Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
12-03-2013
01-03-2013
18-02-2013
07-02-2013
31-01-2013
21-01-2013
11-01-2013
12-11-2012
15-10-2012
05-10-2012
04-09-2012
ΠΕ70
Δάσκαλοι
        Ενημερώσεις:        
08-04-2013
12-03-2013
01-03-2013
18-02-2013
13-02-2013
07-02-2013
31-01-2013
21-01-2013
11-01-2013
07-12-2012
22-11-2012
16-11-2012
12-11-2012
24-10-2012
15-10-2012
09-10-2012
05-10-2012
04-09-2012