Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70
Δάσκαλοι
Συμπιεσμένη GZ μορφή