ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.25
8.25
0
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.733
0
0
41.733
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.933
9.7
9.233
9.333
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.567
0
0
39.567
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.933
9.367
9.7
9.233
9.333
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΩΚΙΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.367
0
0
33.367
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.4
9.267
9.2
ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.042
0
2.875
27.167
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.633
8.533
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.2
11
0
17.2
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΤΑΤΣΕΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.883
13.25
0
14.633
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.333
ΣΥΡΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.217
0.25
0
26.967
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
18.667
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.867
8.5
0
18.367
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.333
ΜΠΟΥΝΤΙΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.05
4.75
0
18.3
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.333
ΠΥΡΕΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
20.633
1
1
18.633
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΟΥΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.6
0
0
18.6
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.567
0
0
18.567
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.3
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.567
0
0
18.567
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.333
ΔΟΥΦΕΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.567
0
0
18.567
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.333
ΚΟΝΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.5
0
0
18.5
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΔΙΑΛΥΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.467
0
0
18.467
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΒΑΡΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.367
0
0
18.367
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.2
ΚΥΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.3
0
0
18.3
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.333
ΚΑΡΑΒΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.167
0
0
18.167
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.333
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.667
0
0
17.667
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2003
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.2
ΦΟΥΝΤΑ
ΑΡΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.467
0
0
17.467
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
9.333
ΣΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.367
0
0
17.367
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.1
ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.533
0
0
16.533
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.533
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.2
0
0
16.2
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.867
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16
0
0
16
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.3
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
15.3
0
0
15.3
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.967
9.333
ΚΟΥΡΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
10.583
1.25
0
9.333
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.867
0
0
8.867
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2002
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΛΕΠΙΔΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.867
0
0
8.867
30
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.867
0
0
8.867
31
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΒΡΥΩΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.833
0
0
8.833
32
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΖΕΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.367
0
0
8.367
33
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
ΚΟΤΑΪΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.333
0
0
8.333
34
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
ΖΗΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.333
0
0
8.333
35
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ
ΒΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
5.333
0
0
5.333
36
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
4.2
0
0
4.2
37
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
ΓΚΟΥΡΜΑΝΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.2
10.75
3.75
27.7
38
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.3
ΓΟΥΒΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
20.2
11
0
9.2
39
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.2
9
0
9.2
40
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.95
8.75
0
9.2
41
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.267
0
0
68.267
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
8.39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
67.633
0
0
67.633
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
8.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
63.083
0
5.25
57.833
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.2
0
0
62.2
45
43.567
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
9.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
9.233
7.567
9.367
9.7
9.3
9.333
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.9
9.75
2.25
47.9
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΛΩΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.3
0
0
58.3
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1990
6.52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.333
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.517
10.75
7.5
31.267
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.067
18.2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.417
16.5
7.75
25.167
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
9.333
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.833
6.5
8
34.333
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
18.533
ΝΤΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48
15.25
7.75
25
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.9
14.25
8.75
24.9
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1991
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
17
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.417
11
8.75
27.667
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2000
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
18.4
ΓΙΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.1
12.75
8.25
26.1
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
18.2
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.883
10.5
8.75
27.633
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
18.4
ΓΑΛΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.542
9.75
7.625
29.167
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1995
8.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.542
13.5
7.875
25.167
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
9.333
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.292
9.5
9.125
27.667
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
18.4
ΜΠΙΝΙΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.875
5.75
9.125
31
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
13.933
ΤΣΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.733
11.75
7.75
26.233
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
18.2
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.667
14
10
21.667
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
9.2
ΒΑΡΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.633
3.25
8.25
34.133
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.733
18.4
ΔΕΔΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.358
0
8.625
36.733
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
18.2
ΚΩΣΤΗΚΕΧΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.15
10.5
8.25
26.4
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
18.4
ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.617
11.75
9.5
23.367
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
9.333
ΣΑΚΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.342
11
8.375
24.967
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
17.067
ΚΕΛΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.25
4.25
0
40
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
8.08
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.158
11.25
7.875
25.033
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.833
9.2
ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.967
9
8.5
26.467
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.167
9.3
ΚΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.867
13.5
9.5
20.867
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
7.467
9.2
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΣΠΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.533
0
0
43.533
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
6.267
7.533
0
4.633
8.5
8.5
ΛΑΠΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.525
14.5
3.125
25.9
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1999
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
18.4
ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.375
10.5
7.875
25
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.2
ΓΙΑΧΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.792
7
9.125
26.667
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
18.2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.567
12.5
7.5
22.567
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
18.4
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.25
4.75
10
27.5
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
18.2
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.917
0
8.25
33.667
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
7.567
9.2
ΑΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.85
12.5
9.25
20.1
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
10.9
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.717
9.5
8.75
23.467
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
8.533
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.675
7.5
7.875
26.3
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
18.4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.617
14
6.25
21.367
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
7.867
9.2
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.542
0
1.875
39.667
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.5
14.25
8.75
18.5
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΟΥΡΑΤΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.5
14
9
18.5
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.467
14.5
7.5
19.467
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.267
9.2
ΠΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.467
0
0
41.467
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1997
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
8.267
18.2
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.367
14.25
8.75
18.367
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.1
ΨΑΡΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.333
10.75
3.75
26.833
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
8.533
9.2
ΤΟΜΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.258
4.25
9.375
27.633
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
18.4
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.25
13.5
9.25
18.5
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΠΕΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.125
13.5
9.125
18.5
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.05
10.25
0
30.8
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.8
0
0
17
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.05
7
7.75
26.3
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
18.4
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41
13.75
8.75
18.5
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41
13.25
9.25
18.5
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΚΡΕΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.933
6.75
7.75
26.433
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
18.4
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.9
13.25
9.25
18.4
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
ΓΟΥΒΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.45
8.75
7.5
24.2
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
18.133
ΖΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.45
15
8.25
17.2
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΥΡΩΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.4
12.25
7.25
20.9
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
18.2
ΣΕΡΓΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.375
13
8.875
18.5
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.067
12.5
0
27.567
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
18.2
ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.85
14.5
8.25
17.1
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.85
15
7.75
17.1
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1999
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΡΑΠΤΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.8
5.5
8
26.3
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
18.4
ΠΡΙΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.8
5.75
7.75
26.3
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
18.4
ΜΕΡΤΖΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.767
8.75
9.75
21.267
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1995
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.467
9.2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.7
13.5
8.5
17.7
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΜΑΡΓΕΤΗ
ΕΛΛΗ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.683
6.5
8.25
24.933
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.733
9.2
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.625
12.25
8.875
18.5
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΕΡΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.608
0
8.875
30.733
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1995
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
8.867
7.9
9.2
ΧΑΛΙΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.592
12.25
8.875
18.467
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΓΚΑΤΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.592
12.5
8.625
18.467
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΔΕΛΕΓΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.542
13.5
9.375
16.667
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.233
13.25
8.25
17.733
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.2
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.142
12.75
8.625
17.767
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΔΟΥΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.125
11.5
9.125
18.5
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΓΡΟΥΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.025
11.5
9.125
18.4
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
ΧΛΑΠΑΝΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39
11.25
9.25
18.5
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΑΓΚΟΥΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.958
12
8.625
18.333
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.1
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.933
11.75
8.75
18.433
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΜΑΝΩΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.817
12.75
9
17.067
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1995
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.533
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.733
12.5
8.5
17.733
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.2
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.7
12.5
8.5
17.7
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2000
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.625
11.25
8.875
18.5
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.608
13.5
7.875
17.233
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.2
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.583
6.25
8
24.333
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.133
9.2
ΔΙΟΥΦΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.55
8.75
8
21.8
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.6
9.2
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.525
11.5
8.625
18.4
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.2
ΜΑΓΓΑΡΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.5
10.75
9.25
18.5
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΛΟΥΚΟΒΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.45
12.5
8.25
17.7
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΑΝΙΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.4
11
9
18.4
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.2
ΑΙΒΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.383
6.5
7.75
24.133
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
9.2
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.342
10.75
9.125
18.467
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΣΜΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.333
8.5
7.5
22.333
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
18.2
ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.042
13.75
7.625
16.667
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΜΑΡΚΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.95
12.5
8.25
17.2
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΣΕΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΝΕΛΑ - ΜΑΡΙΝΑ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.917
11.75
8.5
17.667
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.2
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.85
12.5
8.25
17.1
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.817
12.5
8.25
17.067
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.2
ΜΑΥΡΕΛΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.75
12.25
7.5
18
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.2
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.65
10
9.25
18.4
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.2
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.6
12.75
7.75
17.1
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.5
4.25
8.25
25
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.2
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.45
12.25
8
17.2
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΓΡΑΒΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.45
11.25
8.5
17.7
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΦΩΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.425
11.25
8.375
17.8
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1997
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.2
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.342
10
8.875
18.467
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΔΑΜΙΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.342
12.25
8.125
16.967
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.1
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.25
7.25
0
30
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.217
9.25
9.5
18.467
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.192
13
7.625
16.567
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.1
ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.042
11.5
7.375
18.167
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.067
0
0
7.9
9.2
ΤΕΜΠΕΛΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.85
11.5
8.25
17.1
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1995
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.792
12.5
7.625
16.667
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΒΛΗΣΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.608
10.5
8.375
17.733
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2002
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
8.5
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.567
11.5
8
17.067
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.2
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
12.75
7
16.8
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
ΦΛΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.5
6.5
0
30
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.475
10.5
8.875
17.1
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.1
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.475
11.5
7.875
17.1
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.1
ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.475
11.5
7.875
17.1
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.433
9
9
18.433
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.4
10
4.5
21.9
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
17.067
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.35
11
8.25
17.1
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΚΟΥΔΟΥΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.317
12.5
6.75
17.067
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.317
8.5
1.75
26.067
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1999
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
17
ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.258
13
7.625
15.633
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.1
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ
ΕΡΑΤΩ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.25
14.5
4.75
17
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.2
10
8.5
17.7
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1995
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΜΠΕΛΕΧΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.133
11.5
0
24.633
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
17.067
ΤΖΙΒΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.125
8.5
9.125
18.5
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΣΟΥΡΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.117
11.25
3
21.867
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1994
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
17.067
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.017
14.5
4.75
16.767
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.767
ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.95
3.25
8
24.7
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
16.8
ΚΟΝΤΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.95
9.75
8.5
17.7
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΘΕΟΔΟΣΗ -ΜΠΟΥΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.892
13
7.625
15.267
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
ΠΑΤΙΚΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.842
8.75
8.625
18.467
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.833
11.25
8.75
15.833
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
9.2
ΤΣΩΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.717
3
7.75
24.967
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
17.067
ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.692
13.5
5.125
17.067
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
ΚΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.517
9.25
8.5
17.767
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.5
10.5
8
17
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.5
13
2.5
20
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.5
13.75
4.75
17
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
10.5
9.125
15.833
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
9.2
ΓΙΑΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΡΑΚΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.45
9.25
9
17.2
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.375
11.5
6.875
17
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.375
8
8.875
18.5
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.233
9
8.5
17.733
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.2
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.2
9
8.5
17.7
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.2
ΜΑΓΓΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.183
7.75
9
18.433
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΒΑΣΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.125
2
8.125
25
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.2
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.125
11.5
6.625
17
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.083
0
8.75
26.333
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.2
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.05
14.5
3.75
16.8
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.017
8.25
9
17.767
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.967
9.5
8.5
16.967
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1995
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.5
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.95
9.5
8.25
17.2
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.942
9.75
8.125
17.067
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.858
1.75
7.875
25.233
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.033
9.2
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.85
10
7.75
17.1
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.792
10.5
7.625
16.667
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.775
7.75
8.625
18.4
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.2
ΣΤΑΥΡΑΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.717
7.5
8.75
18.467
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΚΟΥΡΟΥΝΙΑΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.642
7.75
9.125
17.767
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.633
11.5
7.5
15.633
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.1
ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.6
9.75
7.75
17.1
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΚΑΣΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.542
12.25
6.125
16.167
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.167
ΚΟΡΤΣΑΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.517
11.75
7.5
15.267
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.45
9.25
8
17.2
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΚ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.392
8.75
7.875
17.767
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
9.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.867
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.333
4.25
3.75
26.333
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
8.467
8.5
ΚΑΡΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.25
7.75
8
18.5
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.25
13.75
7.5
13
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
9.2
ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.167
0
8.5
25.667
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
8.533
ΜΠΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.142
6.25
6.625
21.267
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
0
8.533
9.2
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
9.25
7.75
17.1
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.042
9.75
7.625
16.667
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.042
9.75
7.625
16.667
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
9
7.875
17.1
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΤΖΟΥΒΑΡΑ
ΑΚΥΛΙΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.967
5.5
10
18.467
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.2
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.95
8.25
8.5
17.2
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1992
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ
ΑΡΙΣΤΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.75
6.5
8.75
18.5
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.75
9
7.75
17
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.1
ΚΑΛΙΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.75
13.25
7.5
13
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
9.2
ΡΑΠΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.725
8.5
8.125
17.1
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΚΑΡΑΚΙΚΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.7
8.5
8
17.2
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2001
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΜΠΟΥΚΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.642
7.5
8.375
17.767
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΣΚΟΥΡΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.608
10.25
7.625
15.733
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.2
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.533
14.5
5.5
13.533
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.533
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.475
8.5
7.875
17.1
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΜΑΝΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.45
11.5
6.75
15.2
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.433
6.25
8.75
18.433
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.367
10.5
7.5
15.367
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.167
9.2
ΜΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.142
10.5
7.375
15.267
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.108
7
8.375
17.733
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.2
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33
11
7
15
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ΤΖΑΡΤΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.942
0
9.875
23.067
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.1
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.875
8
7.875
17
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.85
7.75
8
17.1
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.825
0
8.625
24.2
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
15
ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.75
0
7.75
25
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.2
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.733
0
9.5
23.233
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
9.2
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.733
13
7.5
12.233
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
9.2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.633
0
9.5
23.133
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.2
ΖΗΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.625
10.25
7.375
15
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.617
11
8.25
13.367
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
9.2
ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.55
10.25
7.5
14.8
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
9.2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.517
8.5
8.75
15.267
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.492
15
1.625
15.867
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
8.967
ΚΟΥΚΙΔΗ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.492
8.75
8.375
15.367
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.167
9.2
ΗΛΙΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.483
10.75
7.5
14.233
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
7.6
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.333
13.75
7.25
11.333
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1993
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.2
ΜΑΚΡΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.292
6.25
8.375
17.667
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.2
ΧΟΡΗΓΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.292
7.5
7.625
17.167
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.1
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.267
7.75
7.75
16.767
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.2
ΜΑΡΓΙΩΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.258
8
7.625
16.633
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.2
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.225
7
8.125
17.1
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.217
14.25
3.5
14.467
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.467
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.075
6
8.375
17.7
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.1
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.067
6
7.5
18.567
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
14.533
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32
4.25
9.25
18.5
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΒΛΑΔΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.983
8.75
7.5
15.733
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.2
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.95
14.5
8.25
9.2
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΤΣΙΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.875
10.25
1.625
20
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.858
11
7.125
13.733
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.733
ΚΕΥΒΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.767
13.25
2.75
15.767
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
9.1
ΜΑΡΚΕΖΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.733
6.75
7.75
17.233
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.2
ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.725
6.5
8.125
17.1
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΣΤΡΙΜΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.692
12.25
3.375
16.067
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
8.5
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.533
7.75
2.75
21.033
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
2.733
9.2
ΒΡΑΚΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.475
6.5
7.875
17.1
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.308
3.75
9.125
18.433
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
8.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.283
0
5.25
26.033
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
9.3
9.2
ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ
ΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.1
15
7
9.1
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΠΟΣΝΑΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.1
5.75
8.25
17.1
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.075
11.5
7.375
12.2
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9.2
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.992
7.5
7.625
15.867
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
9.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.4
ΝΤΕΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.917
11.25
7.5
12.167
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
9.2
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.892
10
2.625
18.267
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
9.2
ΣΥΓΚΕΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.875
5.5
8.375
17
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.1
ΓΕΩΡΓΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.667
9.5
5
16.167
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
2.133
9.2
ΜΠΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.583
12
7.25
11.333
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.2
ΝΤΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.583
9.5
7.75
13.333
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
9.2
ΤΡΕΠΕΚΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.575
14
7.375
9.2
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΡΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.475
14.5
6.875
9.1
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.467
12
0
18.467
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
9.1
ΜΠΟΥΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.45
13.75
7.5
9.2
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΡΟΓΟΚΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.45
14.5
6.75
9.2
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.45
8
5.25
17.2
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.433
6.5
0
23.933
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
8.367
8.867
ΤΡΥΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.408
11.25
7.625
11.533
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.533
ΚΑΡΔΑΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.35
12
5.75
12.6
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
9.1
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ
ΑΙΜΙΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.317
2.75
9.5
18.067
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
7.467
9.2
ΤΣΑΚΜΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.267
4
8.5
17.767
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.2
4.75
8.25
17.2
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.2
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.167
9.5
2.5
18.167
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
9.1
ΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.142
12.5
2.125
15.517
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1993
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
1.943
8.5
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.1
12.25
8.75
9.1
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.083
6.75
7.5
15.833
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
9.2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.992
11.75
2.375
15.867
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
9.2
ΖΑΡΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.975
13.75
7.125
9.1
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΡΙΖΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.95
14
6.75
9.2
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.95
13.75
7
9.2
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΣΑΜΠΡΗ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.95
14.25
6.5
9.2
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΜΠΕΛΙΑ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.875
2
9.375
18.5
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.2
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.85
12.25
0
17.6
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
8.533
ΣΤΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.85
13.25
7.5
9.1
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.725
7.75
5.375
16.6
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.2
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.725
14.5
6.125
9.1
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.725
13
7.625
9.1
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΚΥΔΩΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.717
12.5
8.75
8.467
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1996
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.7
13.5
7
9.2
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΦΑΚΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.692
14.75
5.875
9.067
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
ΚΑΤΣΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.575
13.25
7.125
9.2
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΦΡΟΝΙΜΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.567
5.25
7.75
16.567
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.1
ΔΕΔΕ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.475
13.75
6.625
9.1
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.475
14
6.375
9.1
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.45
14.5
5.75
9.2
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.45
14.5
5.75
9.2
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΚΙΟΥΣΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.45
13.5
6.75
9.2
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΜΑΤΖΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.45
13.25
7
9.2
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
8.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.433
2.25
8.75
18.433
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.433
10
7.5
11.933
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.733
9.2
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.4
6.5
0
22.9
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9.367
0
0
8.533
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.383
3.25
9.5
16.633
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.2
ΤΖΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.35
4
8.25
17.1
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΜΠΑΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.35
14
6.25
9.1
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΚΟΚΟΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.35
4.25
8
17.1
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
ΔΑΓΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.333
10.25
7.25
11.833
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.733
9.1
ΤΣΑΚΛΗ ΝΙΖΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.333
2.25
8.75
18.333
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1995
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.1
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.283
4.25
8
17.033
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.2
ΚΟΥΖΕΛΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.275
1.5
9.375
18.4
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.225
13.5
6.625
9.1
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΤΣΑΠΡΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.225
13.5
6.625
9.1
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΚΑΚΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.225
13
7.125
9.1
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΓΑΖΑΝΗ
ΕΡΑΤΩ
ΑΡΜΕΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.225
13.25
6.875
9.1
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.217
10.75
0
18.467
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1999
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
9.1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.2
13.75
6.25
9.2
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΜΑΣΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.167
12.5
0
16.667
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1992
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
9.1
ΚΑΖΟΥΚΑ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.15
2
8.75
18.4
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.1
0
0
29.1
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
3.2
9.133
8.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.1
13
7
9.1
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.817
6.75
7.5
14.567
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
8.5
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.75
13.25
0
15.5
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
9.067
ΑΡΕΤΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.675
8.75
4.125
15.8
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.833
ΤΟΥΡΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.383
0
1.25
27.133
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
8.533
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.367
10.5
0
17.867
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
8.5
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘEΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.35
12.25
0
16.1
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
8.533
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.342
11.25
8.625
8.467
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
8.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
ΝΑΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.308
3.75
8.125
16.433
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.533
ΨΑΡΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.292
12.25
4.375
11.667
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
0
0
8.4
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.283
14
5.75
8.533
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.25
10.5
9.25
8.5
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΣΑΜΠΟΥΡΔΑΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.25
14.5
5.25
8.5
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.217
11.25
0
16.967
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
7.6
ΚΟΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.183
14.75
0
13.433
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
8.5
ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.167
13
0
15.167
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
0
0
8.533
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.017
3.75
8
16.267
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.4
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28
12.75
6.75
8.5
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΜΥΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28
12
0
16
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
8.5
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28
12.5
7
8.5
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΓΑΓΑΝΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.958
13.25
5.875
8.833
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2001
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.925
3.75
7.875
16.3
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.4
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.917
15
2.25
10.667
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.9
10.5
9
8.4
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.9
12.25
7.25
8.4
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.875
13.25
6.125
8.5
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.833
11.25
2.75
13.833
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
9
ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.792
13
4.125
10.667
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.783
12.5
6.75
8.533
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.75
12.5
6.75
8.5
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΒΑΖΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.75
14.5
4.75
8.5
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.733
11.5
5.5
10.733
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.733
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.667
1.25
8.75
17.667
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.4
ΠΥΡΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.658
12.5
6.625
8.533
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΞΕΡΙΔΟΥ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.65
11.5
7.75
8.4
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΝΑΣΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.625
13.5
5.625
8.5
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.625
12
7.125
8.5
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.583
12.25
0
15.333
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.233
9.1
ΠΑΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.567
12
6.5
9.067
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.533
12.75
6.25
8.533
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΣΙΩΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.533
12
7
8.533
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΑΧΙΛΛΑΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.508
7.5
1.875
18.133
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
9.267
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΟΛΓΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.5
13.25
5.75
8.5
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.5
11.5
7.5
8.5
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.5
13.75
5.25
8.5
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΠΑΠΑΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.5
8.5
7.5
11.5
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
8.533
ΣΚΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.475
10.75
6.125
10.6
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.6
ΚΑΤΟΥΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.458
0
9.625
17.833
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.533
ΖΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.45
12.25
0
15.2
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
8.533
ΨΑΡΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.417
11.25
0
16.167
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
4.267
0
0
8.533
ΤΑΨΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.408
14.5
4.375
8.533
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1996
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.375
7.25
2.625
17.5
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
8.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
8.533
ΠΑΛΙΒΑΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.375
3.75
7.625
16
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.533
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.375
12.75
6.125
8.5
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.317
6.25
7.5
13.567
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.5
ΣΑΡΧΟΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.283
14.25
4.5
8.533
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΣΙΔΕΡΑ
ΚΕΡΑΤΣΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.275
11.75
7.125
8.4
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΦΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.275
11
7.875
8.4
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1997
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.275
3
7.875
16.4
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.5
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.25
11.25
0
16
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
8.5
ΜΠΙΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.25
9.75
0
17.5
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
8.4
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.25
12.5
6.25
8.5
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.2
8.75
4.75
13.7
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1994
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
8.867
ΡΑΠΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.158
4.5
5.625
17.033
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
8.533
ΦΑΡΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.158
12.5
6.125
8.533
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.15
12.5
6.25
8.4
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.15
12
6.75
8.4
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΔΙΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.125
13.25
5.375
8.5
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.083
12.25
0
14.833
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3
8.533
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.05
0
9.25
17.8
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.533
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.033
12.5
6
8.533
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΓΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.017
8
3.25
15.767
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
8.4
ΓΙΑΒΗ
ΝΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27
13.75
4.75
8.5
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27
13.5
5
8.5
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΛΙΑΠΠΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.925
0
9.125
17.8
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.5
ΓΕΡΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.925
0
9.125
17.8
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.5
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΙΜΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.917
0
9.25
17.667
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.5
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.833
0
9
17.833
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.533
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.833
0
0
26.833
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
18.067
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.775
13.75
4.625
8.4
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.75
11.5
6.75
8.5
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.733
0
0
26.733
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
8.533
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.725
7.5
1.625
17.6
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
8.533
ΜΠΟΥΜΠΑΛΙΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.675
0 (60)
8.875
17.8
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.5
ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.675
0
8.875
17.8
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2000
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.533
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.658
14.75
3.375
8.533
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/1994
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΤΣΙΑΜΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.65
11.75
6.5
8.4
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.65
12.25
6
8.4
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΜΠΑΚΑ
ΕYΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.65
12
6.25
8.4
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.625
3
7.625
16
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.533
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΒΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.57
12
2
12.57
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
1.2
1.71
8.5
ΠΛΙΑΡΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.525
11.25
6.875
8.4
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.492
8.75
10.375
7.367
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.367
0
0
26.367
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1987
7.5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.15
13.25
3.5
9.4
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.1
11.5
7
7.6
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.1
12.75
5.75
7.6
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΣΑΡΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.017
3.5
5.25
17.267
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.067
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.942
4
4.375
17.567
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.033
ΖΙΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.942
3.25
7.625
15.067
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
7.6
ΚΑΤΣΙΠΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.9
1
0
24.9
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.3
7.6
ΓΚΑΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.892
3.75
8.375
13.767
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.167
7.6
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.833
10.5
0
15.333
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.233
9.1
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.742
0
8.875
16.867
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
7.6
ΜΠΕΡΣΙΜΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.65
0
8.75
16.9
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
7.6
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.636
11.5
0
14.136
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.11
2.826
3.6
7.6
ΤΖΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.6
9.5
8.5
7.6
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΡΙΓΚΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.6
11
7
7.6
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΣΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.6
14.75
3.25
7.6
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2000
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<