ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΔΑΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.233
0
0
19.233
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΜΑΚΡΥΛΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.5
0
0
16.5
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.933
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΤΑΤΗΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.567
0
0
8.567
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.933
0
0
7.933
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
4.533
0
0
4.533
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2007
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
2.933
0
0
2.933
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.6
0
0
15.6
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΡΕΚΟΥΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
84.3
0
0
84.3
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1989
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.033
9.367
9.7
9.3
9.333
9.7
9.533
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΛΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
83.333
0
0
83.333
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.03
ΟΧΙ
0
26.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.4
19.4
19.067
ΧΙΜΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
72.233
0
0
72.233
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.04
ΟΧΙ
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
57.4
0
0
57.4
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.5
ΟΧΙ
0
57.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
53.033
0
0
53.033
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.3
8.533
9.7
8.6
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
48.6
0
0
48.6
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1984
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
8.9
9.133
9.4
0
4.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
46.967
0
0
46.967
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
9.7
9.533
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
45
0
0
45
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
18.667
18
ΛΟΥΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
43.767
0
0
43.767
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
19.4
19.067
ΚΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
41.557
13.79
0
27.767
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1984
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.7
9.533
ΔΙΠΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
39.933
0
0
39.933
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
2
0
9.333
9.7
9.533
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1985
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.333
9.7
9.533
ΛΙΑΓΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.733
0
0
37.733
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
19.067
ΚΑΡΑΠΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.533
0
0
36.533
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
19.4
9.533
ΧΕΡΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.2
0
0
36.2
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
9.567
9.533
ΔΙΓΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.9
0
0
35.9
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1998
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.2
9.7
9.533
ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35
0
0
35
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.6
9.3
9.533
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.867
0
0
34.867
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
5.333
18.667
8.6
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.333
0
0
34.333
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.267
19.067
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
31.433
0
0
31.433
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9.2
9.7
9.533
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
30.387
11.52
0
18.867
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
29.733
0
0
29.733
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
3.5
9.7
0
0
0
9.533
ΜΕΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.9
0
0
28.9
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
0
8.9
9.533
ΓΕΡΑΣΚΛΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.333
0
0
28.333
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
9.533
ΜΑΖΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.265
6.59
4.475
17.2
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
9.533
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.2
0
0
28.2
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.533
ΦΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.067
0
0
28.067
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.533
9.533
ΡΑΜΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.933
0
0
27.933
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.14
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.7
0
0
27.7
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.333
9.533
ΤΑΧΤΣΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.633
0
0
27.633
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.7
9.533
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.6
0
0
27.6
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
9.7
9.533
ΠΑΠΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.4
0
0
27.4
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.4
0
0
27.4
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.333
9.533
ΣΦΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
9.333
0
ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.2
9.333
0
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.033
0
0
27.033
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.333
8.6
ΑΥΓΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.033
0
0
27.033
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.333
8.6
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.033
0
0
27.033
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.333
8.6
ΚΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.767
0
0
26.767
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
19.067
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.6
0
0
26.6
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2006
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.067
9.533
ΔΕΡΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.2
9.267
0
ΧΟΥΝΤΑ - ΚΑΡΑΤΖΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.367
0
0
26.367
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.333
9.533
ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.8
0
0
25.8
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
17.2
ΠΟΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.167
0
0
24.167
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.3
9.533
ΤΣΟΚΚΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.967
0
0
23.967
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
9.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.133
9.533
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.467
0
0
23.467
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.933
9.533
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.167
0
0
23.167
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
8.38
ΟΧΙ
0
0
19.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΜΑΝΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.567
0
0
22.567
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
9.7
8.6
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.567
0
0
22.567
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.667
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.567
0
0
22.567
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.667
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.1
13.5
0
8.6
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΡΟΖΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.1
0
0
22.1
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.2
ΣΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.967
0
0
21.967
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
9.267
8.467
ΣΑΪΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.283
0.05
0
19.233
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΣΑΛΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.233
0
0
19.233
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΔΕΣΠΟΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.233
0
0
19.233
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.233
0
0
19.233
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.533
ΛΕΚΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2002
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΧΡΙΣΤΑΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΒΕΝΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΠΑΤΤΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΝΙΑΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΛΑΣΠΑΚΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΤΖΟΒΑΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.533
ΚΥΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΜΠΕΝΑ
ΑΛΜΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΠΑΠΑΜΑΝΘΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΛΑΜΠΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.533
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.7
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΒΕΣΤΑΚΗ
ΙΡΙΣ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΧΑΛΜΟΥΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
ΚΟΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.633
0
0
18.633
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1989
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΜΟΥΤΣΙΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.533
0
0
18.533
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.833
ΔΟΝΤΣΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.5
0
0
18.5
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1995
6.98
ΟΧΙ
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.167
0
0
18.167
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.833
ΚΟΠΡΙΤΕΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΝΙΚΟΛΕΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.133
0
0
18.133
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.533
ΔΑΒΒΕΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.1
0
0
18.1
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.1
0
0
18.1
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.533
ΠΑΓΩΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.067
0
0
18.067
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.533
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18
0
0
18
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.7
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.967
0
0
17.967
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.7
ΤΑΧΗΡ
ΜΠΙΛΛΟΥΡ
ΧΙΛΜΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.933
0
0
17.933
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.6
ΧΑΣΑΝ
ΦΕΡΙΔΕ
ΧΑΣΑΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.933
0
0
17.933
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.6
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.667
0
0
17.667
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΤΣΕΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.667
0
0
17.667
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΠΕΡΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.667
0
0
17.667
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.667
ΜΗΤΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.6
0
0
17.6
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1988
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.433
0
0
17.433
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.433
0
0
17.433
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
ΕΜΙΡΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/01/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΛΑΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΣΟΥΜΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.833
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.4
0
0
17.4
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.333
0
0
17.333
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.8
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.267
0
0
17.267
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.533
ΝΑΣΤΟΥΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.267
0
0
17.267
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.533
ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.267
0
0
17.267
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.533
ΚΟΓΚΟΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.267
0
0
17.267
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.533
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.267
0
0
17.267
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.267
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΜΙΚΑΕΛΛΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
9.533
ΜΠΟΖΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
9.533
ΠΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2007
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΖΕΜΠΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
9.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΔΕΛΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΣΙΜΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΒΑΓΙΩΝΑ
ΖΩΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΠΑΠΑΔΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΤΖΙΩΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2007
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
9.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΑΡΚΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΤΖΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΕΛΕΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ-ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΗΤΤΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΛΥΤΡΙΔΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΤΣΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΛΕΜΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΠΕΖΕΡΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΤΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΧΑΡΜΠΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.2
0
0
17.2
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΒΛΑΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.167
0
0
17.167
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.567
ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.167
0
0
17.167
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2006
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.533
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΔΥΡΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
9.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2007
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΛΑΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2007
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2007
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΠΙΝΙΕΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2007
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΙΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΚΑΜΤΣΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΗΤΡΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΕΛΙΔΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2007
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
17.133
0
0
17.133
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2007
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΛΥΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΑΡΕΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.933
0
0
16.933
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.6
0
0
16.6
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.6
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.533
0
0
16.533
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.8
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.5
0
0
16.5
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.833
ΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.467
0
0
16.467
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.8
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.433
0
0
16.433
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.8
ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.4
0
0
16.4
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.4
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.367
0
0
16.367
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΙΑΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.333
0
0
16.333
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
9.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.8
ΒΑΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.267
0
0
16.267
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.6
ΣΟΡΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.267
0
0
16.267
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.6
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.267
0
0
16.267
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2006
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.6
ΚΑΡΔΙΜΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.267
0
0
16.267
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.6
ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.233
0
0
16.233
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.567
ΠΑΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.2
0
0
16.2
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.567
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.133
0
0
16.133
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1986
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.6
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16.067
0
0
16.067
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.833
ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
16
0
0
16
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
8.8
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2007
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2007
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΣΤΕΡΓΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΡΑΠΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2007
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΟΣΚΑΝ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.867
0
0
15.867
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2007
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.833
0
0
15.833
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΠΑΠΑ
ΜΟΝΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.833
0
0
15.833
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
9.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.833
0
0
15.833
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
9.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.833
0
0
15.833
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.833
0
0
15.833
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.833
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.833
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.833
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.8
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.8
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.8
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΩΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.8
0
0
15.8
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
ΤΣΙΤΣΙΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.767
0
0
15.767
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.8
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.767
0
0
15.767
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.8
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.767
0
0
15.767
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.833
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.767
0
0
15.767
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.833
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.767
0
0
15.767
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.833
ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.733
0
0
15.733
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.733
ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ
ΠΑΓΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.667
0
0
15.667
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.7
ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.667
0
0
15.667
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.7
ΨΩΜΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.667
0
0
15.667
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.7
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.633
0
0
15.633
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2006
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.7
ΓΚΟΛΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.6
0
0
15.6
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.567
0
0
15.567
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.6
ΜΠΙΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.567
0
0
15.567
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
8.6
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.533
0
0
15.533
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.6
ΒΑΓΚΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.467
0
0
15.467
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.467
ΖΩΙΤΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15.367
0
0
15.367
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
8.833
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
15
0
0
15
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.17
ΟΧΙ
0
1.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.6
ΦΑΦΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.967
0
0
14.967
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.833
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.967
0
0
14.967
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.833
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.933
0
0
14.933
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
6.35
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.933
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.933
0
0
14.933
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.8
ΣΑΜΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.9
0
0
14.9
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
8.8
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.867
0
0
14.867
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
ΜΠΑΣΕΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.833
0
0
14.833
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.7
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.733
0
0
14.733
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.6
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.733
0
0
14.733
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2006
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.733
0
0
14.733
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.6
ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.733
0
0
14.733
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.6
ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.133
0
0
14.133
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2007
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.133
ΚΑΖΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
14.033
0
0
14.033
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.033
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ
ΕΛΒΙΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.733
0
0
13.733
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.833
ΚΙΚΙΛΙΑ
ΡΟΔΑΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.733
0
0
13.733
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.833
ΦΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.733
0
0
13.733
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.833
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.733
0
0
13.733
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.833
ΒΙΟΛΕΝΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.7
0
0
13.7
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.833
ΛΙΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.7
0
0
13.7
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.8
ΒΟΛΤΣΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.667
0
0
13.667
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.8
ΚΙΓΜΕΤΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.6
0
0
13.6
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
8.833
ΓΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.567
0
0
13.567
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.7
ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.5
0
0
13.5
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
4.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.467
0
0
13.467
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.6
ΡΙΖΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13.033
0
0
13.033
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
8.7
ΚΟΥΝΗ
ΖΑΧΑΡΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
13
0
0
13
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
9.45
ΟΧΙ
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
12.8
0
0
12.8
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
9.3
0
0
0
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
11.733
0
0
11.733
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.733
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
10.4
0
0
10.4
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2007
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.4
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
10.2
0
0
10.2
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.2
ΤΕΡΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.967
0
0
9.967
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΠΕΤΤΑ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.533
0
0
9.533
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΚΑΡΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.533
0
0
9.533
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.3
0
0
9.3
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΤΣΩΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.2
0
0
9.2
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1998
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.2
0
0
9.2
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
ΠΑΠΑΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.167
0
0
9.167
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1995
7.52
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.133
0
0
9.133
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.533
8.6
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.133
0
0
9.133
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
1.4
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.1
0
0
9.1
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1988
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
4.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.067
0
0
9.067
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
ΚΑΨΙΜΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.867
0
0
8.867
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1985
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΚΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΙΩΤΣΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/1994
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΡΤΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1998
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΡΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1999
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΝΤΖΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1999
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΑΒΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΟΡΩΣΗ
ΣΟΝΙΛΑ
ΑΛΚΕΤΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΡΥΛΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΧΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΚΙΚΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΕΛΙΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΔΕΡΤΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΡΕΝΤΖΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΛΥΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΤΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΒΑΣΙΛΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΑΡΜΑΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΠΠΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΟΛΤΣΙΔΑ
ΦΑΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΦΕΣΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΕΩΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΜΖΕΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΤΑΚΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΤΣΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΑΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.833
0
0
8.833
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2007
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΚΑΪΑΦΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΓΑΛΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΠΑΖΑΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.8
0
0
8.8
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΤΣΟΥΡΠΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.733
0
0
8.733
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.133
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΩΤΤΑΣ ΛΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΑΠΑΔΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΖΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΛΑΪΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΚΙΟΣΣΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΧΡΥΣΑΚΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.233
8.467
ΜΙΖΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2007
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΕΤΜΕΖΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2007
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.7
0
0
8.7
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΒΕΡΓΕΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/1988
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΕΡΖΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1995
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΟΣΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΛΕΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΕΜΠΕΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
5.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
9.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΕΙΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2006
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΔΡΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΟΥΛΟΥ
ΜΑΣΙΓΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΚΟΥΦΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2007
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2007
7.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΝΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2007
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΟΥΖΗ
ΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2007
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2007
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2007
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΛΙΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2007
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΑΪΤΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΡΙΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΚΙΡΤΖΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΣΑΡΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΝΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΖΩΤΙΚΑ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΖΕΡΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΡΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΟΛΩΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΓΙΩΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2007
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΝΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΠΟΥΡΝΟΥΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΕΛΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
8.6
0
0
8.6
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0