18.733
19.4
9.267
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.73
3.5
8.75
56.48
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
18.733
16.867
18.4
ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.3
0
8
56.3
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
0
15
19.4
18.6
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.092
10.75
6.875
46.467
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
18.8
18.6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.083
9.75
7.5
46.833
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
18.8
9.3
ΖΕΡΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
63.342
13.5
6.875
42.967
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
9.333
18.633
ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.808
19.25
6.625
36.933
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
18.667
9.3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.2
0
6
56.2
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
18.6
ΛΙΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.483
7.5
3.75
50.233
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
2.7
9.367
16.7
18.6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.733
8
5
47.733
107
38.467
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
9.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.467
7.333
9.367
9.7
9.267
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.483
2.5
2.25
55.733
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
18.667
18.333
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.333
15.5
0
44.833
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1995
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5.467
7.567
14.8
9.267
ΜΗΛΑΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.55
16.5
6.25
36.8
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/1992
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
9.367
9.3
ΖΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.383
0
3.25
56.133
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
18.8
18.6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.208
16.5
5.875
36.833
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
9.367
9.667
9.233
ΜΗΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΚΤΟΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.108
6
6.875
46.233
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.933
9.7
18.6
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.933
0
0
58.933
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
8.39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.833
0
0
58.833
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
0
15.067
18.733
18.6
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.3
0
0
58.3
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
8.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΤΣΕΠΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.2
14
7.5
36.7
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
9.367
9.2
ΠΛΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.9
0
5
52.9
118
43.7
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1990
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
8.567
8.7
9.367
9.7
9.2
ΜΟΥΛΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.525
21.5
10.125
25.9
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
9.7
9.3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.467
0
0
57.467
120
38.8
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
0
0
0
8.633
7.333
9.367
18.733
9.3
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.342
15.75
7.625
33.967
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
9.7
9.267
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.425
11.25
7.875
37.3
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1999
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
18.667
9.267
ΖΗΣΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.058
11.5
7.125
37.433
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
9.4
9.3
ΜΠΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΥΛΒΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.233
9.75
7.75
37.733
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
4.7
9.367
9.7
9.267
ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.217
11.5
2.25
41.467
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.867
14.333
9.267
ΛΑΚΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.025
16.75
7.375
30.9
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.333
14.2
ΓΕΚΤΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.008
11
6.875
37.133
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
9.07
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.008
13.75
9.125
32.133
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
18.667
9.3
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.317
10.75
0
43.567
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1990
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
0
0
0
0
0
0
0
4.7
15
9.333
9.233
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.125
13.75
4.375
36
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
2.7
9.367
9.7
9.3
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.117
10.5
6.75
36.867
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1995
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.867
9.7
9.3
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.892
13
4.625
36.267
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
9.367
9.7
9.3
ΚΑΜΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.867
16.75
8.75
28.367
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.3
ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΡΑΠ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.783
16.75
7.5
29.533
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
2.767
4.333
9.367
8.533
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.75
0
5.25
48.5
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.242
10
5.875
37.367
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
9.333
9.3
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.233
0
0
53.233
137
44.7
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1986
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
8.8
8.7
9.1
9.4
8.533
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΣΩΤΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.175
8.25
8.125
36.8
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
18.467
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.108
10.75
4.625
37.733
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
9.7
9.3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.867
0
0
52.867
140
43.567
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
9.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
9.233
7.567
9.367
9.7
9.3
ΛΑΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.667
0
7
45.667
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1994
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
17.733
18.567
ΒΟΖΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.6
0
0
52.6
142
43.333
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0
9.1
7.567
9.367
9.4
9.267
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.475
11.25
2.125
39.1
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.9
9.367
9.367
9.3
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.417
16.75
9.5
26.167
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1992
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.333
9.3
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52
13.75
3.75
34.5
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
8.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
9.1
9.233
7.867
ΣΕΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.908
0
6.375
45.533
146
36.267
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.633
9.1
9.4
9.267
ΚΑΣΤΟΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.692
8.5
7.625
35.567
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.567
9.7
9.3
ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.6
17
7
27.6
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.333
9.3
ΤΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.592
8.75
6.375
36.467
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
9.367
9.7
9.267
ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.883
11.5
8.75
30.633
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
12.267
9.3
ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.8
6
8
36.8
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1996
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.367
9.7
9.267
ΓΑΛΑΝΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.75
16
6.75
28
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
9.3
ΔΟΥΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.7
17.5
7
26.2
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.4
9.3
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.567
9.75
2.25
38.567
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1995
6.92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.492
0
8.625
41.867
155
32.6
481
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
0
7.267
7.533
9.7
9.267
ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΟΥΡΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.492
0
9.125
41.367
156
32.1
491
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.267
9.067
9.4
9.267
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.358
0
7.125
43.233
157
33.933
442
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
5.5
9.367
9.7
9.3
ΧΑΝΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.7
7.75
6.75
35.2
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.933
9.4
7.867
ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.383
7.5
4.25
37.633
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
9.7
9.2
ΛΕΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.217
15.25
6
27.967
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.333
9.3
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.075
9.75
1.125
38.2
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
15.067
9.233
9.3
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.008
14
7.375
27.633
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.3
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49
14.25
6.75
28
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.367
9.267
ΛΩΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.967
0
0
48.967
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1990
6.52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΝΤΟΥΒΡΑ
ΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.85
0
3.75
45.1
165
35.867
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8.667
9.367
9.7
9.233
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.7
16.25
8.75
23.7
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
0
9.067
0
9.267
ΣΤΑΘΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.642
8
6.875
33.767
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
7.533
9.333
7.9
ΜΑΥΡΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.633
10.5
8
30.133
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.967
0
7.5
9.367
9.3
ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.425
7.25
7.375
33.8
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.133
9.4
9.267
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΑΡΝΑΟΥΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.4
0
0
48.4
170
39.1
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933
0
0
0
9.033
7.333
9.367
9.433
9.3
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.317
11.5
3.25
33.567
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
9.333
9.3
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.283
2.75
6
39.533
172
31.033
510
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
5.467
8.967
9.367
8.5
ΠΑΡΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.217
12.25
0
35.967
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
0
0
9.067
0
18.6
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.217
12.5
3.25
32.467
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
0
0
0
9.067
8.767
9.3
ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.067
0
0
48.067
175
38.8
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167
9.233
8.667
9.367
9.367
9.267
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.967
0
0
47.967
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
19.4
9.3
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.942
15.5
8.875
23.567
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.333
9.3
ΚΡΙΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΩΖΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.85
12.5
9.25
26.1
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.433
9.3
ΜΑΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.833
10.75
9.25
27.833
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1992
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.7
9.167
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.733
11.25
8.25
28.233
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.167
ΧΑΡΙΣΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.667
3.5
7.5
36.667
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
9.367
9.4
9.3
ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.325
12.25
8.875
26.2
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.4
9.3
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.217
11
9.75
26.467
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1995
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.7
9.267
ΚΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.125
11.75
7.375
28
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.367
9.267
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.075
13.25
7.625
26.2
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.3
ΚΑΡΝΑΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.867
10.25
8.25
28.367
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.3
ΜΠΟΥΣΜΑΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.8
2
7.5
37.3
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
18.6
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.6
14.5
10
22.1
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.367
7.9
ΔΙΠΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.6
7
7.5
32.1
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2000
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
9.333
18.6
ΓΑΛΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.542
9.75
7.625
29.167
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1995
8.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΜΠΡΕΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.467
7.5
7
31.967
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.967
0
9.367
9.367
9.267
ΣΑΚΚΟΥΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.425
10.5
8.125
27.8
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.433
9.3
ΝΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.408
6.5
2.875
37.033
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
4.7
9.367
9.367
9.3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.4
10
8
28.4
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
14.8
9.3
ΒΡΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.392
12.25
6.375
27.767
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
9.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.4
9.267
ΓΑΛΙΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.35
5.25
4
37.1
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
0
0
0
6.567
0
9.367
9.433
9.3
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.35
10.25
10
26.1
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1996
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
18.6
ΗΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.967
9.5
8.5
27.967
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1993
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.7
9.3
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.95
12.25
7.5
26.2
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1998
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.333
9.3
ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.875
14.75
5.625
25.5
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2001
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
7.4
9.233
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.858
14.25
9.375
22.233
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.4
8
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.708
8
9.375
28.333
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2000
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.267
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.65
11.5
6.25
27.9
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.3
ΤΣΙΛΕΜΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.642
8.75
9.125
27.767
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.4
9.3
ΚΑΤΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.62
0
2.25
43.37
205
34.103
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1999
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
6.336
9.333
9.367
9.267
ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.617
0
8.25
37.367
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
18.6
ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.617
3
9.75
32.867
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.333
18.533
ΚΛΩΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.475
12.5
9.375
23.6
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.367
9.3
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.467
9.5
10
25.967
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
18.633
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.408
10.25
7.125
28.033
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2000
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.4
9.267
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.308
7.25
5.125
32.933
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
9.067
9.433
9.3
ΚΟΥΒΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.192
12.5
6.625
26.067
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1999
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.233
9.3
ΜΕΣΕΡΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45
16
4.5
24.5
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
17
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.95
0
1.25
43.7
214
34.4
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
5.233
0
0
0
5.467
9.367
9.4
9.3
ΤΣΙΦΟΥΤΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.942
9.5
7.375
28.067
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.4
9.3
ΠΑΤΣΟΥΛΕ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.808
11.25
3.125
30.433
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
0
0
0
2.3
0
2.7
7.3
7.4
7.867
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.717
11
8.75
24.967
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
9.233
9.3
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΝΩΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.675
10
3.875
30.8
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
9.367
8.767
9.3
ΕΛΛΗΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.658
7.5
3.125
34.033
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
1.867
0
0
2.767
9.067
9.367
8
ΚΑΡΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.65
7.25
5
32.4
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.733
18.6
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.533
12.5
9
23.033
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
9.4
9.3
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.533
9.75
6.75
28.033
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.367
9.3
ΚΩΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.533
12.5
6.5
25.533
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1998
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.767
9.267
ΔΗΜΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.508
10
8.375
26.133
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.367
9.267
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.408
13.5
8.375
22.533
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
8.9
9.3
ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΙΑΣ - ΑΡΙΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.383
7.75
0
36.633
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
9.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
0
0
0
5.467
9.367
7.4
9.3
ΣΜΥΡΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.383
11.5
5.75
27.133
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
8.767
9.3
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.325
10.5
6.125
27.7
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.333
9.3
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.275
11
7.375
25.9
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.233
9.3
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.217
12.5
8.75
22.967
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.367
9.3
ΚΟΝΤΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.208
13
7.875
23.333
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.333
9.167
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.208
14.75
9.125
20.333
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
8.767
8
ΖΙΓΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.1
11
6
27.1
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
8.767
9.267
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.05
8
8.25
27.8
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.4
9.3
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.025
12
4.125
27.9
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/1999
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
18.533
ΣΤΑΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.008
1
9.875
33.133
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.733
18.4
ΔΟΥΦΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.992
11
8.125
24.867
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.367
8
ΒΟΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.967
0
0
43.967
238
34.667
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
8.7
9.367
9.4
9.3
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΦΙΛΙΩ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.925
15.5
5.125
23.3
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.733
9.2
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.775
8.5
7.375
27.9
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.3
ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.75
10
5.75
28
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
9.3
ΤΣΙΜΑΡΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.733
6.25
10.25
27.233
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
18.467
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.7
0
0
43.7
243
34.433
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.267
9.367
9.367
9.267
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.633
16.75
6.25
20.633
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1991
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.633
8.5
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.525
4.5
4.125
34.9
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
9.1
9.367
9.267
ΜΕΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.392
7.5
8.125
27.767
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.367
9.3
ΓΙΟΡΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.133
0
4.5
38.633
247
30.633
513
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
5.467
9.367
8.733
8
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.067
15.5
9.5
18.067
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.267
ΝΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.058
14
4.625
24.433
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.9
8
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.033
0
0
43.033
250
33.767
449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1987
7.92
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
9.267
0
0
0
9.267
ΔΑΓΓΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43
0
6.5
36.5
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
0
9.367
9.7
9.3
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.933
8.75
2.75
31.433
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
9.067
0
18.533
ΣΜΥΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.933
17
10
15.933
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.533
ΞΑΞΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.9
5.75
2.75
34.4
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1986
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
7.5
9.367
9.3
ΠΙΝΑΚΟΥΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.817
5.25
9.5
28.067
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
18.6
ΑΛΠΑΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.775
10
6.375
26.4
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.867
8.567
ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.675
8.75
4.625
29.3
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
1.333
18.6
ΣΚΡΙΜΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.633
8.75
6.75
27.133
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.767
9.267
ΔΗΜΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.617
14
7.75
20.867
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
7.4
9.3
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.6
15
9
18.6
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2001
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.567
0
0
42.567
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
14.533
9.4
9.3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.567
5.75
8.75
28.067
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
9.3
ΚΩΦΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.533
9.75
5.75
27.033
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.767
9.3
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.508
6.75
8.125
27.633
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.3
ΑΒΡΑΜΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.467
0
0
42.467
265
33.233
465
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
7.533
7.5
9.333
9.233
ΝΤΟΥΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.4
0
0
42.4
266
33.1
470
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1987
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
6.633
9.367
9.367
9.3
ΜΑΥΡΟΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.4
0
0
42.4
267
33.1
471
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.633
9.1
9.4
9.3
ΠΑΠΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.35
16
9.75
16.6
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.2
ΣΙΛΙΝΤΖΗΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.333
10
9.5
22.833
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1998
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
9.433
9.3
ΡΑΠΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.317
14
10.25
18.067
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
ΤΣΑΝΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.2
0
0 (60)
42.2
271
33.7
453
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
0
7.267
8.967
9.367
8.5
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.2
7.75
8.25
26.2
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1991
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.333
9.3
ΠΑΠΑΣΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.117
12
2.75
27.367
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1987
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
0
0
3.333
5.467
0
0
15.133
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.067
6.5
7.5
28.067
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1987
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.867
9.133
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.033
10
10
22.033
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/1997
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.367
7.9
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.917
17.25
5
19.667
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/1990
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
1.4
9.3
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.8
13
4.5
24.3
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
16.733
ΒΕΡΙΓΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.625
0
3.625
38
278
30.6
515
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
5.467
8.967
9.367
7.4
ΣΤΑΣΙΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.45
15
9.75
16.7
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
ΜΑΚΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.383
13
9.75
18.633
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2002
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
ΤΣΕΚΟΥΛΗ
ΠΟΛΥΖΩ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.342
14.25
8.625
18.467
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
ΠΑΠΑΡΑΦΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.325
17.5
10.125
13.7
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.233
7.467
ΝΑΤΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.192
0
4.625
36.567
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
9.2
9.7
9.233
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.15
0
0.75
40.4
284
31.1
506
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
4.233
0
9.367
9.367
9.3
ΧΑΝΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.15
5
8.25
27.9
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.7
9.233
ΤΖΙΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.067
0
0
41.067
286
33.2
467
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
7.3
9.367
9.367
7.867
ΧΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.867
0
0
40.867
287
31.6
503
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1987
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
8.267
8.467
0
0
0
0
9.4
9.267
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.85
7.5
5.75
27.6
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.233
9.3
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΜΕΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.733
10.5
3.5
26.733
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
0
8
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.725
14.25
9.875
16.6
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.3
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.667
0
0
40.667
291
32.1
489
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
7.367
0
0
9.233
0
0
8.9
8.567
ΠΡΟΥΝΤΣΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.667
12
3.5
25.167
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
15.8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.65
0
5.25
35.4
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
7.567
0
0
0
0
9.367
9.3
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.608
9.25
5.625
25.733
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
0
7.5
7.5
9.267
ΚΟΥΚΟΥΡΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.592
13.5
8.625
18.467
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.5
15.25
9.75
15.5
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
9.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.483
10.25
3
27.233
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.933
0
9.3
ΜΗΛΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.4
6.25
8.75
25.4
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1999
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.367
8.533
ΘΩΜΑ
ΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.358
16.5
8.125
15.733
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.733
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.325
5
9.625
25.7
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.7
8.5
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.258
12.5
9.125
18.633
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.633
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.158
16.25
7.875
16.033
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.033
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.083
16.5
7.75
15.833
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
ΚΑΝΑΚΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.033
16.5
9.5
14.033
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.983
4.5
7.75
27.733
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1998
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.333
9.3
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.867
9.75
1.75
28.367
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
7.5
6.6
9.067
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.767
10.75
3.75
25.267
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
7.067
9.3
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.675
15.5
8.375
15.8
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΝΙΚΟΛΕΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.592
11.5
10.125
17.967
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.2
ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.55
4
8.25
27.3
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.333
9.3
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.508
5
6.875
27.633
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.4
9.167
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΛΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.367
14.75
7.25
17.367
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.3
ΚΛΑΡΟΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.358
4.75
8.375
26.233
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.367
9.3
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.358
15.75
7.875
15.733
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.733
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.317
16.75
10
12.567
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
7.9
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.258
1.75
2.875
34.633
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
9.367
9.4
9.3
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.242
1.75
3.125
34.367
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
2.7
9.067
9.233
9.3
ΚΑΡΥΑΚΑΤΖΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.967
6.25
7.75
24.967
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
8
ΝΤΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.8
15.25
7.75
15.8
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΚΑΡΥΔΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.783
11
9.25
18.533
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1999
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.6
15.75
4.25
18.6
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
9.233
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.533
13.75
9.75
15.033
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
7.867
ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΜΑΤΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.375
0
3.875
34.5
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
0
9.1
9.367
9.3
ΛΕΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.317
15.25
9.5
13.567
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.167
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.3
14.5
8
15.8
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.25
4.5
5.75
28
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
9.3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.217
4.5
5.75
27.967
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
9.267
ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗTΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.092
14.5
9.625
13.967
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
ΚΟΛΙΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.083
8
9.25
20.833
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2000
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
9.333
9.3
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.067
0
0
38.067
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
12.733
9.4
9.3
ΒΕΡΓΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.033
14.75
8.75
14.533
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2000
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
7.9
ΤΣΙΓΓΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38
3.25
6.75
28
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.333
9.3
ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ
ΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.95
17.75
9.5
10.7
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
ΠΛΟΥΜΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.825
11.75
7.375
18.7
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
4.6
9.3
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.758
9.5
9.625
18.633
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1997
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.65
21.25
8.5
7.9
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.45
11
9.75
16.7
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1993
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.4
15.75
3.75
17.9
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
8.533
ΚΑΝΤΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.392
19.25
8.875
9.267
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΥΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.333
10.5
0
26.833
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1999
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
17.933
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.292
0
2.125
35.167
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
0
0
0
0
0
0
5.467
0
9.067
7.367
8
ΚΑΣΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.275
10.25
8.625
18.4
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
ΚΛΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.267
15
9.5
12.767
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
8.567
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.25
11.75
0
25.5
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.1
0
8.567
ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.233
0
0
37.233
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
4.7
9.367
9.367
9.3
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.208
13.5
7.875
15.833
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
ΧΡΕΠΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.2
8.75
10.25
18.2
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.133
11.5
0
25.633
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
9.067
0
9.267
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.117
3
6.25
27.867
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.267
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.1
0
0
37.1
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
18.733
0
9.267
ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ
ΜΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.1
3.75
9.75
23.6
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.367
9.3
ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.033
0
0
37.033
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.367
9.7
9.3
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.95
14.25
9.5
13.2
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
ΜΠΡΑΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.917
8.75
6.5
21.667
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
4.967
8.567
ΠΑΝΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.85
1.5
7.75
27.6
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.267
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.683
7.75
4.5
24.433
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.91
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.633
0
0
36.633
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1982
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
9.067
7.5
9.267
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.633
13.5
4.5
18.633
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
9.267
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.625
1
9.125
26.5
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.7
9.3
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.575
16.5
9.375
10.7
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.567
0
2
34.567
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
9.1
8.9
9.267
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.5
0
0
36.5
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
0
0
0
0
4.7
9.367
0
18.6
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.483
13.75
9.5
13.233
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1993
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.567
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.467
14
10
12.467
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.467
13
9.5
13.967
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
ΚΑΡΥΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.45
0
8.75
27.7
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.333
9.3
ΛΙΑΠΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.35
0
0.25
36.1
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
4.733
9.367
7.5
9.3
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.342
9.25
8.625
18.467
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.317
12.75
0
23.567
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0
0
2.833
9.1
0
8.033
ΒΛΑΣΕΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.3
8
5
23.3
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.633
9.3
ΓΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.242
5
7.875
23.367
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.233
9.3
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.178
1.25
3.625
31.303
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
3.13
6.851
18.533
ΜΠΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.158
8
10.125
18.033
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1995
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.3
ΓΕΡΣΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.033
0
0
36.033
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
0
0
0
4.733
7.567
0
18.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.975
3.25
9.625
23.1
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
13.9
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.933
1.5
5.5
28.933
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
0
0
7
9.367
9.267
ΛΙΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.933
14
0
21.933
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
6.633
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.767
10
0
25.767
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.9
9.167
ΠΕΤΚΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.7
0
8
27.7
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.367
9.267
ΚΟΤΖΑΚΟΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.7
0
0
35.7
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
9.067
0
18.533
ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.658
15.5
6.125
14.033
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
0
9.267
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.592
12
9.625
13.967
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
ΛΑΚΙΑΡΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.55
8.75
10
16.8
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
ΛΑΠΠΑ
ΜΑΛΒΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.533
0
7.5
28.033
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.367
9.3
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.457
11.75
9.5
14.207
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.94
9.267
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.375
0
9.375
26
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.333
9.3
ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.283
11.75
9.5
14.033
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.275
12.5
4.375
18.4
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
9.3
ΑΔΡΑΧΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.267
3
9.5
22.767
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.367
18.4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.242
11.75
9.625
13.867
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.2
ΛΥΡΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
14.25
5.5
15.467
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
8
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΗΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
0
9.75
25.467
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
18.533
ΣΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.192
15.25
9.375
10.567
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.333
9.233
ΔΟΞΑΡΑ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.1
7.25
9.25
18.6
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΣΠΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.033
0
0
35.033
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
6.267
7.533
0
4.633
8.5
ΦΑΚΗ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.983
8
5.75
21.233
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
4.4
9.267
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.958
11.25
7.875
15.833
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
ΣΚΟΥΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.908
15
9.375
10.533
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.167
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.908
7.5
8.875
18.533
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΑΣΗΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.892
16.5
9.125
9.267
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤOΜΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.797
0
0
34.797
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
6.16
5.566
8.846
7.82
3.72
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.75
18.75
8
8
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.742
0
9.375
25.367
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.367
8.5
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΦΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.733
12
9.5
13.233
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.567
ΔΙΠΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.725
14.75
9.375
10.6
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1991
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.2
ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.667
9
8.5
17.167
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.167
ΚΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.667
13.5
9.5
11.667
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
7.467
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.65
11.25
9.5
13.9
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.583
14.75
7.5
12.333
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.333
ΠΛΙΑΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.517
16.5
8.75
9.267
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1997
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.493
3.75
2.75
27.993
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.166
7.867
4.918
9.3
ΛΙΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.475
7
5.875
21.6
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
4.733
9.3
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.467
0
0
34.467
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1986
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
4.767
8.967
0
16.033
ΚΟΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.383
0
1.75
32.633
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1993
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
9.367
7.167
9.267
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.258
3.25
8.375
22.633
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
9.233
9.3
ΠΛΥΤΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.233
16
9
9.233
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.175
10.5
7.875
15.8
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.15
18.5
7.75
7.9
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.092
17
8.625
8.467
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΑΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.067
9.75
2.25
22.067
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
7.567
0
9.267
ΡΗΓΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.033
1.5
9.5
23.033
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1999
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.367
9.3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.025
11
4.625
18.4
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
9.3
ΤΑΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.8
15.5
9
9.3
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1995
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.758
13.75
9.375
10.633
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.333
9.3
ΖΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.533
0
0
33.533
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
3.9
9.333
0
17
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.5
0
0
33.5
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
0
0
5.5
9.367
4.733
8.567
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.45
13.5
9.25
10.7
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.392
15.5
8.625
9.267
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΕΡΕΜΠΕΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.375
16.5
8.375
8.5
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΤΣΑΓΚΑ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.367
0
0
33.367
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
4.533
9.367
4.767
9.3
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.342
9.75
9.625
13.967
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
10.5
4.25
18.567
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
9.2
ΣΑΙΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΚΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.3
0
0
33.3
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
4.033
0
0
0
0
0
0
4.7
9.367
4.733
9.267
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.3
15.25
8.75
9.3
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.283
9.75
9.5
14.033
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.183
9.5
8.75
14.933
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.175
15
8.875
9.3
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1987
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΞΕΝΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.033
0
0
33.033
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4.7
9.367
4.667
9.3
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.842
17.75
7.625
7.467
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1998
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.8
14.25
9.25
9.3
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΣΕΡΡΗ ΤΣΑΜΗΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.75
16.5
8.25
8
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.717
0
8.25
24.467
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
7.567
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.558
9
9.625
13.933
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2001
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
ΛΟΞΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.517
5.75
10
16.767
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
ΣΟΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.492
9
9.625
13.867
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.233
ΓΟΥΒΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.483
14.5
8.75
9.233
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.45
14.5
8.75
9.2
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ
ΑΣΗΜΩ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.442
16
2.875
13.567
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
4.2
ΚΑΡΥΟΦΙΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.433
8.75
9.75
13.933
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.417
14
6.25
12.167
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
7.867
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.417
6
9.75
16.667
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
ΣΚΑΜΑΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.408
16.5
7.875
8.033
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.4
0
4
28.4
453
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1985
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
0
0
0
9.1
7.433
0
0
0
0
0
9.267
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.392
14.5
8.625
9.267
454
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΝΤΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΜΝΤΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.367
16.25
8.25
7.867
455
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
15
8.75
8.567
456
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2001
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.3
14.25
8.75
9.3
457
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΜΟΥΡΑΤΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.3
14
9
9.3
458
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.267
14.5
7.5
10.267
459
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.267
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.267
14.25
8.75
9.267
460
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.25
14.75
9
8.5
461
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0