ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.342
0
4.875
16.467
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.533
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.533
0
3.5
14.033
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.033
ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.033
22.5
0
9.533
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΡΟΪΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.217
13.75
0
17.467
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.033
20.5
0
9.533
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.533
16
0
9.533
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19.467
11
0
8.467
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19.467
11
0
8.467
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.433
0
0
17.433
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.533
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.967
0
0
16.967
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.533
ΣΚΑΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
15.283
5.75
0
9.533
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΤΣΙΡΕΠΑ
ΒΑΙΤΣΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.033
3.5
0
9.533
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΚΑΜΑΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
11
7.5
3.5
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.167
0
0
9.167
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2007
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΗΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
8.833
0
0
8.833
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.5
0
0
6.5
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
ΜΑΚΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
3.633
0
0
3.633
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
ΠΟΡΠΟΡΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
22.533
13
0
9.533
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
22.333
13.5
0
8.833
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1996
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19.783
10.25
0
9.533
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.283
8.75
0
9.533
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1995
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.283
3.75
0
9.533
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΚΑΡΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
1
1
0
0
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0.375
0
0.375
0
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
99.733
0
0
99.733
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.58
ΟΧΙ
99.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
63.075
20
6.875
36.2
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
19.067
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.983
17.25
6.5
39.233
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΘΕΟΔΟΣΗ -ΜΠΟΥΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.25
21.25
6.5
34.5
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
9.2
9.7
9.533
ΚΕΛΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.358
0
2.125
59.233
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
8.08
ΝΑΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΤΣΙΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.358
16
5.125
39.233
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.97
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.9
0
0
58.9
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.31
ΟΧΙ
39.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΜΠΟΥΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.433
16.75
6.75
34.933
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
19.067
ΡΟΥΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.383
22.75
7
27.633
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
19.067
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.258
21.75
6.875
27.633
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
19.067
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.383
15
4.25
36.133
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
19.067
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.267
17.75
6.25
31.267
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.2
19.067
ΓΟΥΒΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55
22.5
6.5
26
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
19
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55
21.25
6.75
27
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.067
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.817
22.25
6.5
26.067
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
19.067
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.792
21.25
6.875
26.667
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.533
ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.567
18.75
2.75
33.067
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
19.067
ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.283
21.75
6.5
26.033
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
19.067
ΣΑΒΒΙΓΚΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.667
20
7
26.667
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.533
ΠΟΥΡΤΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.533
21
6.5
26.033
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
19.067
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53
20
6
27
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.067
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.858
0
3.625
49.233
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.88
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΦΛΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.483
0
3.25
49.233
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.8
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΓΑΝΩΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.975
20.5
3.875
27.6
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
19.067
ΜΕΝΤΖΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.433
19.25
6.25
25.933
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
19
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.95
19.5
6.25
25.2
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
19.067
ΒΑΝΤΣΙΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.75
18.75
6
26
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
19
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.708
18.75
6.625
25.333
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
9.533
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.9
20
6.5
23.4
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
9.533
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.842
16.25
6.625
26.967
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
19.067
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.042
15
7.375
26.667
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.533
ΖΑΛΑΒΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.433
18.25
6.25
23.933
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/03/2004
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
19.067
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.008
18.75
6.125
23.133
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
13.6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.6
14
7
26.6
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
9.533
ΚΑΜΠΑΝΑ
ΘΕΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.467
23.25
6.75
17.467
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΚΤΕΝΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.717
22.75
6.5
17.467
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.317
22
6.25
18.067
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.258
21.25
6.875
18.133
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.225
21.25
6.875
18.1
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΑΡΣΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.117
16.75
0
29.367
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.62
ΟΧΙ
29.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.692
20.75
6.875
18.067
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.65
16.5
3.75
25.4
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1991
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
9.533
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.625
22.75
6.375
16.5
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΤΑΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.6
20.25
7.25
18.1
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.483
22.25
6.5
16.733
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
9.533
ΓΚΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.392
14.75
4.375
26.267
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
17.667
ΡΟΝΤΗΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.35
23.25
4.5
17.6
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.308
21.25
6.625
17.433
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.533
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.233
22
6.5
16.733
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
9.533
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.158
22.25
6.375
16.533
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9.533
ΑΜΠΑΔΙΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.525
20.5
6.625
17.4
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.533
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.442
19.5
6.875
18.067
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΛΟΥΖΙΚΙΩΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.375
21.5
6.375
16.5
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΦΑΣΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.317
21.5
4.75
18.067
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.25
21.25
6.5
16.5
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.192
19
6.125
19.067
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.533
ΝΑΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.167
22.5
4
17.667
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.15
18
2.75
23.4
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
9.533
ΚΗΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.042
20.75
5.625
17.667
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.975
21.5
4.875
17.6
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.967
19.75
6.75
17.467
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.917
20.5
5.75
17.667
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΜΠΟΥΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.875
21
6.375
16.5
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.85
20.25
6
17.6
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
ΓΕΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.65
21.5
4.75
17.4
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΦΕΣΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.5
20.5
6.5
16.5
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.283
20.25
6.5
16.533
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9.533
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.233
20
6.5
16.733
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
9.533
ΤΣΑΚΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.2
21.25
4.75
17.2
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1996
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.008
22.25
3.625
17.133
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1990
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.008
21.75
4.125
17.133
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΔΡΟΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43
20
6.5
16.5
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΚΙΚΚΗ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.933
22.5
6
14.433
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1990
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.533
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.883
20.5
5.25
17.133
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.85
17.75
7
18.1
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΚΟΣΕΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.825
19.75
5.875
17.2
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΡΑΠΤΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.783
19.75
6.5
16.533
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9.533
ΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.717
20.25
5
17.467
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΚΡΑΣΣΑ
ΔΙΟΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.7
20.5
5
17.2
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.7
20
5.5
17.2
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΠΟΓΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.575
19.5
5.875
17.2
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.55
19.25
4.5
18.8
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.55
19.25
4.5
18.8
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.4
20.5
4.5
17.4
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.533
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.35
14
6.25
22.1
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.2
ΚΑΡΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.275
12
6.375
23.9
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
16.933
ΚΛΙΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.267
19
6.5
16.767
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
9.533
ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.225
17
7.125
18.1
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.125
19.75
5.875
16.5
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.1
20.5
4
17.6
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.533
ΚΑΡΕΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.075
19
5.875
17.2
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.075
19.25
5.625
17.2
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΒΑΛΑΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.067
19.75
4.25
18.067
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΦΛΙΩΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.058
18
6.625
17.433
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.533
ΔΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.025
18
6.625
17.4
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.533
ΓΙΑΒΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.008
20.25
4.625
17.133
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΨΩΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42
21
4.5
16.5
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.95
22.75
2
17.2
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.883
17.75
7
17.133
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.875
19
6.375
16.5
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.817
20
3.75
18.067
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΚΙΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.8
21.25
6.25
14.3
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.533
ΦΑΡΓΚΑΝΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.775
19.5
4.875
17.4
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.533
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.575
19.5
4.875
17.2
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΠΑΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.508
20.25
4.125
17.133
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.45
10.75
6.5
24.2
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
17.2
ΤΖΙΩΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.45
19
5.25
17.2
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.4
18.75
5.75
16.9
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.167
ΣΕΡΑΣΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.358
18.25
6.375
16.733
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.8
ΜΑΝΙΑ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.35
16.25
7
18.1
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.342
20
3.875
17.467
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.3
20.75
6.25
14.3
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.533
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.258
19.25
4.875
17.133
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΝΤΑΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.258
18.75
5.375
17.133
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.075
22.25
1.625
17.2
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.042
19.75
4.125
17.167
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.6
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.042
20.5
4.875
15.667
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
9.533
ΚΟΡΔΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.967
18.25
6.25
16.467
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.533
ΣΙΩΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.967
19
4.5
17.467
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.883
15.5
6.75
18.633
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
10.7
ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.842
18.75
4.625
17.467
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΓΚΑΓΚΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.667
18.75
6.25
15.667
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
9.533
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.625
18.5
5.625
16.5
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.558
19.75
6.375
14.433
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.533
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.525
22.75
3.375
14.4
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
9.533
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.475
15.5
6.875
18.1
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.467
16.25
6.75
17.467
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.225
15
7.125
18.1
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.067
16.75
5.25
18.067
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.058
19.5
6.125
14.433
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.533
ΣΙΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.717
15.5
6.75
17.467
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.558
16.75
5.375
17.433
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.533
ΧΥΤΗΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.492
20.5
3.125
15.867
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1995
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΤΕΡΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.292
20.25
3.375
15.667
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
9.533
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.242
19.75
6.125
13.367
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
9.533
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.183
18.5
6.25
14.433
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.533
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
39.167
17.25
6.25
15.667
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
9.533
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.908
20
1.875
17.033
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
9.533
ΡΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.875
16
6.375
16.5
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΚΟΡΟΒΕΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.842
18.25
3.125
17.467
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΡΑΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.842
16
6.375
16.467
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.533
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.817
17.5
5.25
16.067
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1991
6.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.533
ΑΡΑΠΕΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.767
16.5
6.5
15.767
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.8
ΣΟΥΡΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.667
17.25
4.25
17.167
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.6
ΔΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.517
15
6.75
16.767
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.833
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΙΟΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.408
22.5
6.375
9.533
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΛΥΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.308
14.25
6.625
17.433
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.533
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.3
12.5
7
18.8
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.217
16.75
4
17.467
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.533
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
38.2
14
6
18.2
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
14.933
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.933
23
0
14.933
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.917
19.5
3.75
14.667
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.667
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.908
22.5
5.875
9.533
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.908
21.25
7.125
9.533
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΓΩΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.875
17.25
2.125
18.5
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
0
0
0
14.933
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.85
20.5
2.75
14.6
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.6
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.817
15.5
6.25
16.067
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1996
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.533
ΓΟΥΣΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.817
15.25
3.5
19.067
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.533
ΤΣΑΜΠΟΥΛΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.75
15
6.25
16.5
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.533
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.742
19.75
3.125
14.867
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.742
20.5
3.375
13.867
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
ΒΕΡΔΙΝΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.708
21.5
4.375
11.833
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.833
ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.683
19.25
4
14.433
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.533
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.683
18.75
4
14.933
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.65
13.5
6.25
17.9
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.6
ΤΣΙΓΓΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.592
16
5.125
16.467
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.533
ΝΤΑΝΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.533
22
6
9.533
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΣΑΚΚΑ
ΘΕΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.492
17.25
5.375
14.867
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
ΤΑΖΛΑΚΙΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.467
19.5
0
17.967
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
0
0
14.933
ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.408
21.75
6.125
9.533
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.867
13
6.5
17.367
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.833
ΚΕΦΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.808
14
5.375
17.433
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1999
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.583
22.25
5.5
8.833
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
15.5
3.25
17.8
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.8
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
17.75
3
15.8
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.833
ΚΟΤΟΡΤΣΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
21
6.75
8.8
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.55
22.5
5.25
8.8
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΣΤΕΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.517
14.5
5.25
16.767
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.833
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.467
18.5
0
17.967
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.867
ΔΑΝΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.467
19.5
0
16.967
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.1
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.458
23.5
4.125
8.833
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.425
22
5.625
8.8
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.417
16.25
3.5
16.667
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.833
ΣΕΡΜΠΕΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.333
22.75
4.75
8.833
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΙΧΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.333
22.75
4.75
8.833
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΝΑΓΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.333
21.75
5.75
8.833
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.3
21
6.5
8.8
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΘΩΜΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.267
15.25
4.25
16.767
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.833
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.25
12
6.25
18
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.7
ΚΟΚΚΟΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.233
20
0
16.233
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΡΑΟΤΖΑΔΗ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.083
22.5
4.75
8.833
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΣΟΠΟΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.083
21.75
5.5
8.833
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΕΚΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.083
22.25
5
8.833
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
36.05
20.75
6.5
8.8
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΜΑΡΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.958
23
4.125
8.833
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΠΑΡΤΑΛΗ
ΧΡΥΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.958
22
5.125
8.833
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.958
22.5
4.625
8.833
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΡΒΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.95
21.75
5.5
8.7
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΚΑΛΠΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.925
21.75
5.375
8.8
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.925
22
5.125
8.8
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΒΙΣΒΙΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.925
22
5.125
8.8
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΤΣΟΓΚΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.9
12
6
17.9
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.6
ΤΣΟΚΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.833
14.25
5.75
15.833
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΜΑΝΩΛΑ
ΑΡΓΥΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.833
19
0.5
16.333
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.708
21
5.875
8.833
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΧΑΛΕΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.583
21.75
5
8.833
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.583
21.25
5.5
8.833
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΕΜΕΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.583
21.75
5
8.833
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΚΕΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.583
22.5
4.25
8.833
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΛΟΥΜΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.567
22.5
0
13.067
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.067
ΠΑΤΕΖΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
22.25
4.375
8.833
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1992
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΖΙΑΓΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
23
3.625
8.833
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΣΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
21.5
5.125
8.833
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
22.5
4.125
8.833
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΙΑΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.458
22.75
3.875
8.833
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΑΜΔΙΤΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.45
19.25
0
16.2
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
8.833
ΣΛΑΦΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.442
17.5
4.375
13.567
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
8.8
ΚΟΜΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.367
16
1.5
17.867
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.833
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΛΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.35
20.75
6
8.6
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΗΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.35
17.75
5.5
12.1
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
8.833
ΜΟΥΤΣΙΣΗ
ΚΛΕΙΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.333
21
5.5
8.833
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2003
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.333
20.75
5.75
8.833
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΑΛΗΜΙΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.308
11.75
6.125
17.433
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1992
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
ΒΑΡΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.3
21.75
4.75
8.8
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΜΙΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.267
13.25
5.25
16.767
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.833
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.25
22.25
0
13
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ΡΕΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.242
10.75
7.125
17.367
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.833
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
14
6.25
14.967
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.833
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
14
6.25
14.967
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.833
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.217
23.75
5
6.467
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2003
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.208
21.25
5.125
8.833
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΤΗΝΕΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.208
22.5
3.875
8.833
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.208
21.25
5.125
8.833
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.133
0
0
35.133
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.77
ΟΧΙ
35.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.083
22.5
3.75
8.833
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.083
21.25
5
8.833
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.083
21.25
5
8.833
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΕΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.083
21.75
4.5
8.833
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.075
20.75
5.625
8.7
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΔΗΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.05
16.75
0
18.3
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.167
ΒΛΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.05
21
5.25
8.8
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΚΟΥΛΙΔΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
35.033
12.25
6.25
16.533
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.833
ΒΟΜΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.975
22
4.375
8.6
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΡΙΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.725
22.25
3.875
8.6
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.725
21.5
4.625
8.6
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΝΩΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.692
19.25
6.875
8.567
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΟΥΣΚΕΝΤΕΡΗ
ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.6
22.25
3.75
8.6
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΑΡΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.592
15
6.125
13.467
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.6
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.592
20.5
5.625
8.467
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.583
18.75
0
15.833
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
8.467
ΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.567
19.75
6.25
8.567
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1991
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.542
10.5
6.875
17.167
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.6
ΡΟΚΑ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.533
13
5
16.533
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.6
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.5
14.75
6.25
13.5
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.6
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.475
21.5
4.375
8.6
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΘΕΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.475
21.5
4.375
8.6
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΟΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.442
21.5
4.375
8.567
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.442
20.5
5.375
8.567
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.442
12.5
6.375
15.567
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.6
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.433
19.75
1.25
13.433
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
8.6
ΛΟΥΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.408
11.25
6.625
16.533
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.6
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.35
20.75
5
8.6
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.35
22
3.75
8.6
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1993
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.35
20.25
5.5
8.6
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.35
21.5
4.25
8.6
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.317
16.75
0
17.567
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
8.6
ΚΟΝΤΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.225
21.75
3.875
8.6
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΙΝΤΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.225
22
3.625
8.6
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.225
20.25
5.375
8.6
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΠΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.217
20
5.75
8.467
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
21.25
4.25
8.6
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
21.5
4
8.6
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
22.5
3
8.6
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
21.25
4.25
8.6
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
22.5
3
8.6
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
20.75
4.75
8.6
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.1
22
3.5
8.6
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.067
21.75
3.75
8.567
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΠΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.067
20
5.5
8.567
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.033
20.5
0
13.533
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
0
0
8.6
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34.033
13.75
3.75
16.533
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.6
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
34
16.5
0
17.5
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.533
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
20.75
4.625
8.6
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΤΖΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
21
4.375
8.6
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
22.25
3.125
8.6
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ
ΛΕΛΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
21.75
3.625
8.6
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2000
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
21.5
3.875
8.6
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΑΛΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.975
21.5
3.875
8.6
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.942
20.75
4.625
8.567
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΣΕΦΕΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.942
19.5
5.875
8.567
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΒΟΥΡΔΟΥΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.917
9.5
7.25
17.167
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.6
ΤΣΑΠΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.867
18
0
15.867
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
8.6
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
20
5.25
8.6
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
21.5
3.75
8.6
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
19.75
5.5
8.6
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.85
22.25
3
8.6
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΤΑΘΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.817
19.5
5.75
8.567
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΞΕΡΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.817
21.5
3.75
8.567
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.817
22.75
2.5
8.567
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΣΕΛΙΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.758
10
6.625
17.133
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.6
ΜΠΑΖΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.725
21.25
3.875
8.6
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΖΙΩΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.725
21
4.125
8.6
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.692
22.25
2.875
8.567
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.6
20
5
8.6
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.6
19
6
8.6
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.6
19.25
5.75
8.6
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.567
22
3
8.567
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.567
21
4
8.567
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΣΙΟΥΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.475
15
2.875
15.6
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΠΕΤΡΙΔΗ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.475
13.25
4.625
15.6
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.475
21
3.875
8.6
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΙΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.467
17.75
7.25
8.467
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.442
21.25
3.625
8.567
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΥΪΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.442
21.75
3.125
8.567
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΠΟΥΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.4
20
0
13.4
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
8.567
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
24
0.75
8.6
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1988
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΤΟΥΖΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
9
7.25
17.1
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.567
ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
20.75
4
8.6
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΓΚΕΖΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
21.25
3.5
8.6
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΟΡΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
19.5
5.25
8.6
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΧΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
21
3.75
8.6
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΒΡΑΑΜ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
21.5
3.25
8.6
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
21.25
3.5
8.6
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΡΑΠΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.35
18.75
6
8.6
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
20
4.75
8.567
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.317
20.75
4
8.567
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.283
10
6.75
16.533
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.6
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.242
15.5
4.375
13.367
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
8.6
ΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.233
14
0
19.233
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΡΙΝΙΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
22.75
1.875
8.6
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΟΥΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
20
4.625
8.6
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1993
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
21.25
3.375
8.6
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
18.75
5.875
8.6
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
20.25
4.375
8.6
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
21.75
2.875
8.6
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
20.5
4.125
8.6
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΑΤΡΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.225
21
3.625
8.6
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΟΥΓΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.217
20.25
4.5
8.467
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/04/2001
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.217
19
5.75
8.467
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΤΣΙΑΚΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.217
22
2.75
8.467
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.117
9.75
5.5
17.867
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.6
ΜΠΕΚΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
21.25
3.25
8.6
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1993
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
19.5
5
8.6
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1994
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΣΜΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
19.25
5.25
8.6
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΕΝΤΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
20.75
3.75
8.6
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
19.5
0
13.6
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.167
ΡΟΥΣΣΕΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
19.5
5
8.6
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΟΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.1
11
6.5
15.6
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.975
12.5
4.875
15.6
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1997
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΖΕΡΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.975
21.75
2.625
8.6
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.975
21.5
2.875
8.6
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.975
22.75
1.625
8.6
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.967
22.5
2
8.467
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.942
20.75
3.625
8.567
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.942
20.25
4.125
8.567
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.942
21
3.375
8.567
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΑΡΗΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.9
9.75
6.75
16.4
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.467
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.85
21.75
2.5
8.6
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΑΜΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.85
19.5
4.75
8.6
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.85
20.5
3.75
8.6
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.842
22.5
1.875
8.467
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.842
22
2.375
8.467
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.817
15.25
0
17.567
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΥΔΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.817
20
4.25
8.567
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.8
10
0
22.8
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.267
7.4
9.133
0
ΖΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
22.5
1.625
8.6
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΡΕΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
19.75
4.375
8.6
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
22.5
1.625
8.6
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΤΟΥΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
19.5
4.625
8.6
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.725
21
3.125
8.6
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΟΥΛΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.717
21.75
2.5
8.467
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1991
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΚΩΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.717
18.5
5.75
8.467
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1998
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.717
19
5.25
8.467
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.717
16.25
0
16.467
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.567
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.692
22
2.125
8.567
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.658
9.5
6.625
16.533
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.6
ΓΙΩΤΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.65
7.5
7.25
17.9
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.6
ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
11.5
5.5
15.6
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
19
5
8.6
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΝΤΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
21.75
2.25
8.6
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΑΤΜΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
21.75
2.25
8.6
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
18.5
5.5
8.6
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ
ΚΛΕΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.6
21.25
2.75
8.6
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.575
8.5
6.875
17.2
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.6
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.567
19.75
4.25
8.567
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.567
20.25
3.75
8.567
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.558
15.5
3.625
13.433
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.567
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.475
19.25
4.625
8.6
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.475
19.25
4.625
8.6
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.475
19.75
4.125
8.6
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.467
19
5
8.467
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.45
11.5
6.25
14.7
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1995
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
8.6
ΣΑΡΣΑΛΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.442
18.5
5.375
8.567
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΑΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.442
10.5
6.375
15.567
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.6
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.417
20.25
0
12.167
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
0
0
0
8.6
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.383
17.75
2
12.633
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
8.467
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.35
21
2.75
8.6
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.35
23.75
0
8.6
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΙΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.35
20.75
3
8.6
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.35
22.25
1.5
8.6
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΡΥΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.35
22.25
1.5
8.6
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΛΟΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
12.25
4.5
15.567
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.567
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
23.75
0
8.567
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
17.75
6
8.567
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΗΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
21.25
2.5
8.567
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.317
20
3.75
8.567
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΦΑΜΠΡΙΚΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.308
19.75
4.625
7.933
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.275
11.75
5.125
15.4
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.467
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.217
21
2.75
8.467
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΒΕΡΙΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.183
19.25
5
7.933
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΔΗΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.183
20
4.25
7.933
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.133
11.75
5.75
14.633
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367