Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70
Δάσκαλοι
όπως διαμορφώθηκε μετά την 20-10-2006
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή