ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.267
0
0
18.267
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
8.8
ΜΙΧΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.5
0
0
9.5
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/10/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.667
0
0
9.667
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2009
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.467
0
0
9.467
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.333
0
0
9.333
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.267
0
0
18.267
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2009
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.167
0
0
9.167
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2009
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.167
0
0
9.167
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2009
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
9.133
0
0
9.133
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΦΙΤΣΑΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.533
0
0
7.533
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2009
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
ΜΑΓΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
7.433
0
0
7.433
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
ΑΡΜΟΥΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
245.333
0
0
245.333
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1984
7.36
ΟΧΙ
245.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
140
0
0
140
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
7.05
ΟΧΙ
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΒΕΣΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
116.9
0
0
116.9
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1996
7.27
ΟΧΙ
116.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
116.733
0
0
116.733
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1980
7.67
ΟΧΙ
0
0
64.8
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.467
9.3
9.2
9.367
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
89.1
0
0
89.1
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.9
ΟΧΙ
89.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
60
0
0
60
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.37
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
54.9
0
0
54.9
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.51
ΟΧΙ
45.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΚΟΥΠΡΙΖΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
50
0
0
50
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.56
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΟΣΚΑΝ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
44.933
0
0
44.933
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
19.4
9.667
ΣΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
41.267
0
0
41.267
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
9.267
8.467
9.633
9.667
ΒΛΑΧΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
40
0
0
40
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.97
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΛΗ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
39.533
0
0
39.533
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
8.47
ΟΧΙ
29.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΡΕΜΠΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
39.4
0
0
39.4
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.56
ΟΧΙ
39.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
38
0
0
38
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
19.333
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.933
0
0
37.933
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
19.267
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
37.8
0
0
37.8
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
19.333
ΧΑΛΕΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
36.733
0
0
36.733
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
19.333
ΓΙΑΡΤΙΜΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.8
0
0
35.8
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
19.333
ΝΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.333
0
0
34.333
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
19.333
ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
34.133
0
0
34.133
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.8
19.333
ΤΟΤΖΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
29.4
0
0
29.4
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.82
ΟΧΙ
19.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.6
0
0
28.6
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.567
0
0
28.567
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.333
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.5
0
0
28.5
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.267
ΓΚΕΝΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.4
0
0
28.4
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
19
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.333
0
0
28.333
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19
ΜΠΕΛΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.267
0
0
28.267
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
18.933
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.217
18.55
0
9.667
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.133
0
0
28.133
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
9.667
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.133
0
0
28.133
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
9.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.133
0
0
28.133
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
9.667
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.133
0
0
28.133
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
9.667
ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.1
0
0
28.1
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.467
9.633
ΜΑΚΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.033
0
0
28.033
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19.333
ΚΙΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28.033
0
0
28.033
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19.333
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28
0
0
28
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.7
9.6
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
28
0
0
28
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
19.333
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.967
0
0
27.967
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
5.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.7
9.667
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.967
0
0
27.967
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19.267
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.867
0
0
27.867
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
19.267
ΤΟΜΠΑ
ΓΚΙΟΝΟΥΛ
ΑΖΗΖ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.7
0
0
27.7
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.633
0
0
27.633
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
19
ΚΟΥΤΣΩΝΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.567
0
0
27.567
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
19.333
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.567
0
0
27.567
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2008
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
19.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.5
0
0
27.5
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
19.333
ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.433
0
0
27.433
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
19.267
ΧΛΕΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.4
0
0
27.4
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19.2
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2008
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
19.333
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2008
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
19.333
ΣΠΑΖΟΥΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
19.333
ΜΗΤΣΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.1
0
0
27.1
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
19.333
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.067
0
0
27.067
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
9.667
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.033
0
0
27.033
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
18.333
ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27.033
0
0
27.033
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
19.267
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
9.667
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
27
0
0
27
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
9.667
ΠΑΞΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.933
0
0
26.933
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.267
9.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.867
0
0
26.867
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.267
9.6
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.833
0
0
26.833
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2007
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
19.333
ΚΑΜΤΣΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.833
0
0
26.833
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.7
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.767
0
0
26.767
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2007
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
19.267
ΠΙΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.733
0
0
26.733
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2007
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
19.333
ΤΖΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.633
0
0
26.633
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
19.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.133
0
0
26.133
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.667
ΚΡΟΥΜΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26.067
0
0
26.067
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.6
ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
26
0
0
26
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.333
9.667
ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.533
0
0
25.533
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
9.667
ΚΟΥΡΤΕΛΗ
ΤΑΡΣΙΑ - ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.2
0
0
25.2
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.533
9.667
ΚΟΣΙΩΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.2
0
0
25.2
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2008
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.533
9.667
ΣΟΦΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.2
0
0
25.2
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2008
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.533
9.667
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
25.133
0
0
25.133
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
19
ΣΚΟΥΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.733
0
0
24.733
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.067
9.667
ΧΙΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
24.167
0
0
24.167
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
15.933
ΜΠΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.533
0
0
23.533
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2008
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
19.333
ΓΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.4
0
0
23.4
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2008
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
19.267
ΚΑΛΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.2
0
0
23.2
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
19
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
23.2
0
0
23.2
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2008
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
19
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.5
0
0
22.5
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.7
9.633
ΜΙΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
22.033
0
0
22.033
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2009
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
19.333
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.967
0
0
21.967
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2009
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
19.267
ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
21.367
0
0
21.367
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2008
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.7
9.667
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
20.6
0
0
20.6
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
11.267
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΜΗΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΤΑΣΚΗΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΑΡΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΚΟΛΙΣΙΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2008
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΚΙΖΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2009
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΤΣΟΥΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2009
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΓΚΟΥΛΙΑΒΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2009
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2009
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΦΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2009
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΓΚΙΔΑ
ΡΕΜΖΗ
ΧΑΣΑΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.333
0
0
19.333
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2009
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΡΑΔΟΓΚΟΣΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2007
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΜΠΟΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΠΑΠΑΤΑΤΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΦΙΛΟΘΕΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2009
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.267
0
0
19.267
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2009
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.2
0
0
19.2
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.2
ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.2
0
0
19.2
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2009
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.2
ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.2
0
0
19.2
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2009
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.2
ΚΑΣΤΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.167
0
0
19.167
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.833
ΣΑΧΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.133
0
0
19.133
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1995
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.133
0
0
19.133
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΛΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.133
0
0
19.133
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
ΓΑΛΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.1
0
0
19.1
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.1
0
0
19.1
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
ΣΥΓΓΑ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19.1
0
0
19.1
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΑΝΤΩΝΕΤΤΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.6
ΔΕΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΠΟΥΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΧΑΡΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΤΟΥΣΙΜΤΣΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΩΣΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΓΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΜΠΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
ΚΩΣΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2009
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2009
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΣΙΩΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2009
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΕΛΑΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2009
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΟΣΛΟΒΙΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2009
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΚΑΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2009
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΚΑΛΕΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΖΙΑΡΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΙΠΕΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΛΩΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΤΣΑΓΚΕΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2009
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΛΕΚΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΝΤΟΙΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΜΗΛΙΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
19
0
0
19
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2009
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ΓΚΟΥΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
ΜΠΑΣΤΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
ΑΡΛΕΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
ΦΑΚΑΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΜΠΛΙΝΤΖΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΠΟΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.967
0
0
18.967
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
ΧΙΝΤΖΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2008
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.467
ΒΑΡΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΠΡΥΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΚΑΡΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
ΚΑΚΑΛΕ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.6
ΠΑΝΑΓΕΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.6
ΔΑΣΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2009
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.933
0
0
18.933
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2009
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΚΛΑΔΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.5
ΣΤΑΦΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΑΤΕΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΤΣΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΜΠΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΤΣΟΡΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΖΗΝΑΪΔΑ
ΣΑΒΕΛΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΒΡΑΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΖΑΡΓΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΓΡΑΒΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΓΚΕΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.9
0
0
18.9
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
ΤΣΙΓΓΟΥΡ
ΣΕΒΓΟΥΛ
ΧΑΛΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2008
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.467
ΤΣΑΝΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΛΕΪΜΟΝΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΦΑΚΙΤΣΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.633
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΡΕΙΦΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.867
0
0
18.867
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2009
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΛΥΣΙΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
7.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΚΟΥΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΠΙΤΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΣΟΥΡΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΒΛΑΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΚΟΖΑΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.6
ΚΟΡΔΙΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΙΞΑΦΕΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΤΖΟΥΤΗ
ΑΓΑΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.833
0
0
18.833
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.8
0
0
18.8
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0.7
9.633
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΦΥΤΡΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΥΔΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΚΑΖΙΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΛΑΣΔΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.733
0
0
18.733
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.7
0
0
18.7
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.467
ΣΑΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.667
0
0
18.667
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
10
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.633
0
0
18.633
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.167
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.633
0
0
18.633
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.167
ΤΟΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.633
0
0
18.633
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.167
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.6
0
0
18.6
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.567
0
0
18.567
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.867
ΔΕΡΕΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.5
0
0
18.5
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
8.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.5
0
0
18.5
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
ΚΟΖΩΝΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.467
0
0
18.467
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1989
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.133
ΚΑΛΥΒΑ - ΜΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.467
0
0
18.467
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2007
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.133
ΑΣΙΚΛΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.4
0
0
18.4
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.4
0
0
18.4
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΤΖΗΜΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΤΣΑΧΙΔΟΥ
ΣΑΡΑΪΔΑ
ΜΠΟΡΙΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.667
ΣΕΡΓΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
18.367
0
0
18.367
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0