ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΩΚΙΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.067
0
0
43.067
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.4
9.267
9.2
9.7
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.4
14.5
0
13.9
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
9.7
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25
25
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
22.5
22.5
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΪΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.683
13.75
0
7.933
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
20.5
20.5
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΥΩΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.4
0
0
18.4
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.567
ΤΖΕΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.067
0
0
18.067
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.7
ΖΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.5
0
0
17.5
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16
16
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ
ΒΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
14.633
0
0
14.633
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
9.3
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11
11
0
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11
11
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΒΑΙΤΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.133
0
0
9.133
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΖΩΝΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
ΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.133
0
0
9.133
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.133
0
0
9.133
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
7.9
0
0
7.9
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
7.433
0
0
7.433
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
ΣΚΑΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
5.75
5.75
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΕΠΑ
ΒΑΙΤΣΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
3.5
3.5
0
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.275
0
4.375
18.9
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.5
13.5
0
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΠΟΡΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13
13
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
10.25
10.25
0
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.75
8.75
0
0
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
3.75
3.75
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
71.9
0
0
71.9
27
43.567
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
9.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
9.233
7.567
9.367
9.7
9.3
9.333
9.7
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.975
2.5
4.875
57.6
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.92
ΟΧΙ
38.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.7
ΓΑΛΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.742
18
4.875
38.867
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1995
8.4
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
9.7
ΣΕΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΝΕΛΑ - ΜΑΡΙΝΑ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.242
23
5.875
27.367
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.2
9.7
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.717
23.75
6
23.967
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
18.6
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.45
17.25
6.5
29.7
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.017
16.25
7.5
29.267
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
18.6
ΘΕΟΔΟΣΗ -ΜΠΟΥΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.717
21.25
6.5
24.967
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
9.7
ΜΠΟΥΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.375
27
6.875
18.5
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.3
ΚΕΛΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.825
0
2.125
49.7
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
8.08
ΝΑΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΤΣΙΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.825
16
5.125
29.7
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.97
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.933
16.25
5.75
27.933
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.733
17.2
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.367
0
0
49.367
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.31
ΟΧΙ
39.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΜΕΙΝΤΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.867
0
0
48.867
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1989
6.93
ΟΧΙ
29.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.792
16.5
5.625
26.667
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
7.6
9.7
ΝΤΑΛΑΜΠΟΥΡΑ-ΚΟΥΡΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.25
23
2.25
23
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
7.267
9.3
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.5
24
7
16.5
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
9.7
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.35
25
6.25
16.1
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
9.3
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.225
23.25
5.375
18.6
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΓΑΓΑΝΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.158
22
6.625
18.533
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΡΟΥΔΗ
ΑΛΙΚΗ-ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.058
22.5
3.125
21.433
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
0
0
17.133
ΜΗΤΣΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.975
21.25
6.625
19.1
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.7
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.825
23
6.625
17.2
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.45
22
7.25
17.2
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.275
23.25
3.625
19.4
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
6.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.05
23
5.25
17.8
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.3
ΓΙΩΤΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.025
21
5.625
19.4
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1998
6.26
ΟΧΙ
0
19.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.475
24.25
6.625
14.6
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.3
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.258
21.25
6.875
17.133
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.867
18
6.5
20.367
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
9.7
ΤΣΟΥΒΑΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.8
23.75
4.25
16.8
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
9.3
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.65
23.75
6.5
14.4
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.4
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.55
21.25
6.5
16.8
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
ΔΗΜΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.45
22.5
4.75
17.2
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΣΑΒΒΙΓΚΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.133
20
7
17.133
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.042
23.75
5.625
14.667
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.042
22.25
7.125
14.667
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.008
20
6.875
17.133
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.767
20.75
6.25
16.767
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.35
22.5
6.25
14.6
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1996
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.267
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.325
0
3.625
39.7
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.88
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.317
23.25
6.5
13.567
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.267
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.292
22
6.625
14.667
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.108
18.5
6.375
18.233
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΠΗΤΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.1
20
4.5
18.6
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.083
14
5.25
23.833
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
18.533
ΜΟΥΚΟΥΦΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.033
24.5
5
13.533
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
9.3
ΦΛΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.95
0
3.25
39.7
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.8
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.542
20.75
3.125
18.667
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.567
6.8
9.3
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.467
22.75
6.25
13.467
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
9.233
ΠΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.408
23.25
5.125
14.033
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΚΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.4
17.5
5.5
19.4
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΜΠΑΖΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.383
21.5
6.25
14.633
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.3
ΣΟΥΦΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.258
22.25
5.375
14.633
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.3
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.867
21
4
16.867
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
9.3
ΗΛΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.708
19.5
6.875
15.333
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.333
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.7
21
4
16.7
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
9.7
ΜΗΛΙΩΤΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.6
25.75
7.25
8.6
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.533
17.25
5.75
18.533
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2000
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.392
19
6.125
16.267
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.3
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.325
18.25
5.875
17.2
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.175
18.75
6.625
15.8
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.975
20.25
6.125
14.6
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.233
ΔΟΥΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.942
25.25
7.125
8.567
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.917
21
5.25
14.667
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΒΟΒΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.808
26.25
6.625
7.933
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.758
22.75
4.875
13.133
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
9.3
ΤΣΩΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.667
18.75
7.25
14.667
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΑΛΙΦΕΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.658
23.25
4.875
12.533
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
9.3
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.625
24.5
7.125
9
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ΜΑΝΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.6
20.75
6.25
13.6
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.3
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.6
24.75
7.25
8.6
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΚΙΟΚΑ
ΝΑΤΑΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.542
20.25
5.625
14.667
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.425
24.75
6.375
9.3
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΖΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.408
24.75
7.125
8.533
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.383
19.25
7
14.133
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.3
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.367
20
6.5
13.867
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.308
25.75
6.625
7.933
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΚΟΥΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.192
26.25
5.375
8.567
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1999
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.067
18.5
5
16.567
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.3
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.05
26
4.75
9.3
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΑΡΓΥΡΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.033
17
4.5
18.533
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΓΑΛΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.017
17.5
7.25
15.267
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.267
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.95
20
5.75
14.2
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
0
9.267
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.758
20
5.125
14.633
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.3
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.725
24.25
6.875
8.6
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΝΕΣΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.658
20.75
4.875
14.033
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΦΡΟΥΣΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.55
25.25
5
9.3
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.508
15
7.375
17.133
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.45
15.25
7
17.2
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΠΟΥΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.367
16.75
6.75
15.867
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.325
14.75
6.375
18.2
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.7
ΚΡΑΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.25
26
6.25
7
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.225
16.25
4.375
18.6
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.208
20.25
6.125
12.833
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
0
0
0
9.3
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.158
19.5
5.625
14.033
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.133
19
7
13.133
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.133
ΓΚΑΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.083
25.75
6.5
6.833
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
ΣΚΟΡΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.058
24.5
6.625
7.933
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2000
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.058
24.5
6.625
7.933
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΚΩΝΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.05
22.75
7
9.3
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΡΑΜΝΟΥΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.033
25.5
5
8.533
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.975
24.25
6.125
8.6
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΑΡΟΥΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.975
24.5
5.875
8.6
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ - ΛΑΓΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.925
24.25
5.375
9.3
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.733
25.25
4.25
9.233
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΜΑΛΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.6
17.75
6.25
14.6
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.3
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.475
15
4.875
18.6
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΑΓΑΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.35
17.5
6.25
14.6
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.3
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.35
22.5
7.25
8.6
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.35
14
5.75
18.6
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΡΟΥΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.317
22.75
7
8.567
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.308
22.75
7.125
8.433
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
ΑΡΚΟΥΛΗ
ΑΝΘΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.25
24.75
6.5
7
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.067
14
7
17.067
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
ΜΠΙΤΣΙΚΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.058
23.5
6.625
7.933
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.975
23
6.375
8.6
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2000
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΛΛΙΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.942
25
4.375
8.567
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΜΠΑΝΑ
ΘΕΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.933
23.25
6.75
7.933
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.933
23.25
6.75
7.933
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.85
22.75
2
13.1
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
9.3
ΒΙΛΛΙΩΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.808
23.25
6.625
7.933
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΑΜΠΡΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.65
23
6.75
7.9
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.625
24.25
6.375
7
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.567
22
7
8.567
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.558
23
6.625
7.933
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.517
20.75
0
16.767
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
9.3
ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.4
24
5
8.4
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.358
22
6.125
9.233
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΔΑΔΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.35
25.5
3.25
8.6
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΚΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.317
21.75
7
8.567
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΥΔΩΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.267
17.75
2.75
16.767
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
9.267
ΚΟΥΚΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.225
24.75
3.875
8.6
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.192
21.75
6.875
8.567
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.192
21.75
6.875
8.567
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΤΕΝΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.183
22.75
6.5
7.933
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.175
23
2.875
11.3
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.067
0
9.233
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.142
22.25
5.625
9.267
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2002
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΠΑΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.058
23.75
6.375
6.933
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.017
20.75
7
9.267
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΑΤΣΑΠΕΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.975
23.5
4.875
8.6
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.933
7.5
5.5
23.933
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
18.6
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.917
18.5
5.75
12.667
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
9.3
ΒΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.85
22.75
5.5
8.6
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.783
22
6.25
8.533
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.725
21.25
6.875
8.6
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.692
21.25
6.875
8.567
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΣΚΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.675
11
5.375
20.3
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.6
9.7
ΧΑΝΤΕ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.675
21.75
5.625
9.3
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.642
23.25
4.125
9.267
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΑΛΜΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ
ΒΗΣΣΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.633
21
0
15.633
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.233
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
20.25
7
9.3
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΓΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.5
23.75
5.75
7
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΧΑΛΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.45
17.5
4.75
14.2
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
0
8.833
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.442
19
5.375
12.067
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
8.6
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.317
15
4.25
17.067
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.308
24.25
4.125
7.933
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΦΡΑΓΚΑΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.258
20.5
1.625
14.133
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
9.267
ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.225
17
5.625
13.6
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
0
0
0
9.267
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.2
17.75
6.25
12.2
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.2
ΠΑΡΤΑΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.192
20.75
6.875
8.567
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.158
20.75
6.875
8.533
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.117
16.5
3.75
15.867
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1991
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.1
12
5.5
18.6
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.092
22.75
6.375
6.967
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΚΑΨΑΛΗ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.067
23.75
6.25
6.067
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
ΤΑΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.067
20.25
7.25
8.567
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΓΟΥΒΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36
22.5
6.5
7
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.975
23.5
3.875
8.6
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.95
22.25
6.5
7.2
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.933
21.25
6.75
7.933
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.85
22.25
5
8.6
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.85
20.25
7
8.6
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΛΑΧΟΥΡΗ
ΕΡΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.833
19
0
16.833
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
9.267
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.775
21.25
6.625
7.9
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.767
19.5
7
9.267
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1995
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.75
22.25
6.5
7
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.7
22
6.5
7.2
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.625
22.25
6.375
7
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΘΩΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.6
16.5
6
13.1
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1993
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
9.267
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.55
19
7.25
9.3
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.525
12.25
3.875
19.4
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1991
8.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.5
18.75
2.75
14
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ΒΙΝΚΛΕΡ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-ΤΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.5
24
4.5
7
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.433
24
3.5
7.933
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1991
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΣΠΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.375
22
6.375
7
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΣΠΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.35
20.5
6.25
8.6
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.308
22.5
4.875
7.933
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
9.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.3
20.5
5.5
9.3
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΧΑΝΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.267
18.5
0
16.767
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
9.3
ΔΡΟΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.225
19.5
7.125
8.6
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
23.5
4.75
6.967
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
21.75
6.5
6.967
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΦΛΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.175
20.5
5.375
9.3
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΟΡΝΕΖΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.05
24.25
0
10.8
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
6.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.05
17.25
5
12.8
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1994
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
9.3
ΑΜΠΑΔΙΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.992
20.5
6.625
7.867
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.95
18.25
0
16.7
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
9.233
ΜΕΡΤΖΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.942
0
4.375
30.567
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.467
9.2
9.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.933
22.5
4.5
7.933
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΝΤΑΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.925
21.25
4.375
9.3
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1999
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.908
19.5
6.875
8.533
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΛΟΥΖΙΚΙΩΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.842
21.5
6.375
6.967
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΓΕΡΣΙΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.792
14.75
5.875
14.167
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
9.3
ΜΠΕΣΣΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.792
18.75
0.875
15.167
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
8.633
ΦΑΣΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.783
21.5
4.75
8.533
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΜΑΝΤΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.767
18
7.5
9.267
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.717
21.25
6.5
6.967
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.658
19
6.125
9.533
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΜΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.65
23.75
6
4.9
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.617
18
2.75
13.867
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.6
22.25
3.75
8.6
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.533
17.5
2
15.033
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
4.933
0
0
0
6.533
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.517
19
4.75
10.767
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΠΟΥΡΤΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.467
21
6.5
6.967
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.433
19.75
6.75
7.933
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΜΠΕΘΑΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.425
23.75
3.375
7.3
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.408
18.75
6.125
9.533
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.35
20.25
5.5
8.6
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΒΑΪΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.342
23.5
4.375
6.467
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΜΠΟΥΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.342
21
6.375
6.967
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΣΤΑΜΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.3
19.75
5.25
9.3
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΟΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.183
20.5
5.75
7.933
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.175
21
3.875
9.3
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
21
4.5
8.6
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΕΣΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.967
20.5
6.5
6.967
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΜΠΑΙΡΑ
ΖΩΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.95
24.25
0
9.7
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.933
20
6
7.933
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΓΙΑΒΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.933
22.5
3.5
7.933
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.892
17.25
7.375
9.267
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΧΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
13
6.25
14.6
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.3
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
19
6.25
8.6
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΚΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.8
18.75
5.75
9.3
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΜΟΣΧΟΒΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.767
19.75
4.75
9.267
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.75
20.25
6.5
7
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.7
20
6.5
7.2
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.692
21.25
3.875
8.567
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.617
23.75
6
3.867
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.608
18
2.875
12.733
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
0
7.933
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.6
19.5
5.5
8.6
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΖΑΒΙΔΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.567
19.25
5.25
9.067
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.517
20.25
4
9.267
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΡΟΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.467
20
6.5
6.967
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΚΙΚΚΗ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.4
22.5
6
4.9
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1990
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΧΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
17.75
7
8.567
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
18.75
6
8.567
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
17.75
7
8.567
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.3
21
3.5
8.8
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1998
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.3
9.75
6.75
16.8
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.3
19.25
4.75
9.3
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΒΡΟΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.275
24.5
3.875
4.9
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΡΑΠΤΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.25
19.75
6.5
7
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΖΑΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
19
5.625
8.6
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1994
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
17.5
7.125
8.6
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.183
20.25
5
7.933
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.125
14.75
5.875
12.5
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
9.3
ΝΤΖΙΦΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
7.75
6.75
18.6
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΠΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.067
21
0
12.067
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/1989
5.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
7.5
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.067
19.25
5.25
8.567
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.05
18.25
5.5
9.3
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΣΤΟΥΜΠΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.025
22
6.125
4.9
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.017
19.25
4.5
9.267
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.017
19.25
4.5
9.267
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΙΕΡΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.017
21.25
0.5
11.267
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0
7
ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.017
21.5
2.25
9.267
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΤΟΥΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33
24
2
7
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.975
17.25
7.125
8.6
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΝΤΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.942
20
4.375
8.567
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.925
19
4.625
9.3
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΓΑΝΩΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.908
20.5
3.875
8.533
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.867
20.5
4.5
7.867
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.783
19.75
4
9.033
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
ΚΛΙΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.733
19
6.5
7.233
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
17.25
6.875
8.6
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.692
17
7.125
8.567
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΧΛΙΟΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.667
12
6
14.667
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.592
19.75
5.875
6.967
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.567
20.5
4
8.067
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.558
22.25
1.375
8.933
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1994
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
ΣΕΡΑΣΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.558
18.25
6.375
7.933
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΒΑΛΑΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.533
19.75
4.25
8.533
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΦΛΙΩΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.525
18
6.625
7.9
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΤΖΙΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.517
15.75
0
16.767
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1999
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
9.3
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.517
17.25
6
9.267
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2002
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.492
18
6.625
7.867
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΨΩΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.467
21
4.5
6.967
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.442
19.75
4.125
8.567
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΕΝΤΖΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.433
19.25
6.25
6.933
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.342
19
6.375
6.967
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.333
25
2.5
4.833
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.325
17.75
4.875
9.7
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
23.25
0
9.067
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
ΔΡΟΛΙΑ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.3
19
4
9.3
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.283
20
3.75
8.533
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.275
22.5
4.875
4.9
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΚΙΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.267
21.25
6.25
4.767
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.258
9.75
5.375
17.133
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΦΑΡΓΚΑΝΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.242
19.5
4.875
7.867
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.175
16.25
6.625
9.3
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΜΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.142
18
4.875
9.267
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.133
11.75
5.75
14.633
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.267
ΜΗΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.05
18
4.75
9.3
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1995
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΒΥΖΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.05
17
5.75
9.3
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1999
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.033
12.5
7
12.533
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.533
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.883
19.5
6.25
6.133
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
ΜΑΤΙΑΣΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.817
18.5
4.75
8.567
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΑΝΙΑ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.817
16.25
7
8.567
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.808
20
3.875
7.933
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.8
16.75
5.75
9.3
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΤΗΛΙΓΑΔΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.767
17.5
5
9.267
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.767
20.75
6.25
4.767
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
ΒΑΝΤΣΙΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.75
18.75
6
7
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΘΕΟΧΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.675
17.75
4.625
9.3
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΣΚΙΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.625
24.5
7.125
0
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.608
16.75
5.625
9.233
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
9.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΑΡΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.6
17.25
5.75
8.6
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.6
16
7
8.6
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.567
18.5
4.5
8.567
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.508
20.5
4.875
6.133
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
ΚΟΡΔΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.433
18.25
6.25
6.933
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
ΣΙΩΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.433
19
4.5
7.933
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.375
26
5.375
0
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.308
18.75
4.625
7.933
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.242
0
4.875
26.367
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1999
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
9.7
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.225
17
5.625
8.6
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΖΗΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.225
15.75
6.875
8.6
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΑΓΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.192
16.25
6.375
8.567
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΛΑΔΙΑΝΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.192
17
5.625
8.567
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΓΚΑΓΚΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.133
18.75
6.25
6.133
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
ΠΑΠΑΓΟΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.1
18.75
3.75
8.6
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.092
18.5
5.625
6.967
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.083
15.75
0
15.333
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
9.3
ΠΑΠΑΤΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.083
15
1.75
14.333
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.033
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.025
19.75
6.375
4.9
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31
24.5
6.5
0
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.992
22.75
3.375
4.867
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.983
21.75
0
9.233
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΧΙΛΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.975
17
5.375
8.6
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1991
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.95
21.25
0
9.7
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.942
15.5
6.875
8.567
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.942
18.5
3.875
8.567
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.933
16.25
6.75
7.933
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.925
17
4.625
9.3
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.875
26
4.875
0
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.85
16.25
6
8.6
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.85
15.25
7
8.6
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1994
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.85
5.5
6.75
18.6
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΚΑΡΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.792
9.25
6.875
14.667
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.775
16.25
6.625
7.9
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΡΑΛΛΗ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.767
16.5
5
9.267
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΑΓΚΛΑΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.75
25.5
5.25
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΒΙΛΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.75
24.75
6
0
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.7
14.75
6.25
9.7
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.692
15
7.125
8.567
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.642
22.25
3.625
4.767
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
ΚΟΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.625
24.5
6.125
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.6
16.5
5.5
8.6
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΙΡΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.55
17.5
3.75
9.3
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.533
16.75
5.25
8.533
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.525
19.5
6.125
4.9
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.5
8.75
5.25
16.5
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
9.7
ΤΣΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.5
24.5
6
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΚΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.475
16.5
5.375
8.6
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑNOΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.45
16.5
4.25
9.7
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
9.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.425
15.5
5.625
9.3
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.375
25.25
5.125
0
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΖΟΥΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.375
25.75
4.625
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΟΤΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.325
19.75
0.875
9.7
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΠΑΚΡΑΣΑ
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.3
16.25
4.75
9.3
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΧΑΡΧΑΝΤΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.233
17
4
9.233
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.183
15.5
6.75
7.933
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΣΙΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.183
15.5
6.75
7.933
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.125
24.5
5.625
0
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΩ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.125
25
5.125
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΥΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.1
17.5
4
8.6
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.1
17.5
4
8.6
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΟΥΡΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.067
17.25
4.25
8.567
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.033
24
6
0.033
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.033
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.025
16.75
5.375
7.9
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΦΟΥΚΑΛΑ
ΝΑΤΑΛΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30
24
6
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2003
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.975
14.25
7.125
8.6
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΡΑΠΕΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.967
16.5
6.5
6.967
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.942
18
2.875
9.067
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
ΚΥΔΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.925
14.75
5.875
9.3
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΙΝΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.875
24
5.875
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.85
11.75
0
18.1
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.233
ΓΚΑΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.767
16
4.5
9.267
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΤΕΡΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.758
20.25
3.375
6.133
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
24.75
5
0
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
23.5
6.25
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
23.75
6
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
24
5.75
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
26
3.75
0
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΓΩ
ΑΛΕΞ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
25.5
4.25
0
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.75
26
3.75
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΑΙΔΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.725
15.25
5.875
8.6
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.708
19.75
6.125
3.833
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
ΔΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.683
15
6.75
7.933
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.65
18.5
6.25
4.9
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
ΤΡΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.642
13.25
7.125
9.267
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.633
17.25
6.25
6.133
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.625
24.25
5.375
0
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΝΟΥΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.625
24
5.625
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.625
24
5.625
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΧΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.625
24.25
5.375
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.575
13.25
6.625
9.7
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΠΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.55
19.5
0.75
9.3
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΠΛΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.55
20.25
0
9.3
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΔΩΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
29.517
15
5.25
9.267
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1991
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0