ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.033
0
0
15.033
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1990
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.7
ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.667
0
0
7.667
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
6.967
0
0
6.967
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΓΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.767
0
0
18.767
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
ΤΖΙΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.233
0
0
18.233
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.233
0
0
18.233
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.833
0
0
17.833
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.333
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.333
0
0
15.333
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.333
ΔΑΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.7
0
0
9.7
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.7
0
0
9.7
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.7
0
0
9.7
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΓΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.7
0
0
9.7
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.333
0
0
9.333
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΠΕΡΤΕΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.333
0
0
9.333
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΔΡΑΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.3
0
0
9.3
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΣΤΑΜΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.1
0
0
9.1
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΚΡΥΛΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.567
0
0
8.567
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.667
0
0
7.667
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΜΑΛΟΥΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.15
0.15
0
7
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΣΙΔΗΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
9.7
ΑΓΓΑΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.233
0
0
18.233
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.7
0
0
9.7
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.1
0
0
9.1
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΤΣΙΛΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.667
0
0
7.667
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.667
0
0
7.667
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΝΟΥΛΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.667
0
0
7.667
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7
0
0
7
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
74.767
0
0
74.767
30
46.433
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1989
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.033
9.367
9.7
9.3
9.333
9.7
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΛΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
64.267
0
0
64.267
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.03
ΟΧΙ
0
26.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΧΙΜΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
62.7
0
0
62.7
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.04
ΟΧΙ
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
44.433
0
0
44.433
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.3
8.533
9.7
ΤΟΛΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
43.7
0
0
43.7
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
16.867
9.7
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
42.433
0
0
42.433
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.367
9.233
9.333
9.7
ΜΠΕΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
39.933
0
0
39.933
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
18.4
19.4
ΤΟΠΟΥΖΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.93
19.13
0
18.8
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
9.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΚΑΪΤΟΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΖΑΜΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΣΤΡΕΚΛΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΚΟΦΤΣΕΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΜΥΓΔΑΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΠΕΡΣΑ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.6
0
0
37.6
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
19.4
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.533
0
0
37.533
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1990
5.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
9.3
9.7
ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.433
0
0
37.433
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
5.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
9.7
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.333
0
0
37.333
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
19.2
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.467
0
0
36.467
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
19.4
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.4
0
0
36.4
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19.4
ΡΑΜΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.4
0
0
36.4
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19.4
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.4
0
0
36.4
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19.4
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.4
0
0
36.4
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19.4
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
19.4
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
19.4
ΔΡΙΒΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
19.4
ΦΥΤΙΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
19.4
ΚΟΛΙΜΑΤΣΗ
ΑΝΘΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
19.4
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.733
0
0
35.733
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
18.667
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.72
9.32
0
26.4
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
9.333
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.7
0
0
35.7
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
9.7
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.32
7.42
0
27.9
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.4
0
0
34.4
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
19.4
ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.373
12.44
0
21.933
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
9.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
9.2
9.7
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.333
0
0
34.333
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
19.4
ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.123
1.59
0
32.533
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.133
19.4
ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΛΗΣ
ΜΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
33.3
5.3
0
28
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
19.4
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
33.033
15.2
0
17.833
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.333
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
33
0
0
33
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.6
19.4
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
32.98
5.08
0
27.9
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
19.4
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
32.123
16.79
0
15.333
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1988
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.333
ΚΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
32.023
13.79
0
18.233
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1984
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
31.92
14.62
0
17.3
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.7
ΤΣΙΝΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
31.653
13.12
0
18.533
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΠΕΤΡΙΔΕΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
31.59
13.49
0
18.1
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.7
ΔΙΠΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
30.4
0
0
30.4
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
2
0
9.333
9.7
ΣΟΦΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΥΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
30.32
12.12
0
18.2
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.7
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
30.073
11.84
0
18.233
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
29.1
0
0
29.1
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
12.1
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
29.097
2.73
0
26.367
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.667
9.7
ΜΕΤΑΞΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.667
0
0
28.667
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0.367
9.267
9.2
7.633
ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.6
0
0
28.6
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
19.4
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.6
0
0
28.6
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
19.4
ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/2001
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΣΕΛΑΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΓΑΛΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΤΣΑΡΑ
ΧΑΪΡΕΤΗΝ
ΜΕΜΕΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΤΑΣΙΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΣΑΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
19.4
ΤΖΗΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.48
10.28
0
18.2
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
8.133
9.7
ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.4
0
0
28.4
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
19.2
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.3
0
0
28.3
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
9.7
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.267
0
0
28.267
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1985
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.333
9.7
ΚΑΣΟΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.7
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.7
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.7
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ
ΡΑΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.7
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
9.7
ΡΟΖΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.933
0
0
27.933
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
19.4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1989
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΣΦΕΝΔΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΞΑΡΧΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΣΚΟΡΔΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΧΑΡΜΑΝΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΒΟΥΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΠΑΣΤΡΟΥΜΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΕΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.9
0
0
27.9
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2
9.7
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.833
0
0
27.833
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
5.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
9.7
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.833
0
0
27.833
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.133
9.7
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.8
0
0
27.8
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
19.4
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.8
0
0
27.8
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
19.4
ΤΣΑΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.8
0
0
27.8
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
19.4
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ
ΠΗΓΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.8
0
0
27.8
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
19.4
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.733
0
0
27.733
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
19.4
ΤΣΙΛΕΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.3
0
0
27.3
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
19.4
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.2
0
0
27.2
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
18.6
ΧΑΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.17
8.97
0
18.2
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.7
ΦΙΡΤΙΚΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
18.667
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
18.667
ΚΑΡΑΠΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
19.4
ΚΟΛΛΙΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
19.4
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.767
0
0
26.767
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
9.7
ΛΑΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.767
0
0
26.767
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
9.7
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.733
17.4
0
9.333
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.7
0
0
26.7
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
9.7
ΜΑΚΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.7
0
0
26.7
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
9.7
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.7
0
0
26.7
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
9.7
ΛΟΥΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.7
0
0
26.7
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
9.7
ΧΕΡΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.667
0
0
26.667
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
9.567
ΚΙΑΠΟΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.667
0
0
26.667
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.5
9.7
ΣΑΡΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.667
0
0
26.667
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
19.4
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.667
0
0
26.667
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
19.4
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.57
7.67
0
18.9
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΑΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.5
0
0
26.5
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
9.7
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.5
0
0
26.5
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
9.7
ΜΑΛΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.5
0
0
26.5
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
9.7
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.4
0
0
26.4
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.1
9.7
ΔΙΓΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1998
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
9.7
ΜΠΛΙΧΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
9.267
ΚΡΙΒΕΝΤΣΗ
ΜΥΡΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.667
9.7
ΛΙΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.667
9.7
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.267
0
0
26.267
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1989
5.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
5.333
18.667
ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.233
0
0
26.233
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.1
9.7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.233
0
0
26.233
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.2
9.6
ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.203
1.97
0
24.233
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
19.4
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.18
7.98
0
18.2
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.7
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.833
0
0
25.833
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.5
9.7
ΠΕΡΓΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.55
6.65
0
18.9
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.533
0
0
25.533
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
9.1
9.7
ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.467
0
0
25.467
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.6
9.3
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.433
0
0
25.433
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
10.5
ΓΛΑΒΕΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.4
0
0
25.4
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1996
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
8.567
0
9.3
ΖΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.38
6.58
0
18.8
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΜΑΠΠΟΥΡΑ
ΛΟΥΪΖΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.333
0
0
25.333
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.92
ΟΧΙ
0
6.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΤΣΙΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.333
8.4
0
16.933
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.333
ΣΑΜΑΡΑ
ΠΟΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.33
25.33
0
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.9
0
0
24.9
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2
9.7
ΚΟΥΦΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.867
1.2
0
23.667
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
19.4
ΧΑΤΖΗΚΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.853
15.52
0
9.333
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.813
2.88
0
21.933
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
9.2
9.7
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.767
0
0
24.767
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
19.4
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.733
6.9
0
17.833
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.333
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.7
0
0
24.7
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
9.7
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.7
0
0
24.7
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
9.7
ΛΟΥΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.7
0
0
24.7
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
19.4
ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.5
0
0
24.5
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.2
7.867
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.467
0
0
24.467
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
5.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2
9.267
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.18
5.38
0
18.8
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.033
0
0
24.033
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
18.667
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.95
5.15
0
18.8
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.833
6.9
0
16.933
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.333
ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.763
0.93
0
22.833
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
19.4
ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.663
5.93
0
17.733
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.333
ΦΑΛΤΑΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.6
0
0
23.6
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1985
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.233
13.9
0
9.333
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.233
0
0
23.233
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
19.4
ΓΑΡΙΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.233
0
0
23.233
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
19.4
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.23
4.33
0
18.9
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/2001
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.067
0
0
23.067
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
9.1
9.7
ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.063
4.53
0
18.533
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.9
0
0
22.9
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.333
9.7
ΜΠΟΥΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.8
15.8
0
7
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.733
0
0
22.733
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0.267
8.5
9.267
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.633
0
0
22.633
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
19.4
ΤΖΗΚΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.61
15.61
0
7
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.607
14.94
0
7.667
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.6
0
0
22.6
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
19.4
ΛΑΦΤΣΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.6
0
0
22.6
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
19.4
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.53
12.83
0
9.7
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.51
3.71
0
18.8
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.4
0
0
22.4
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.8
9.6
ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.167
0
0
22.167
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
8.7
9.333
ΣΙΔΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.067
0
0
22.067
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
18.6
ΤΟΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22
0
0
22
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.733
9.267
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.9
0
0
21.9
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9.2
9.7
ΚΑΡΑΜΗΝΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.86
14.86
0
7
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
9.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΣΙΜΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.833
0
0
21.833
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
9.1
9.7
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.737
6.47
0
15.267
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.267
ΚΡΙΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.633
0
0
21.633
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.733
9.2
9.7
ΜΑΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.577
2.91
0
18.667
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΒΑΡΕΛΗ
ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.533
0
0
21.533
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
18.2
ΚΑΡΜΑΖΗ
ΑΝΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.5
0
0
21.5
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
9.1
9.7
ΛΟΥΚΑ
ΒΑΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.35
2.45
0
18.9
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.233
0
0
21.233
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.533
9.7
ΜΥΛΩΝΑ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.2
0
0
21.2
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
9.067
7.967
ΤΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.2
0
0
21.2
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.5
9.7
ΜΠΕΚΟΥΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.07
3.77
0
17.3
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.7
ΜΟΣΧΟΥΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.037
3.17
0
17.867
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.333
ΤΑΤΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.033
0
0
21.033
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.2
9.7
ΜΟΥΖΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.033
0
0
21.033
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
19.4
ΚΕΦΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.003
7.07
0
13.933
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.933
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.933
0
0
20.933
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.1
9.7
ΚΑΡΥΩΤΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.9
0
0
20.9
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
9.1
9.7
ΦΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.9
2
0
18.9
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.853
11.52
0
9.333
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΛΟΥΒΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.82
1.92
0
18.9
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΑΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.8
0
0
20.8
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.733
8.5
9.567
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.533
0
0
20.533
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
5.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
9.1
9.3
ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.503
5.47
0
15.033
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.7
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.49
11.89
0
8.6
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΕΓΛΕΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.487
1.72
0
18.767
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
ΜΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.48
1.58
0
18.9
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.367
0
0
20.367
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
9.7
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.367
0
0
20.367
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.667
9.7
ΜΑΥΡΙΔΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.34
1.44
0
18.9
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.2
0
0
20.2
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
3.5
9.7
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.1
20.1
0
0
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.07
1.27
0
18.8
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΒΑΝΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.06
1.86
0
18.2
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.7
ΧΑΡΙΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.03
10.33
0
9.7
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΡΑΜΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20
0
0
20
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.14
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.95
1.05
0
18.9
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.907
4.24
0
15.667
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.967
9.7
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.667
0
0
19.667
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
9.7
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.667
0
0
19.667
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
9.7
ΠΙΣΣΑΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.58
0.78
0
18.8
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.57
0.67
0
18.9
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.567
0
0
19.567
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.2
1.833
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.467
0
0
19.467
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9.7
ΜΑΡΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.433
0
0
19.433
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
9.7
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
5.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΒΑΡΔΑΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1995
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΧΑΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΝΤΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΣΑΡΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.4
0
0
19.4
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΜΕΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.367
0
0
19.367
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
0
8.9
ΚΑΡΔΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.347
4.28
0
15.067
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.7
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.22
0.42
0
18.8
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.067
0
0
19.067
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
0
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.03
0.23
0
18.8
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΡΑΧΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.913
11.18
0
7.733
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1987
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1988
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1989
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/1994
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΛΚΑΝΔΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΝΔΡΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1997
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΖΙΟΥΡΑ
ΑΦΕΝΤΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1997
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2002
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΛΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2003
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΚΕΓΚΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΑΒΡΙΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΨΑΡΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΔΗΜΑΡΕΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΛΥΓΚΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΕΛΟ
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ
ΡΟΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΑΣΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΕΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΛΟΓΓΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΠΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΡΝΑΡΟΥ
ΛΗΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΔΡΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΙΩΤΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΙΑΝΝΙΣΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΨΥΛΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΚΚΟΤΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΒΑΪΤΣΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΛΕΙΔΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΤΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΑΚΑΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΥΡΩΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΟΙΡΑΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΛΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΑΚΚΕΤΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΣΕΛΕΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΛΙΜΗΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΥΡΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΦΙΤΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΝΤΟΥΡΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΙΚΑΛΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ-ΘΕΑΝΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΛΕΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΡΔΙΚΗ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΙΩΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΙΣΧΙΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΨΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΤΣΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΒΟΡΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΝΤΕΖΕ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΤΣΑΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΙΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΚΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2005
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΔΑΣΙΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΟΥΤΣΙΟΥΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΦΦΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΘΩΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΠΑΝΔΕΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΜΗΤΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.7
ΝΤΕΡΕΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.86
4.86
0
14
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.803
9.47
0
9.333
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1988
6.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1989
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
5.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1989
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΛΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1990
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1993
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΨΥΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΝΤΟΥΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΜΠΟΥΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΛΥΓΝΟΥ
ΡΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1999
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΚΟΝΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2001
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΣΙΑΤΗ
ΛΕΥΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΤΣΟΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
ΓΕΡΑΣΚΛΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0