ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.667
0
5.5
18.167
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.667
0
5.5
18.167
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΗΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.533
0
0
18.533
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.2
0
0
16.2
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
9.7
ΚΑΜΑΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.45
0
3.75
9.7
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΜΑΚΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.333
0
0
13.333
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
9.7
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
12.097
5.63
0
6.467
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΚΙΒΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.367
0
0
9.367
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.367
0
0
9.367
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.467
0
0
6.467
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.467
0
0
6.467
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.467
0
0
6.467
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2008
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.4
0
0
6.4
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.582
13.54
11.875
16.167
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2003
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.7
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.38
23.38
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.34
21.34
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19.87
9.67
0.5
9.7
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΦΕΙΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.63
18.63
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΪΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.54
18.54
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.17
18.17
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.92
16.92
0
0
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
15.34
15.34
0
0
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.7
0
0
9.7
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
6.467
0
0
6.467
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
70.145
23.92
9.625
36.6
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
19.4
ΤΖΙΩΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.06
21.96
9.5
36.6
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
19.4
ΠΟΓΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.6
18.25
9.75
36.6
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
19.4
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.128
26.42
10.875
26.833
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.735
24.71
11.125
26.9
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
9.7
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.34
17.09
10.25
34
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.6
19.4
ΠΛΟΥΜΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.647
26.63
11.25
22.767
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.067
9.7
ΝΤΑΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.658
13.75
9.375
36.533
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
19.4
ΚΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.39
25.09
10
24.3
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2000
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
19.4
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.378
22.92
9.625
26.833
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.22
30.17
10.75
18.3
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.22
30.67
10.25
18.3
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.767
0
0
58.767
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.87
ΟΧΙ
58.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.585
25.21
10.875
22.5
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
19.4
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.497
20.88
10.75
26.867
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.463
12.63
11.5
34.333
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
19.4
ΖΑΠΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.07
27.92
10.75
19.4
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΛΥΤΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.683
22.5
9.25
25.933
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
19.4
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.048
14.84
9.375
32.833
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
13.6
9.7
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.043
18.21
11.5
27.333
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.878
23.67
10.875
22.333
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
ΣΤΑΘΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.435
23.71
8.625
24.1
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2001
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
19.4
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.708
12
9.375
34.333
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
19.4
ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.683
0
7.75
47.933
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.07
ΟΧΙ
47.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.658
19.5
10.125
26.033
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
19.4
ΚΟΤΡΟΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.51
18.46
11.25
25.8
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΡΩΞΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.123
25.29
11
18.833
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.7
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.965
26.04
10.625
18.3
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.958
18.25
9.375
27.333
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
ΜΟΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.95
25
10.75
19.2
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
10.633
ΣΑΚΚΑ
ΘΕΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.748
21.59
8.625
24.533
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.667
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.613
26.63
11.25
16.733
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2003
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.583
17.5
10.25
26.833
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
ΡΟΝΤΗΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.465
15.54
11.625
27.3
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
9.7
ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.452
17.71
9.875
26.867
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.398
25.59
9.875
18.933
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.385
25.96
10.125
18.3
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.332
25.79
11.375
17.167
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.182
24.79
11.125
18.267
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.172
25.88
11.125
17.167
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.968
25.21
11.625
17.133
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΚΛΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.923
25.04
11.25
17.633
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΒΕΝΤΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.555
24.88
10.375
18.3
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.328
19.92
10.875
22.533
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
19.4
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.147
24.38
10.5
18.267
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.01
15.96
11.25
25.8
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.913
19.13
10.25
23.533
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.867
9.667
ΔΟΥΚΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.587
27.42
11
14.167
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.7
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.41
26.21
9.5
16.7
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9.7
ΣΤΑΘΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.397
24.38
9.75
18.267
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΓΚΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.118
15.71
8.875
27.533
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
19.4
ΤΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.077
16.21
9
26.867
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.962
25.92
7.375
18.667
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.937
23.42
10.25
18.267
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.935
25.96
9.875
16.1
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
9.7
ΧΑΧΟΥΔΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.807
18.34
10
23.467
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
19.4
ΞΕΡΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.637
12.92
10.75
27.967
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
19.4
ΚΟΣΕΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.615
14.84
9.875
26.9
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
9.7
ΠΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.602
23.71
10.125
17.767
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
10.3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.593
25.46
9
17.133
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΣΙΛΙΟΓΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.553
24.17
10.25
17.133
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΚΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.298
17.59
10.875
22.833
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
18.933
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.292
23.25
10.875
17.167
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.282
17.29
11.125
22.867
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.967
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.227
23.71
10.75
16.767
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.078
21.92
10.625
18.533
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.007
24.34
9.5
17.167
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΟΛΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.792
23.75
9.875
17.167
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΡΟΥΣΣΕΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.76
22.71
9.75
18.3
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΛΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.675
22
10.375
18.3
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1995
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΚΟΥΡΕΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.675
22.5
9.875
18.3
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.603
14.42
9.75
26.433
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
19.4
ΛΕΪΝΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.542
25
8.375
17.167
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΙΣΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.353
22.92
8.5
18.933
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ
ΝΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.323
29.04
7.75
13.533
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
9.7
ΜΠΑΡΠΑ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.257
24.34
8.75
17.167
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.252
23.71
9.375
17.167
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΤΣΑΤΜΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.135
20.96
10.875
18.3
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΔΟΡΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.047
21.63
9.75
18.667
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΜΠΑΤΡΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50
11.5
10.5
28
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
19.4
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.973
20.59
10.75
18.633
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
10.033
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.9
22.5
8
19.4
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.888
22.13
10.625
17.133
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΦΛΩΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.832
23.29
9.375
17.167
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ
ΚΛΕΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.805
20.88
10.625
18.3
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΓΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.798
23.54
9.125
17.133
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.797
22.13
9.5
18.167
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.727
24.96
11
13.767
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΘΕΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.68
20.63
10.75
18.3
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΤΣΑΒΔΑΡΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.667
21.5
9.5
18.667
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.555
19.88
11.375
18.3
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.513
23.13
9.25
17.133
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.667
ΚΑΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.51
20.46
10.75
18.3
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.507
22.09
10.25
17.167
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΠΟΔΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.428
22.17
10.125
17.133
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΜΑΘΙΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.412
25.67
10.875
12.867
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
ΜΑΛΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.382
20.59
11.625
17.167
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1991
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.298
12.59
9.375
27.333
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.223
19.79
0
29.433
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
8.17
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΠΡΟΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.198
22.09
10.875
16.233
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.127
19.71
11.25
18.167
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΒΡΑΧΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.107
24.54
11
13.567
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.667
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.087
22.92
9
17.167
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΤΖΙΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.082
22.04
9.875
17.167
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.055
19.63
11.125
18.3
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.045
23.42
11.125
14.5
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.957
22.79
9
17.167
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.957
20.54
10.25
18.167
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΚΟΓΚΕΖΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.942
20.25
10.625
18.067
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.467
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.88
10.63
10.25
28
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
19.4
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.792
20.5
9.625
18.667
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΣΙΑΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.742
12
9.875
26.867
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
ΜΑΝΩΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.732
20.84
9.625
18.267
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.67
20.42
11.25
17
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.667
ΘΩΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.662
25.67
10.125
12.867
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.653
21.17
11.25
16.233
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.62
20.42
10
18.2
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.633
ΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.557
24.04
10.25
14.267
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.467
ΓΚΟΥΣΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.492
16.25
5.875
26.367
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
19.4
ΜΙΣΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.483
24
8.25
16.233
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.233
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.47
19.67
10.5
18.3
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.425
19.75
10.375
18.3
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.425
20
10.125
18.3
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΒΕΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.372
24.63
10.875
12.867
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
ΦΙΛΙΑΝΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.363
29.63
9.5
9.233
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.272
19.63
10.375
18.267
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΒΟΡΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.26
20.21
9.75
18.3
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΑΒΡΑΑΜ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.26
19.21
10.75
18.3
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.252
21.21
9.875
17.167
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1991
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.248
12.54
8.875
26.833
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
ΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.225
21.25
9.875
17.1
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.667
ΒΟΡΕΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.223
20.34
10.25
17.633
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΦΕΛΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.118
21.96
9.125
17.033
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.108
20
9.875
18.233
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1991
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.667
ΣΟΥΓΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.042
19.75
10.125
18.167
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΜΑΛΑΜΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.032
21.04
8.125
18.867
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.982
19.59
10.125
18.267
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΤΟΥΡΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.968
21.96
8.875
17.133
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.763
25.63
10
12.133
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
9.7
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.742
25.5
9.375
12.867
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.723
22.09
8.5
17.133
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.698
21.79
8.875
17.033
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.688
18.38
10.375
18.933
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΑΤΖΕΡΙΑΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.65
21
9.25
17.4
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.643
18.21
10.5
18.933
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1985
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΣΕΦΕΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.607
19.59
9.75
18.267
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΚΑΡΥΔΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.58
19.38
10
18.2
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.633
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.542
19.5
10.875
17.167
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΤΣΟΥΜΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.515
23.54
9.375
14.6
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.47
18.67
10.5
18.3
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΑΡΣΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.442
0
8.375
39.067
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.62
ΟΧΙ
29.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.383
20.25
10
17.133
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.367
9
11.5
26.867
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
ΚΑΤΣΑΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.192
18.75
11.375
17.067
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.633
ΣΤΟΥΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.147
22.38
11
13.767
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΚΟΥΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.113
21.88
11
14.233
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.7
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.112
23.67
10.875
12.567
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
9.7
ΛΙΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.07
21.67
9
16.4
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.4
ΤΣΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.04
26.59
10.75
9.7
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.015
17.84
10.875
18.3
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.013
21.88
11
14.133
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.667
ΠΕΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.918
13.71
10.875
22.333
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.837
27.42
9.75
9.667
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.763
18.88
10.75
17.133
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.695
17.92
9.375
19.4
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΓΙΑΒΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.658
0
10.125
36.533
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
19.4
ΤΣΙΟΥΠΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.597
23.13
9
14.467
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.7
ΜΟΥΣΚΕΝΤΕΡΗ
ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.595
17.17
11.125
18.3
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.532
23.09
9.875
13.567
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
9.7
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.473
19.84
9
17.633
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.465
22.59
10.875
13
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
8.4
ΚΩΣΤΑΒΕΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.442
13.75
8.625
24.067
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
19.267
ΒΑΜΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.39
18.34
9.75
18.3
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.378
22.67
10.875
12.833
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.667
ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.368
17.71
11.125
17.533
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1988
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.667
ΦΙΝΤΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.357
17.09
11
18.267
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.667
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.34
17.29
10.75
18.3
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.307
21.59
10.25
14.467
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.7
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.307
27.34
9.5
9.467
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.298
27.34
9.625
9.333
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΓΚΟΛΦΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.265
20.54
11.125
14.6
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.203
19.67
9.5
17.033
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΤΣΟΥΒΑΛΗ
ΗΛΙΑΝΑ-ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.14
20.54
11
14.6
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.138
22.88
9.125
14.133
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.667
ΜΠΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.107
17.84
10
18.267
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΛΙΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.092
26.25
10.375
9.467
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ
ΤΡΙΑΔΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.007
19.59
9.25
17.167
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1994
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.882
25.79
10.625
9.467
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1993
7.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.833
26.75
9.75
9.333
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2006
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.707
20.04
7
18.667
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
ΔΕΔΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.698
19.79
8.875
17.033
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.682
16.79
10.625
18.267
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΓΡΙΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.637
26.42
9.75
9.467
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΟΥΖΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.587
19.17
9.25
17.167
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΖΑΓΓΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.552
25.46
10.625
9.467
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΑΖΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.522
16.63
10.625
18.267
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.667
ΒΟΥΔΡΙΣΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.422
17.63
10.625
17.167
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.348
16.04
10.375
18.933
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.347
26.63
9.25
9.467
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΕΡΑΚΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.308
25.5
10.375
9.433
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΒΟΥΛΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.252
16.21
10.875
18.167
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1991
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.248
27.29
8.625
9.333
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΡΙΣΤΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.233
26.25
9.75
9.233
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΓΚΑΒΕΖΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.2
20
9
16.2
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
9.7
ΜΠΑΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.168
8.21
10.125
26.833
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.152
10.71
9.875
24.567
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.7
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.128
26.42
9.375
9.333
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.088
25.88
9.875
9.333
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.033
20.5
11
13.533
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.467
ΜΟΥΡΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.023
16.59
9.5
18.933
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
45.007
25.04
10.5
9.467
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.997
10.88
9.75
24.367
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.667
9.7
ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.932
25.84
9.625
9.467
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΝΑΛΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.932
24.84
10.625
9.467
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.887
24.92
10.5
9.467
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΕΤΤΑ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.887
25.17
10.25
9.467
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.882
16.84
10.875
17.167
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.833
0
0
44.833
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.77
ΟΧΙ
35.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.807
18.04
8
18.767
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.788
15.88
10.375
18.533
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΚΑΣΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.773
15.84
10
18.933
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΜΠΙΛΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.758
15.25
11.875
17.633
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.733
27
8.5
9.233
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΝΑΟΥΜ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.723
16.79
9
18.933
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.722
19.13
9.125
16.467
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
ΒΕΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.677
24.96
10.25
9.467
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΔΗΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.673
17.04
10
17.633
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.667
15.25
11.25
18.167
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΛΙΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.627
17.46
10
17.167
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΟΥΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.623
25.54
9.75
9.333
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΦΑΜΠΡΙΚΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.598
17.09
9.875
17.633
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.547
17.13
10.25
17.167
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΒΑΡΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.545
15.17
10.875
18.5
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.7
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.433
16
9.5
18.933
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.422
17.38
9.875
17.167
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.413
16.38
11
17.033
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.393
24.46
2
17.933
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
9.333
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.382
18.34
8.875
17.167
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.382
24.29
10.625
9.467
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΝΤΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.37
23.92
10.75
9.7
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1996
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.363
19.63
11
13.733
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.667
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.307
18.79
8.75
16.767
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.23
18.13
10
16.1
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
9.7
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.223
17.29
8
18.933
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΡΑΠΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.215
16.54
9.375
18.3
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΣΑΡΣΑΛΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.187
16.67
9.25
18.267
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.153
19.42
11
13.733
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
ΓΚΑΡΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.137
24.17
10.5
9.467
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.135
14.71
11.125
18.3
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.093
16.96
9.5
17.633
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΠΕΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.063
21.38
10.75
11.933
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.233
9.7
ΙΤΣΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.007
24.54
10
9.467
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.972
23.88
10.625
9.467
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΣΕΡΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.932
25.59
8.875
9.467
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.93
14.38
11.25
18.3
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.897
14.63
11
18.267
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.885
15.46
10.125
18.3
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.855
18.13
11.125
14.6
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
ΓΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.84
14.29
11.25
18.3
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.762
23.67
10.625
9.467
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.738
15.63
9.875
18.233
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.667
ΒΟΥΒΟΥΣΙΩΤΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.702
14.46
8.375
20.867
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
19.4
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.637
25.42
8.75
9.467
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΝΙΑΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.593
17.71
8.75
17.133
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΣΑΡΜΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.587
25.67
9.25
8.667
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΝΙΚΑ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.54
22.54
8.5
12.5
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
0
0
0
9.467
ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.537
12.42
9.25
21.867
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
19.4
ΔΑΒΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.523
25.04
9.25
9.233
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1995
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.523
27.04
7.25
9.233
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.522
14.88
10.375
18.267
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.503
24.42
9.75
9.333
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.498
14.34
10.625
18.533
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΜΙΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.432
23.59
10.375
9.467
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.432
23.84
10.125
9.467
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.385
15.21
9.875
18.3
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.36
14.21
9.75
19.4
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΔΕΡΕΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.262
24.17
9.625
9.467
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΩΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.257
15.84
9.25
18.167
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1998
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.257
23.29
10.5
9.467
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΓΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.253
24.17
9.75
9.333
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΤΖΟΥΜΠΕΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.252
15.71
10.375
17.167
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.238
24.13
9.875
9.233
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.195
23.17
10.625
9.4
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.183
23.75
10
9.433
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΠΑΧΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.18
14.38
10.5
18.3
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.147
13.88
11
18.267
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.072
18.63
10.875
13.567
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.667
ΤΟΥΤΟΥΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.07
15.92
7.75
19.4
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
43.023
15.04
11.25
16.733
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.97
20.42
9.75
12.8
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
9.7
ΚΑΓΙΑΦΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.967
23
10.5
9.467
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.962
17.17
8.625
17.167
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΟΥΜΠΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.955
24.38
9.875
8.7
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2006
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.932
14.29
10.375
18.267
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.918
24.96
8.625
9.333
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΠΑΓΓΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.918
23.96
9.625
9.333
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΨΗΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.913
17.13
9.75
16.033
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.033
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.898
15.54
11.125
16.233
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1991
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.887
23.92
9.5
9.467
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΑΤΕΡΑ-ΚΟΥΣΒΑΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.878
23.67
9.875
9.333
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΑΡΥΑΜΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.877
22.71
10.5
9.667
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.87
26.92
7.25
8.7
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΚΟΥΝΝΑΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.847
22.63
10.75
9.467
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΦΟΙΝΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.842
24.75
8.625
9.467
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.838
25.63
7.875
9.333
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.833
24.25
9.25
9.333
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.83
21.13
10.5
11.2
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
9.7
ΚΥΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.808
13.75
10.125
18.933
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.808
24.75
8.625
9.433
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΠΙΘΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.807
23.34
10
9.467
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.797
15.63
10
17.167
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΜΙΧΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.793
23.96
9.5
9.333
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.79
25.59
9
8.2
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.755
17.13
11.125
14.5
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
ΚΑΡΑΒΡΑΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.748
15.09
10.625
17.033
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
ΚΟΡΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.748
24.79
8.625
9.333
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.74
22.29
10.75
9.7
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.715
19.54
10.375
12.8
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
9.7
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΓΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.682
23.59
9.625
9.467
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΣΑΜΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.642
21.25
10.125
11.267
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.267
ΤΑΟΥΦΙΚ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΝΙ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.607
17.84
11
13.767
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.597
23.13
10
9.467
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.54
22.09
10.75
9.7
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.535
21.96
10.875
9.7
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΔΑΓΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.507
13.84
11.5
17.167
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΑΕΡΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.507
22.54
10.5
9.467
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.462
14.92
10.375
17.167
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.44
24.04
9
9.4
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΚΑΛΤΕΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.432
22.34
10.625
9.467
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.422
15.63
9.625
17.167
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΓΚΟΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.415
16.79
11.125
14.5
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.403
16.92
8.75
16.733
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.388
19.63
10.625
12.133
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.667
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.38
13.38
10.5
18.5
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.7
ΧΑΜΠΥΛΩΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.35
21.75
5
15.6
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
0
9.467
ΜΑΛΜΗΔΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.342
22.25
10.625
9.467
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΗΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.318
13.46
10.625
18.233
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.667
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.307
24.34
8.5
9.467
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.307
17.54
11
13.767
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.303
22.67
5.5
14.133
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1991
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
9.233
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.298
23.34
9.625
9.333
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.273
23.54
9.5
9.233
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΝΙΚΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.262
24.67
8.125
9.467
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.257
22.29
10.5
9.467
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΑΠΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.24
21.79
10.75
9.7
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΒΕΡΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.208
24
8.875
9.333
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.2
24.25
9.25
8.7
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΘΕΟΔΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.145
16.42
11.125
14.6
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
ΜΙΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.135
13.46
10.375
18.3
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.133
16.25
8.75
17.133
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.132
22.04
10.625
9.467
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.047
20.13
8.25
13.667
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9.667
ΜΠΑΡΚΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.967
22.5
10
9.467
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.912
18.67
10.875
12.367
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.667
9.7
ΠΕΠΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.91
24.71
9
8.2
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.903
15.42
9.75
16.733
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
ΒΕΡΙΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.848
14.59
9.625
17.633
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΜΠΟΥΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.832
25.04
8.125
8.667
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.648
15.79
8.625
17.233
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.233
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.642
14.5
8.875
18.267
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.7
ΦΟΥΣΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.602
19.46
8.375
13.767
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΚΑΣΣΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.503
22.42
9.75
9.333
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΠΑΥΛΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.482
17.59
10.125
13.767
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΖΩΜΕΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.472
24.63
7.375
9.467
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΕΛΕΧΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.467
21.25
10.75
9.467
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΛΑΓΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.437
14.17
10.5
16.767
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.418
22.46
9.625
9.333
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.418
22.21
9.875
9.333
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΕΛΑΪΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.332
23.54
9.125
8.667
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.307
22.84
9
9.467
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΤΣΟΥΡΠΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.283
16.75
11
13.533
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.467
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.278
13.42
11.125
16.733
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
ΝΤΑΟΥΤΖΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.262
21.42
10.375
9.467
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΕΤΑΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.217
21.75
10
9.467
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.193
16.46
11
13.733
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.193
13.71
11.25
16.233
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.182
12.29
10.625
18.267
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.667
ΔΑΓΚΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.172
14.13
9.875
17.167
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.127
24.96
7.5
8.667
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΠΙΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.097
22.88
8.75
9.467
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΠΕΝΤΖΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.068
22.71
9.125
9.233
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.052
21.71
9.875
9.467
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.035
7.21
11.125
22.7
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
9.7
ΧΑΡΑΜΠΑΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.023
22.29
9.5
9.233
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.02
14.17
9.75
17.1
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.667
ΤΣΑΠΕΚ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.012
21.42
10.125
9.467
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΣΟΥΡΟΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
41.003
22.17
9.5
9.333
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.973
13.84
9.5
17.633
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1992
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.918
23.21
8.375
9.333
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.903
21.67
10
9.233
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.897
16.13
11
13.767
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
ΒΑΛΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.893
21.71
9.75
9.433
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.882
22.79
8.625
9.467
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΦΕΝΕΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.837
12.92
10.75
17.167
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
ΚΑΡΑΓΓΙΟΥΛΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.833
17.75
9.25
13.833
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
9.967
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.83
20.38
10.75
9.7
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΛΙΩΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.802
20.96
10.375
9.467
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΓΚΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.802
21.21
10.125
9.467
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΜΙΧΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.748
10.84
11.375
18.533
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.748
21.79
9.625
9.333
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.745
25.67
6.875
8.2
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.74
20.29
10.75
9.7
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.725
16.25
10.875
13.6
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1994
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.7
ΓΚΑΝΑ
ΒΑΪΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.71
19.71
3.5
17.5
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0