ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΖΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.937
19.67
0
18.267
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
9.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
9.667
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.667
0
0
9.667
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΒΕΡΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.333
0
0
9.333
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.763
5.63
0
16.133
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.667
ΚΙΒΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
19.033
0
0
19.033
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.667
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.1
0
0
16.1
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.633
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
3.467
0
0
3.467
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
33.047
23.38
0
9.667
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
31.007
21.34
0
9.667
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΚΑΡΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.503
9.67
0.5
20.333
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
10.633
ΦΕΙΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
28.297
18.63
0
9.667
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
27.837
18.17
0
9.667
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.587
16.92
0
9.667
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.007
15.34
0
9.667
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΔΡΟΥΜΠΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.25
13.25
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.75
9.75
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΒΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
95.123
8.29
7
79.833
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1994
6.9
ΟΧΙ
79.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
80.673
17.09
10.25
53.333
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.6
19.4
19.333
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
77.918
25.21
10.875
41.833
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
19.4
19.333
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
75.042
12
9.375
53.667
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
19.4
19.333
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
74.292
18.25
9.375
46.667
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
19.333
ΓΚΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
71.452
15.71
8.875
46.867
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
19.4
19.333
ΙΣΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
69.687
22.92
8.5
38.267
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.163
20.88
10.75
36.533
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
9.667
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.13
12.63
11.5
44
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.933
19.4
9.667
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
67.987
21.17
11.25
35.567
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
19.333
ΣΙΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
67.8
0
0
67.8
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.08
ΟΧΙ
0
67.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
67.35
22.5
9.25
35.6
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
19.4
9.667
ΓΚΟΥΣΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
67.125
16.25
5.875
45
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
19.4
18.633
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.875
19.5
10.875
36.5
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
19.333
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.71
18.21
11.5
37
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
9.667
ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.633
9
11.5
46.133
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
19.267
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.545
23.67
10.875
32
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
9.667
ΛΙΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.337
21.67
9
35.667
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.4
19.267
ΠΕΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.252
13.71
10.875
41.667
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
19.333
ΣΤΑΘΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.102
23.71
8.625
33.767
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2001
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
19.4
9.667
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
66.028
17.92
9.375
38.733
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
65.325
19.5
10.125
35.7
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
19.4
9.667
ΚΟΤΡΟΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
65.177
18.46
11.25
35.467
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
9.667
ΣΑΚΚΑ
ΘΕΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.415
21.59
8.625
34.2
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.667
9.667
ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.085
17.71
9.875
36.5
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
9.633
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.065
25.59
9.875
28.6
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΦΑΜΠΡΙΚΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
63.932
17.09
9.875
36.967
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
19.333
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.995
19.92
10.875
32.2
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
19.4
9.667
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.693
14.21
9.75
38.733
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.677
15.96
11.25
35.467
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
9.667
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.572
24.13
9.875
28.567
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.333
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.172
25.63
7.875
28.667
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19.333
ΚΥΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.142
13.75
10.125
38.267
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.795
14.92
10.375
36.5
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
19.333
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.628
25.92
7.375
28.333
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
ΧΑΧΟΥΔΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.473
18.34
10
33.133
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
19.4
9.667
ΠΕΠΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.243
24.71
9
27.533
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19.333
ΣΙΛΙΟΓΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
61.22
24.17
10.25
26.8
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΚΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.965
17.59
10.875
32.5
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
18.933
9.667
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.958
23.25
10.875
26.833
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.948
17.29
11.125
32.533
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.967
9.667
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.893
23.71
10.75
26.433
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.673
24.34
9.5
26.833
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΕΤΑΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.55
21.75
10
28.8
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19.333
ΚΟΛΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.458
23.75
9.875
26.833
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.393
24.96
7.5
27.933
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
19.267
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.27
14.42
9.75
36.1
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
19.4
9.667
ΓΚΑΝΑ
ΒΑΪΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.043
19.71
3.5
36.833
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.333
19.333
ΜΠΑΡΠΑ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.923
24.34
8.75
26.833
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.918
23.71
9.375
26.833
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΔΟΡΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.713
21.63
9.75
28.333
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.567
22.5
8
29.067
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
9.667
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.555
22.13
10.625
26.8
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΓΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.465
23.54
9.125
26.8
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.458
0
11.125
48.333
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
19.4
19.333
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.393
24.96
11
23.433
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΤΣΑΒΔΑΡΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.333
21.5
9.5
28.333
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.328
22.67
9.125
27.533
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19.333
ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.29
24.59
7.5
27.2
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
19.333
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.18
23.13
9.25
26.8
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.667
9.667
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.173
22.09
10.25
26.833
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΠΟΔΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.095
22.17
10.125
26.8
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.087
21.67
8.75
28.667
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19.333
ΜΑΛΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.048
20.59
11.625
26.833
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1991
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.045
15.42
10.625
33
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
19.267
ΧΑΜΠΕΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
59.042
16
10.875
32.167
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.667
19.333
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.965
12.59
9.375
37
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
9.667
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.932
11.04
9.625
38.267
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.903
15.17
5
38.733
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.89
19.79
0
39.1
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
8.17
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΠΡΟΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.865
22.09
10.875
25.9
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
9.667
ΤΖΙΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.748
22.04
9.875
26.833
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.712
23.42
11.125
24.167
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.667
ΛΩΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.697
19.38
3.75
35.567
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
9.233
19.333
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.623
22.79
9
26.833
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.458
20.5
9.625
28.333
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
ΣΙΑΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.408
12
9.875
36.533
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
9.667
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.337
20.42
11.25
26.667
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.667
9.667
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.283
21
9.25
28.033
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19.333
ΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.223
24.04
10.25
23.933
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.467
9.667
ΜΙΣΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.15
24
8.25
25.9
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.233
9.667
ΒΕΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
58.038
24.63
10.875
22.533
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
9.667
ΣΑΚΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.94
18.29
10.75
28.9
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
19.2
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.918
21.21
9.875
26.833
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1991
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.892
21.25
9.875
26.767
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.667
9.667
ΒΟΡΕΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.89
20.34
10.25
27.3
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
9.667
ΦΕΛΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.785
21.96
9.125
26.7
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΜΑΛΑΜΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.698
21.04
8.125
28.533
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
9.667
ΤΟΥΡΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.602
21.96
8.875
26.767
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.633
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.59
21.34
7.75
28.5
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.267
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.443
18.46
10.25
28.733
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19.267
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.432
22.59
10.875
23.967
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.7
9.667
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.43
25.63
10
21.8
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
9.7
9.667
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.408
25.5
9.375
22.533
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
9.667
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.39
22.09
8.5
26.8
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.365
21.79
8.875
26.7
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.355
18.38
10.375
28.6
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΑΤΖΕΡΙΑΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.317
21
9.25
27.067
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
9.667
ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.31
18.21
10.5
28.6
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1985
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΓΛΥΜΙΔΑΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.265
18.09
9.875
29.3
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.3
19
ΤΣΟΥΜΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.182
23.54
9.375
24.267
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.117
0
7.75
49.367
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.07
ΟΧΙ
39.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΑΡΣΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.108
0
8.375
48.733
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.62
ΟΧΙ
29.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
57.05
20.25
10
26.8
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΚΑΤΣΑΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.825
18.75
11.375
26.7
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.633
9.633
ΣΤΟΥΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.813
22.38
11
23.433
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.812
11.67
9.875
35.267
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.467
17.2
ΚΟΥΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.78
21.88
11
23.9
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.7
9.667
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.778
23.67
10.875
22.233
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
9.7
9.667
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.68
21.88
11
23.8
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.667
9.667
ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.557
18.34
9.75
28.467
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
ΝΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.49
19.54
9.25
27.7
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.43
18.88
10.75
26.8
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΓΚΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.373
18.54
9.5
28.333
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19
ΤΣΙΟΥΠΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.263
23.13
9
24.133
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.7
9.667
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.198
23.09
9.875
23.233
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
9.7
9.667
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.14
19.84
9
27.3
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
9.667
ΚΩΣΤΑΒΕΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.108
13.75
8.625
33.733
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
19.267
9.667
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.045
22.67
10.875
22.5
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.667
9.667
ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.035
17.71
11.125
27.2
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1988
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.667
9.667
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.973
21.59
10.25
24.133
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.7
9.667
ΓΚΟΛΦΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.932
20.54
11.125
24.267
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.87
19.67
9.5
26.7
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΤΣΟΥΒΑΛΗ
ΗΛΙΑΝΑ-ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.807
20.54
11
24.267
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.805
22.88
9.125
23.8
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.667
9.667
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.785
20.96
5.125
29.7
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.067
0
8.633
19
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ
ΤΡΙΑΔΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.673
19.59
9.25
26.833
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1994
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.575
20.5
7.375
27.7
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
ΜΠΙΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.55
0
10.75
44.8
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
19.4
18.333
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.525
11.5
7.625
36.4
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
19
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.373
20.04
7
28.333
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
ΔΕΔΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.365
19.79
8.875
26.7
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΜΟΥΖΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.253
19.17
9.25
26.833
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΖΑΓΓΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.218
25.46
10.625
19.133
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.208
0
8.875
46.333
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
19.4
19
ΒΟΥΔΡΙΣΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.088
17.63
10.625
26.833
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
55.015
16.04
10.375
28.6
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΓΚΑΒΕΖΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.867
20
9
25.867
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
9.7
9.667
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.818
10.71
9.875
34.233
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.7
9.667
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.755
25.88
9.875
19
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.74
17.79
9.25
27.7
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
ΚΑΤΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.717
16.25
10
28.467
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
ΜΟΥΡΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.69
16.59
9.5
28.6
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.673
25.04
10.5
19.133
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.663
10.88
9.75
34.033
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.667
9.7
9.667
ΚΟΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.607
17.79
9.25
27.567
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
18.933
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.553
24.92
10.5
19.133
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.548
16.84
10.875
26.833
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.535
16.46
9.375
28.7
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
19
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.533
20.5
11
23.033
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.467
9.5
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.5
0
0
54.5
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.77
ΟΧΙ
35.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.455
15.88
10.375
28.2
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.7
9.667
ΚΑΣΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.44
15.84
10
28.6
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.412
16.67
9.375
28.367
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
18.933
ΝΑΟΥΜ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.39
16.79
9
28.6
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.388
19.13
9.125
26.133
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.667
ΒΕΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.343
24.96
10.25
19.133
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΔΗΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.34
17.04
10
27.3
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
9.667
ΛΙΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.293
17.46
10
26.833
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.213
17.13
10.25
26.833
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΣΑΜΛΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.205
17.88
7.625
28.7
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
19
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.1
16
9.5
28.6
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.08
16.38
11
26.7
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.048
18.34
8.875
26.833
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΝΤΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.037
23.92
10.75
19.367
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1996
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.03
19.63
11
23.4
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.667
9.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
54.015
24.29
10.625
19.1
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.973
18.79
8.75
26.433
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.922
17.38
9.875
26.667
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.5
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.897
18.13
10
25.767
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
9.7
9.667
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.89
17.29
8
28.6
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΜΠΑΖΑΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.888
11.88
10.875
31.133
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
9.7
19
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.82
19.42
11
23.4
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
9.667
ΠΟΥΠΑΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.817
17.5
10.25
26.067
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
16.6
ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.76
16.96
9.5
27.3
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
9.667
ΓΚΑΡΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.737
24.17
10.5
19.067
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.6
ΠΕΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.73
21.38
10.75
21.6
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.233
9.7
9.667
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.722
14.88
10.375
28.467
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
ΙΤΣΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.673
24.54
10
19.133
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.638
23.88
10.625
19.133
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΣΕΡΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.598
25.59
8.875
19.133
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.54
18.84
7
27.7
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.522
18.13
11.125
24.267
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.482
16.79
9.625
27.067
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
17.733
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.428
23.67
10.625
19.133
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΒΟΥΒΟΥΣΙΩΤΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.368
14.46
8.375
30.533
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
19.4
9.667
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.303
25.42
8.75
19.133
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΝΙΑΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.26
17.71
8.75
26.8
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΝΙΚΑ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.207
22.54
8.5
22.167
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
0
0
0
9.467
9.667
ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.203
12.42
9.25
31.533
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
19.4
9.667
ΔΑΒΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.19
25.04
9.25
18.9
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1995
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΜΗΤΡΑΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.188
14.88
9.875
28.433
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
19
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.17
24.42
9.75
19
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.128
14.92
9.875
28.333
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19
ΜΙΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.098
23.59
10.375
19.133
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.098
23.84
10.125
19.133
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.053
16.17
9.25
27.633
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
18.933
ΔΕΡΕΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.928
24.17
9.625
19.133
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΓΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.92
24.17
9.75
19
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΤΖΟΥΜΠΕΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.918
15.71
10.375
26.833
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.882
14.04
10.375
28.467
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.862
23.17
10.625
19.067
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.667
ΑΔΑΜ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΩΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.858
18.75
6.875
27.233
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
19
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.857
23.29
10.5
19.067
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.85
23.75
10
19.1
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.738
18.63
10.875
23.233
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.667
9.667
ΤΟΥΤΟΥΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.737
15.92
7.75
29.067
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
9.667
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.69
15.04
11.25
26.4
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.667
ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.683
16.25
9.5
26.933
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
7.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
18.267
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.637
20.42
9.75
22.467
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
9.7
9.667
ΚΑΓΙΑΦΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.633
23
10.5
19.133
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.628
17.17
8.625
26.833
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.585
24.96
8.625
19
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΠΑΓΓΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.585
23.96
9.625
19
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΨΗΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.58
17.13
9.75
25.7
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
8.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.033
9.667
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.565
15.54
11.125
25.9
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1991
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
9.667
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.553
23.92
9.5
19.133
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΑΡΥΑΜΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.543
22.71
10.5
19.333
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.667
ΚΟΥΝΝΑΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.513
22.63
10.75
19.133
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΦΟΙΝΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.508
24.75
8.625
19.133
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.503
14.42
9.75
28.333
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.5
24.25
9.25
19
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.497
21.13
10.5
20.867
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
9.7
9.667
ΠΛΥΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.495
16.17
9.125
27.2
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.475
24.75
8.625
19.1
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΜΠΙΘΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.473
23.34
10
19.133
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΠΠΑ
ΑΡΕΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.473
15.59
8.25
28.633
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
18.933
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.463
15.63
10
26.833
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΙΧΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.46
23.96
9.5
19
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.422
17.13
11.125
24.167
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.667
ΚΑΡΑΒΡΑΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.415
15.09
10.625
26.7
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
ΚΟΡΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.415
24.79
8.625
19
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΒΕΝΕΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.407
24.79
8.75
18.867
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.39
25.59
9
17.8
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.6
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.382
19.54
10.375
22.467
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
9.7
9.667
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.373
22.29
10.75
19.333
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.633
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΓΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.348
23.59
9.625
19.133
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΣΑΜΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.308
21.25
10.125
20.933
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.267
9.667
ΤΑΟΥΦΙΚ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΝΙ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.273
17.84
11
23.433
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.263
23.13
10
19.133
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΥΜΠΡΙΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.255
25.13
8.125
19
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.207
22.09
10.75
19.367
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.202
21.96
10.875
19.367
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΔΑΓΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.173
13.84
11.5
26.833
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΑΕΡΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.173
22.54
10.5
19.133
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.107
24.04
9
19.067
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.667
ΚΑΛΤΕΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.098
22.34
10.625
19.133
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΚΟΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.082
16.79
11.125
24.167
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.667
ΤΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.077
16.21
9
26.867
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.07
16.92
8.75
26.4
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.667
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.055
19.63
10.625
21.8
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.667
9.667
ΧΑΜΠΥΛΩΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.017
21.75
5
25.267
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
0
9.467
9.667
ΜΑΛΜΗΔΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.008
22.25
10.625
19.133
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.973
24.34
8.5
19.133
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.973
17.54
11
23.433
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.97
22.67
5.5
23.8
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1991
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
9.233
9.667
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.965
23.34
9.625
19
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.94
23.54
9.5
18.9
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.923
22.29
10.5
19.133
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.922
15.63
9.625
26.667
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.5
ΚΑΠΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.907
21.79
10.75
19.367
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΒΕΡΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.875
24
8.875
19
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.867
24.25
9.25
18.367
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΘΕΟΔΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.812
16.42
11.125
24.267
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.8
16.25
8.75
26.8
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.798
22.04
10.625
19.133
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.713
20.13
8.25
23.333
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9.667
9.667
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.652
14.21
9.875
27.567
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
18.333
ΜΠΑΡΚΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.633
22.5
10
19.133
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.578
18.67
10.875
22.033
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.667
9.7
9.667
ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.57
15.42
9.75
26.4
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.667
ΜΠΟΥΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.498
25.04
8.125
18.333
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.667
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.423
24.09
9
18.333
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
9.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.315
15.79
8.625
26.9
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.233
9.667
ΦΟΥΣΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.268
19.46
8.375
23.433
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΚΑΣΣΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.17
22.42
9.75
19
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΠΑΥΛΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.148
17.59
10.125
23.433
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΖΩΜΕΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.138
24.63
7.375
19.133
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΕΛΕΧΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.133
21.25
10.75
19.133
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΛΑΓΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.103
14.17
10.5
26.433
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.085
22.46
9.625
19
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
51.085
22.21
9.875
19
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΕΛΑΪΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.998
23.54
9.125
18.333
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.667
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.973
22.84
9
19.133
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΤΣΟΥΡΠΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.95
16.75
11
23.2
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.467
9.667
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.945
13.42
11.125
26.4
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.667
ΝΤΑΟΥΤΖΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.928
21.42
10.375
19.133
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΒΡΑΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.913
12.13
10.75
28.033
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
18.333
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.86
13.71
11.25
25.9
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
9.667
ΝΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.852
22.71
9.875
18.267
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
ΔΑΓΚΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.838
14.13
9.875
26.833
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΑΝΔΩΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.817
0
8.75
42.067
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1992
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
19.333
18.267
ΠΙΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.763
22.88
8.75
19.133
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΕΝΤΖΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.735
22.71
9.125
18.9
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.718
21.71
9.875
19.133
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.702
7.21
11.125
32.367
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
9.7
9.667
ΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.693
16.46
11
23.233
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
9.5
ΧΑΡΑΜΠΑΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.69
22.29
9.5
18.9
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΤΣΑΠΕΚ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.678
21.42
10.125
19.133
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΣΟΥΡΟΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.67
22.17
9.5
19
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.585
23.21
8.375
19
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.57
21.67
10
18.9
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.563
16.13
11
23.433
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΒΑΛΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.56
21.71
9.75
19.1
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.548
22.79
8.625
19.133
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΤΟΡΜΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.522
18.09
5.625
26.807
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
0
0
6.933
18.333
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.52
14.17
9.75
26.6
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.667
9.5
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΦΕΝΕΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.503
12.92
10.75
26.833
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΚΑΡΑΓΓΙΟΥΛΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.5
17.75
9.25
23.5
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
9.967
9.667
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.497
20.38
10.75
19.367
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΛΙΩΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.468
20.96
10.375
19.133
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΚΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.468
21.21
10.125
19.133
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.412
25.67
6.875
17.867
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.667
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.407
20.29
10.75
19.367
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.392
16.25
10.875
23.267
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1994
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.7
9.667
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.347
14.13
9.25
26.967
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
18.333
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.345
11.92
10.625
27.8
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
18.333
ΛΙΟΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.303
21.67
9.5
19.133
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2001
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΟΥΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.27
22.17
9
19.1
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.267
12.25
10.75
27.267
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.667
9.667
ΤΣΙΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.25
21.5
9.75
19
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.248
21.79
9.625
18.833
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΒΕΡΙΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.218
20.71
10.375
19.133
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.21
23.46
7.75
19
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΛΕΝΤΖΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.21
21.46
9.75
19
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.18
13.88
8.5
27.8
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
18.333
ΨΑΡΙΑΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.172
13.88
9.625
26.667
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.5
ΛΑΓΓΩΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.15
21.75
9.5
18.9
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.143
17.21
9.5
23.433
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
ΖΩΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.135
22.71
8.125
19.3
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.6
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.093
20.71
10.25
19.133
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.008
22
8.875
19.133
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
50.008
20.75
10.125
19.133
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΝΤΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.973
20.59
10.25
19.133
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.958
22.5
9.125
18.333
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.667
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.957
14.84
9.25
25.867
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.667
9.667
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.948
16.84
10.875
22.233
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
9.7
9.667
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.918
24.71
6.875
18.333
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.88
23.13
7.75
19
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1989
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΦΩΣΚΟΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.873
12.29
11.25
26.333
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.633
9.667
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.848
13.59
10.125
26.133
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
9.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.667
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.84
18.09
8.75
23
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.467
9.5
ΚΟΥΡΜΠΕΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.838
21.38
9.125
19.333
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.667
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.833
23.25
8.75
17.833
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.667
ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.813
12.13
11.25
26.433
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
ΑΔΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.805
14.38
8.625
26.8
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΚΑΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.803
20.42
10.25
19.133
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.735
16.46
10.375
22.9
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
9.7
9.6
ΝΤΕΜΙΡΤΣΙΔΟΥ
ΙΝΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.718
19.96
10.625
19.133
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΟΥΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.668
11.46
11.375
26.833
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΠΟΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.63
20.88
9.75
19
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΦΑΤΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.598
21.09
9.375
19.133
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.585
20.96
9.625
19
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.54
17.54
9.5
22.5
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
9.7
9.667
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.525
20.75
9.875
18.9
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.5
22
8.5
19
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2000
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.473
13.04
10
26.433
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.465
22.04
9.125
18.3
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
9.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.667
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.463
12.38
10.25
26.833
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.667
ΜΑΡΚΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.46
20.71
9.75
19
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.458
21.25
9.375
18.833
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.6
ΜΠΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.457
20.84
9.75
18.867
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.452
20.21
9.875
19.367
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.438
13.38
9.125
26.933
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.267
9.667
ΧΑΡΤΣΙΛΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.423
20.29
10
19.133
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.423
19.54
10.75
19.133
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.4
13.5
10
25.9
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1996
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
9.667
ΠΕΤΡΟΥ
ΙΑΣΜΗ
ΑΡΙΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.397
23.13
8
18.267
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.367
19.25
10.75
19.367
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
ΤΣΑΓΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.333
24
7
18.333
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.32
22.92
7.5
18.9
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΟΡΔΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.302
20.96
9.375
18.967
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΛΙΟΥΤΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.3
12.75
9.75
26.8
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
ΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΑΓΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.287
22.42
9
17.867
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.667
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.207
21.59
9.25
18.367
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.19
20.34
9.75
19.1
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.165
20.29
9.875
19
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΛΑΠΑΝΑΡΗ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.157
19.59
10.5
19.067
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.667
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΙΣΣΑΤΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.09
21.84
8.25
19
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.09
20.34
9.75
19
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.02
19.17
10.75
19.1
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
49.007
19.29
10.75
18.967
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
ΔΟΥΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.997
22.13
9
17.867
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.667
ΣΕΔΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.975
11.75
8.625
28.6
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1994
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΤΖΟΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.958
21.75
8.875
18.333
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.667
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.957
22.34
8.25
18.367
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.928
19.67
10.125
19.133
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΑΜΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.923
19.29
10.5
19.133
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΙΟΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.915
20.54
9.375
19
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΠΟΚΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.915
14.84
9.875
24.2
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.533
9.667
ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.898
18.84
10.625
19.433
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9.667
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.895
19.42
10.375
19.1
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
ΚΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.888
21.13
8.625
19.133
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.888
21.13
8.625
19.133
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΑΣΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.883
21.5
8.25
19.133
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.878
24.67
5.875
18.333
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
ΙΛΑΝΤΖΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.843
19.46
10.25
19.133
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΜΠΕΡΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.835
19.96
9.875
19
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΣΚΟΡΔΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.825
14.5
10.125
24.2
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.6
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.823
18.29
9.5
21.033
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
18.333
ΤΖΙΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.748
20.29
9.625
18.833
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.737
9.92
10.25
28.567
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1992
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.633
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
48.708
22.25
8.125
18.333
419
ΝΑΙ