ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΨΗΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.013
17.13
9.75
54.133
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
Σεπτεμβρίου 1998 - 1999
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.033
9.667
9.533
9.433
9.467
ΑΖΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
75.77
19.67
0
56.1
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
Σεπτεμβρίου 1990 - 1991
9.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
9.667
9.533
18.867
9.433
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
74.388
18.13
11.125
45.133
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
8.467
3.4
9
ΧΑΙΚΑΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
70.017
10.75
9.5
49.767
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.7
9.167
9.533
9.433
9.467
ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.092
0
1.625
66.467
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
Εαρινού Εξαμήνου 1996 - 1997
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
19.067
18.867
18.933
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.782
20.29
5.625
27.867
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
8.467
5.3
9
ΣΙΟΓΚΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.583
0
7.25
46.333
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
Σεπτεμβρίου 2001 - 2002
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.667
9.533
9.433
9.467
ΜΑΚΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
53.28
6.88
2
44.4
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
9.133
7.467
9.467
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
52.633
0
0
52.633
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
Εαρινού Εξαμήνου 1992 - 1993
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
19
9.433
4.833
ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΒΕΡΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
47.167
0
0
47.167
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
Σεπτεμβρίου 2006 - 2007
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
9.533
18.867
9.433
ΤΣΙΜΠΟΥΞΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
46.867
0
2
44.867
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1993
Χειμερινού Εξαμήνου 1992 - 1993
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
6.733
9.533
9.433
9.467
ΛΙΑΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.807
10.84
4
29.967
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
Εαρινού Εξαμήνου 1996 - 1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
9.633
0
7.933
9.433
ΚΟΜΠΟΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
44.115
4.59
3.125
36.4
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.533
9.433
9.467
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
40.958
23.25
2.875
14.833
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
6.867
0
ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
37.833
0
0
37.833
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
Σεπτεμβρίου 1998 - 1999
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
18.867
9.433
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
32.633
0
0
32.633
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
9.533
9.433
9.467
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
30.263
13.13
0
17.133
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
Σεπτεμβρίου 2007 - 2008
5
ΟΧΙ
0
17.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΤΣΑΚΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
23.867
0
0
23.867
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
Σεπτεμβρίου 1998 - 1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.7
6.233
ΧΑΤΖΗΜΗΛΙΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.667
0
0
18.667
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
Εαρινού Εξαμήνου 1996 - 1997
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
0
0
9
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
17.625
7.75
9.875
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
15.042
0
6.375
8.667
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
0
0
0
ΜΕΓΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
9.667
0
0
9.667
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
Σεπτεμβρίου 1992 - 1993
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
0
0
0
ΚΙΤΣΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
4.867
0
0
4.867
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
Σεπτεμβρίου 1993 - 1994
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
4.7
0
0
4.7
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2010
Εαρινού Εξαμήνου 2009 - 2010
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
ΠΑΝΟΛΙΑ
ΣΑΛΩΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.767
0
0
26.767
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
Εαρινού Εξαμήνου 1998 - 1999
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.7
9.133
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.767
0
0
26.767
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.7
9.133
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.767
0
0
26.767
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
Σεπτεμβρίου 2006 - 2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.7
9.133
ΚΑΡΓΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.767
0
0
26.767
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2008
Χειμερινού Εξαμήνου 2007 - 2008
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.7
9.133
ΖΗΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.233
0
0
26.233
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2009
Εαρινού Εξαμήνου 2008 - 2009
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.7
9.133
ΠΛΑΚΙΔΑ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
26.233
0
0
26.233
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2009
Εαρινού Εξαμήνου 2008 - 2009
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.7
9.133
ΜΠΑΝΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.267
0
0
25.267
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.667
8.2
ΠΙΤΣΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
21.133
0
0
21.133
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2011
Χειμερινού Εξαμήνου 2010 - 2011
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
8.7
8.2
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
20.7
0
0
20.7
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2010
Σεπτεμβρίου 2009 - 2010
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
8.233
8.2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
20.333
0
0
20.333
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
Σεπτεμβρίου 2006 - 2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
8.7
7.4
ΚΑΡΑΦΕΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
16.9
0
0
16.9
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2008
Σεπτεμβρίου 2007 - 2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
7.033
0
0
7.033
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2011
Σεπτεμβρίου 2010 - 2011
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
ΓΚΑΣΔΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
7
0
0
7
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2012
Σεπτεμβρίου 2011 - 2012
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
ΚΑΡΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
68.47
9.67
0.5
58.3
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
10.633
19.067
9.433
9.467
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
64.453
16.92
0
47.533
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
Χειμερινού Εξαμήνου 2007 - 2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.533
18.867
9.467
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
62.907
15.34
0
47.567
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
Εαρινού Εξαμήνου 2006 - 2007
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.533
9.433
18.933
ΔΡΟΥΜΠΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
60.517
13.25
0
47.267
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
Σεπτεμβρίου 2007 - 2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
18.8
18.933
ΦΕΙΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.53
18.63
0
37.9
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
Εαρινού Εξαμήνου 2007 - 2008
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.533
9.433
9.433
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
56.27
18.17
0
38.1
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
Σεπτεμβρίου 2006 - 2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.533
9.433
9.467
ΧΑΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
42.74
19.84
0
22.9
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2008
Σεπτεμβρίου 2007 - 2008
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
13.467
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.723
9.79
6.5
9.433
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΗΤΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
25.367
0
0
25.367
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
Εαρινού Εξαμήνου 1986 - 1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.667
7.767
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
18.173
9.54
0
8.633
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
Σεπτεμβρίου 1986 - 1987
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
ΜΠΟΤΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
13.335
6.71
6.625
0
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
12.9
0
0
12.9
49
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2010
Εαρινού Εξαμήνου 2009 - 2010
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
8.633
0
ΤΑΓΚΑΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
208.433
0
0
208.433
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
Σεπτεμβρίου 1987 - 1988
8.31
ΟΧΙ
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.433
9.467
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
203.765
20.29
5.375
178.1
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
6.94
ΟΧΙ
144.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.533
9.433
9.433
ΤΡΙΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
129.9
0
0
129.9
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
Εαρινού Εξαμήνου 1995 - 1996
8.02
ΟΧΙ
149.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΒΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
124.39
8.29
7
109.1
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
6.9
ΟΧΙ
79.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.433
10.3
ΛΙΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
121.737
21.67
9
91.067
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
Εαρινού Εξαμήνου 1999 - 2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.4
19.267
19.067
17.4
18.933
ΤΣΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
118.633
0
0
118.633
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
Σεπτεμβρίου 1995 - 1996
6.91
ΟΧΙ
98.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
10.3
ΠΕΠΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
118.043
24.71
9
84.333
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19.333
19.067
18.867
18.867
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
114.44
16.34
0
98.1
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.9
ΟΧΙ
69.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.433
9.467
ΠΕΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
113.685
13.71
10.875
89.1
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
19.333
19.067
9.433
18.933
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
112.037
15.17
5
91.867
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
Σεπτεμβρίου 1992 - 1993
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
19.067
16.067
18
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
110.027
14.21
9.75
86.067
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
9.533
18.867
18.933
ΠΛΥΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
109.362
16.17
9.125
84.067
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19
19.067
18.867
18.933
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
109.073
17.09
10.25
81.733
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.6
19.4
19.333
9.533
9.433
9.433
ΜΕΤΑΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
107.983
21.75
10
76.233
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19.333
19.067
9.433
18.933
ΧΑΜΠΕΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
106.042
16
10.875
79.167
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.667
19.333
19.067
9.433
18.5
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
105.92
21.17
11.25
73.5
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
19.333
19.067
18.867
0
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
103.158
19.5
10.125
73.533
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
Εαρινού Εξαμήνου 1995 - 1996
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
19.4
9.667
9.533
18.867
9.433
ΜΠΙΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
102.883
0
10.75
92.133
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
19.4
18.333
9.533
18.867
18.933
ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
102.518
17.71
9.875
74.933
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
19.4
9.633
19.067
9.433
9.933
ΡΑΖΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
102.42
19.92
7.5
75
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.5
19.067
18.867
18.867
ΣΑΚΚΑ
ΘΕΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
102.215
21.59
8.625
72
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.667
9.667
9.5
18.867
9.433
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
100.058
11.5
7.625
80.933
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
19
9.533
16.067
18.933
ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
100.042
0
8.375
91.667
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
15.933
19.067
18.8
18.933
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
100.023
15.04
11.25
73.733
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.667
9.533
18.867
18.933
ΚΥΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
99.975
13.75
10.125
76.1
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
9.533
18.867
9.433
ΜΕΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
99.817
0
9.75
90.067
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
15.933
19.067
18.8
18.933
ΓΚΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
99.418
15.71
8.875
74.833
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
19.4
19.333
9.533
9.433
9
ΤΖΗΜΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
99.23
18.13
5.5
75.6
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
Εαρινού Εξαμήνου 1991 - 1992
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.167
19.067
18.733
18.933
ΙΣΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
98.12
22.92
8.5
66.7
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
9.533
9.433
9.467
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
98.067
0
0
98.067
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1999
Σεπτεμβρίου 1998 - 1999
6.58
ΟΧΙ
69.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.433
9.433
ΚΑΤΡΑΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
96.882
14.59
9.125
73.167
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
Σεπτεμβρίου 2000 - 2001
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
16.933
18.8
18.933
ΘΩΜΑΪΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΩΥΣΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
96.758
12.5
10.125
74.133
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.7
9.133
19.067
18.867
9.433
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
96.587
22.92
7.5
66.167
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
Εαρινού Εξαμήνου 1988 - 1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
9.533
18.8
18.933
ΛΥΤΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
95.75
22.5
9.25
64
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
19.4
9.667
9.533
9.433
9.433
ΤΖΕΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
95.397
13.63
9
72.767
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
9.467
9.5
19.067
18.867
9.467
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
95.067
0
10.5
84.567
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
Εαρινού Εξαμήνου 2001 - 2002
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
18.333
19
9.433
18.867
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
94.978
23.67
10.875
60.433
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
19.4
9.667
9.533
9.433
9.467
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
94.462
17.92
9.375
67.167
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
19.333
9.533
9.433
9.467
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
93.592
12.5
9.125
71.967
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.633
19
8
18.867
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
92.698
19.34
9.625
63.733
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1999
Χειμερινού Εξαμήνου 1998 - 1999
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.633
8.467
17.367
18.933
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.963
18.63
8.5
64.833
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2000
Χειμερινού Εξαμήνου 1999 - 2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
19.067
18.867
18.933
ΠΟΥΠΑΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.65
17.5
10.25
63.9
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
16.6
9.533
18.867
9.433
ΝΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.59
19.54
9.25
62.8
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
9.533
8.033
17.533
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.428
19.92
10.875
60.633
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
19.4
9.667
9.533
9.433
9.467
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.077
15.96
11.25
63.867
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
9.667
9.5
9.433
9.467
ΚΟΤΡΟΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.01
18.46
11.25
61.3
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
19.4
9.667
9.533
8.033
8.267
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
91.005
24.13
9.875
57
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.333
9.533
9.433
9.467
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.595
19.67
9.125
61.8
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
14.5
9.433
18.867
ΤΣΙΛΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.47
14.92
9.25
66.3
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
Εαρινού Εξαμήνου 2001 - 2002
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
9.533
18.867
18.933
ΠΑΠΠΑ
ΑΡΕΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.407
15.59
8.25
66.567
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
18.933
19.067
9.433
9.433
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.273
22.29
10.75
57.233
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
Σεπτεμβρίου 1988 - 1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.633
9.533
9.433
18.933
ΚΟΡΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.248
24.79
8.625
56.833
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
Χειμερινού Εξαμήνου 1995 - 1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
9.533
18.867
9.433
ΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
90.073
22.09
10.75
57.233
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
9.533
18.867
9.467
ΚΑΡΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.832
21.04
5.625
63.167
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1994
Σεπτεμβρίου 1993 - 1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.933
10.667
18.867
17.7
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.807
23.54
9.5
56.767
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
9.533
18.867
9.467
ΘΕΟΔΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.712
16.42
11.125
62.167
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
9.533
9.433
18.933
ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.683
24.5
8.75
56.433
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
Σεπτεμβρίου 1993 - 1994
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.533
18.867
18.867
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.415
17.29
11.125
61
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
17.967
9.667
9.533
0
18.933
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.357
9.54
8.75
71.067
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
Χειμερινού Εξαμήνου 1992 - 1993
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.167
19.067
18.867
9.467
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
89.04
23.09
7.75
58.2
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.833
19.067
18.867
9.433
ΑΒΡΑΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.88
12.13
10.75
66
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
18.333
19.067
9.433
9.467
ΧΑΜΠΥΛΩΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.75
21.75
5
62
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1998
Σεπτεμβρίου 1997 - 1998
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
0
9.467
9.667
19.067
10.5
7.167
ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.702
16.46
9.375
62.867
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
19
9.533
8.033
16.6
ΛΙΟΥΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.612
11.67
10.875
66.067
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.167
19.067
9.433
18.933
ΜΑΥΡΕΛΗ
ΚΑΛΙΡΡΟΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.59
21.34
7.25
60
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.1
19.067
10.9
12.933
ΓΚΟΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.582
16.79
11.125
60.667
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.667
9.533
8.033
18.933
ΤΣΑΠΕΚ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.478
21.42
10.125
56.933
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.5
9.433
18.867
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.247
14.13
9.25
64.867
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
Εαρινού Εξαμήνου 2000 - 2001
9.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
18.333
9.533
9.433
18.933
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.237
14.42
9.75
64.067
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
19.4
9.667
9.533
9.433
9
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.185
14.21
9.875
64.1
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
18.333
19.067
8.033
9.433
ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.097
14.88
7.25
65.967
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
Εαρινού Εξαμήνου 1998 - 1999
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.133
19.067
18.867
9.433
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.082
21.79
9.625
56.667
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
9.533
9.433
18.867
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.043
17.21
9.5
61.333
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
9.533
9.433
18.933
ΧΑΧΟΥΔΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
88.04
18.34
10
59.7
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
Χειμερινού Εξαμήνου 1988 - 1989
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
19.4
9.667
9.533
8.033
9
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.967
22.5
8
57.467
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
9.667
9.533
9.433
9.433
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.873
22.34
0
65.533
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
Εαρινού Εξαμήνου 2007 - 2008
9.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
19
18.867
18.867
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.858
0
11.125
76.733
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
19.4
19.333
9.533
9.433
9.433
ΤΣΑΒΔΑΡΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.733
21.5
9.5
56.733
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
Σεπτεμβρίου 1986 - 1987
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
9.533
9.433
9.433
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.52
21.67
8.75
57.1
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19.333
9.533
9.433
9.467
ΠΡΟΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.465
22.09
10.875
54.5
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
Εαρινού Εξαμήνου 1998 - 1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.7
9.667
9.533
9.433
9.633
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.365
11.04
9.625
66.7
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
Εαρινού Εξαμήνου 1989 - 1990
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
19.333
9.533
9.433
9.467
ΝΤΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.282
13.59
9.125
64.567
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.033
19.067
18.867
9.433
ΧΕΙΜΩΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.173
18.59
10.25
58.333
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
10.833
9.433
18.933
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
87.145
23.42
11.125
52.6
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΚΑΜΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.89
19.29
10.5
57.1
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
19.067
9.433
9.467
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.77
20.42
11.25
55.1
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.667
9.667
9.533
9.433
9.467
ΔΟΡΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.713
21.63
9.75
55.333
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
9.533
8.033
9.433
ΙΛΑΝΤΖΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.71
19.46
10.25
57
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
19
9.433
9.433
ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.685
24.67
5.875
56.14
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
9.5
18.474
9.833
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.683
21
9.25
56.433
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19.333
9.533
9.433
9.433
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.588
22.13
10.625
53.833
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/2004
Χειμερινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.667
9.533
8.033
9.467
ΜΙΣΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.583
24
8.25
54.333
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.233
9.667
9.533
9.433
9.467
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.362
22.67
9.125
54.567
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
19.333
9.533
8.033
9.467
ΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.265
21.79
8.875
55.6
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
Σεπτεμβρίου 1991 - 1992
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
9.533
9.433
9.933
ΣΚΛΑΒΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.262
19.17
10.125
56.967
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
9.533
18.867
9.467
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.252
24.71
6.875
54.667
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.333
9.533
9.4
17.4
ΒΟΥΒΟΥΣΙΩΤΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.235
14.46
8.375
63.4
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
19.4
9.667
9.533
9.433
13.9
ΜΑΛΑΜΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.132
21.04
8.125
56.967
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
9.667
9.533
9.433
9.467
ΤΟΥΡΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.035
21.96
8.875
55.2
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.7
9.633
9.533
9.433
9.467
ΦΑΤΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
86.032
21.09
9.375
55.567
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
Σεπτεμβρίου 1990 - 1991
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
8.033
18.867
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.99
21.34
7.75
56.9
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
Εαρινού Εξαμήνου 1991 - 1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
19.267
9.533
9.4
9.467
ΚΟΥΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.98
21.88
11
53.1
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.7
9.667
9.533
9.433
10.233
ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.884
13.96
8.25
63.674
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
8.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.7
9.5
9.533
18.474
9.433
ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.882
16.79
9.625
59.467
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
17.733
9.533
9.4
13.467
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.843
18.46
10.25
57.133
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19.267
9.533
9.433
9.433
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.832
22.59
10.875
52.367
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
Σεπτεμβρίου 2000 - 2001
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.7
9.667
9.533
9.433
9.433
ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.743
18.21
10.5
57.033
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1985
Σεπτεμβρίου 1984 - 1985
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
9.433
9.467
ΜΗΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.698
18.54
10.125
57.033
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.6
19.067
9.433
9.467
ΡΕΒΗΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.692
25.5
4.125
56.067
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
9.533
9.4
18.867
ΡΑΝΤΖΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.493
20.71
8.25
56.533
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.633
18.533
0
18.933
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.445
23.67
10.875
50.9
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.867
9.7
9.667
9.533
9.2
9.933
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.392
20.5
9.625
55.267
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2000
Εαρινού Εξαμήνου 1999 - 2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
9.533
9.433
7.967
ΣΤΟΥΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.247
22.38
11
51.867
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΚΑΤΣΑΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.225
18.75
11.375
55.1
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2002
Χειμερινού Εξαμήνου 2001 - 2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.633
9.633
9.533
9.433
9.433
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.115
11.79
11.125
62.2
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
Σεπτεμβρίου 2001 - 2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.7
9.5
19
9.933
9.267
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
85.113
21.88
11
52.233
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
9.667
9.667
9.533
9.433
9.467
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.795
19.67
10.125
55
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
19.067
8.033
8.767
ΦΕΛΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.785
21.96
9.125
53.7
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
9.533
8.033
9.433
ΓΚΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.773
18.54
9.5
56.733
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
19
9.533
9.433
9.433
ΚΩΣΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.758
19
10.125
55.633
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
Εαρινού Εξαμήνου 2000 - 2001
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.6
19.067
8.033
9.467
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.553
0
10
74.553
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
Σεπτεμβρίου 2001 - 2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
12.7
17.886
19.067
8.033
9.433
ΤΣΙΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.483
21.5
9.75
53.233
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
Εαρινού Εξαμήνου 1990 - 1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.667
19.067
6.167
9
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.407
21.59
10.25
52.567
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
Εαρινού Εξαμήνου 1996 - 1997
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.388
18.38
10.375
55.633
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
8.033
9.467
ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.338
17.13
10.375
56.833
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
9.5
9.433
18.933
ΓΚΟΛΦΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.332
20.54
11.125
52.667
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
9.5
9.433
9.467
ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.303
19.67
9.5
55.133
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.267
0
0
84.267
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.11
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
5.267
9.467
ΚΑΪΛΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.213
17.38
9.5
57.333
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
19
9.433
10.167
ΤΣΟΥΒΑΛΗ
ΗΛΙΑΝΑ-ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.207
20.54
11
52.667
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
Εαρινού Εξαμήνου 1998 - 1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
9.533
9.433
9.433
ΛΩΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.197
19.38
3.75
61.067
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
Εαρινού Εξαμήνου 2000 - 2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
9.233
19.333
8.467
8.033
9
ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.117
0
7.75
76.367
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
Σεπτεμβρίου 1996 - 1997
7.07
ΟΧΙ
39.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.533
8.033
9.433
ΜΑΥΡΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.097
24.63
4
55.467
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
9.533
18.867
9.467
ΠΑΝΤΕΛΕΛΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΠΕΡΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
84.007
23.34
4.5
56.167
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
19.067
18.867
9.433
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.975
20.5
7.375
56.1
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
9.533
9.433
9.433
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.947
18.13
9.75
56.067
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.5
19.067
9.433
9.433
ΜΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.943
21.71
9
53.233
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.633
9.533
9.4
16.467
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.89
23.29
6
54.6
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.067
19.067
8.033
9.433
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.845
11.67
9.875
62.3
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.467
17.2
9.533
8.033
9.467
ΣΑΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.827
16.96
10
56.867
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1995
Σεπτεμβρίου 1994 - 1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
9.533
9.433
18.933
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.807
20.04
7
56.767
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
Εαρινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
9.667
9.533
9.433
9.467
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.67
15.92
7.75
60
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1996
Εαρινού Εξαμήνου 1995 - 1996
6.98
ΟΧΙ
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.638
17.88
9.625
56.133
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.5
9.533
18.4
9.467
ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.59
18.34
9.75
55.5
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
Εαρινού Εξαμήνου 2001 - 2002
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
9.533
8.033
9.467
ΡΕΟΥΛΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.505
19.63
8.375
55.5
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
Εαρινού Εξαμήνου 2001 - 2002
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
9.533
9.433
18.933
ΒΟΥΛΟΥΜΒΑΣΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.502
21.71
7.625
54.167
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.667
16.167
9.433
9.467
ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ-ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.409
20.42
7.375
55.614
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.947
9.533
8.033
18.867
ΧΑΛΟΥΛΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.307
16.29
10.25
56.767
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.5
9.533
18.867
9.433
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.263
10.88
9.75
62.633
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
Εαρινού Εξαμήνου 2000 - 2001
8.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.867
9.7
9.667
9.533
9.433
9.433
ΓΚΑΒΕΖΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.233
20
9
54.233
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
Εαρινού Εξαμήνου 1992 - 1993
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
9.7
9.667
9.5
9.433
9.433
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.198
23.09
9.875
50.233
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
Εαρινού Εξαμήνου 1993 - 1994
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
9.7
9.667
9.533
8.033
9.433
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.173
17.79
9.25
56.133
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
19
9.533
9.433
9.467
ΚΑΤΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.15
16.25
10
56.9
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
19
9.533
9.433
9.467
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
83.078
22.67
10.875
49.533
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
9.667
9.667
9.533
8.033
9.467
ΣΤΩΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.943
16.71
9.5
56.733
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2003
Σεπτεμβρίου 2002 - 2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
19
9.433
9.467
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.928
19.42
10.375
53.133
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
8.467
8.033
17.533
ΚΟΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.907
17.79
9.25
55.867
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
18.933
9.4
9.433
9.467
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.845
16.67
9.375
56.8
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
Σεπτεμβρίου 1988 - 1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
18.933
9.533
9.433
9.467
ΚΑΣΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.84
15.84
10
57
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
9.433
9.433
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.822
19.13
9.125
54.567
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΒΕΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.777
24.96
10.25
47.567
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
Χειμερινού Εξαμήνου 2004 - 2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.723
7.29
6.5
68.933
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
Σεπτεμβρίου 1999 - 2000
6.68
ΟΧΙ
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
ΝΙΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.658
15.5
10.125
57.033
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
Σεπτεμβρίου 1999 - 2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.5
9.533
18.867
9.467
ΤΣΟΥΜΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.648
23.54
9.375
49.733
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
Εαρινού Εξαμήνου 1992 - 1993
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.7
9.667
8.433
8.033
9
ΣΑΚΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.54
18.29
10.75
53.5
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
19.2
9.533
9.433
5.633
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.533
16
9.5
57.033
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
Εαρινού Εξαμήνου 2001 - 2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
9.433
9.467
ΝΤΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.47
23.92
10.75
47.8
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1996
Εαρινού Εξαμήνου 1995 - 1996
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.463
19.63
11
51.833
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
9.667
9.667
9.533
9.433
9.467
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.448
24.29
10.625
47.533
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
Σεπτεμβρίου 2004 - 2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.633
9.533
9.433
9.467
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.407
18.79
8.75
54.867
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.7
9.667
9.533
9.433
9.467
ΡΟΥΠΗ
ΑΥΓΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.382
15.84
9.875
56.667
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.5
9.533
9.433
18.867
ΜΠΑΛΑΣΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.358
20.25
6.875
55.233
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
Εαρινού Εξαμήνου 2004 - 2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.533
18.867
18.867
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.355
17.38
9.875
55.1
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
Εαρινού Εξαμήνου 1996 - 1997
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
9.7
9.5
9.533
9.433
9.467
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.352
20.96
5.125
56.267
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
Χειμερινού Εξαμήνου 2002 - 2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.067
0
8.633
19
9.533
8.033
9
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.348
15.54
9.875
56.933
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
Χειμερινού Εξαμήνου 2003 - 2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.5
19.067
9.433
9.467
ΜΠΑΖΑΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.322
11.88
10.875
59.567
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
9.7
19
9.533
9.433
9.467
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.24
17.84
7.5
56.9
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
Εαρινού Εξαμήνου 2003 - 2004
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.467
19.067
9.433
9.467
ΠΛΙΑΧΤΟΥΡΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.222
16.38
9.375
56.467
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2004
Χειμερινού Εξαμήνου 2003 - 2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.433
9.533
18.8
9.467
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.22
19.42
11
51.8
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
Χειμερινού Εξαμήνου 2004 - 2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
9.7
9.667
9.533
9.4
9.467
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
82.072
23.88
10.625
47.567
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.862
23.67
10.625
47.567
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΓΛΥΜΙΔΑΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.765
18.09
9.875
53.8
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/08/2006
Εαρινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.3
19
5.6
9.433
9.467
ΤΣΩΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.743
16.96
9.25
55.533
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
Χειμερινού Εξαμήνου 2005 - 2006
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.5
9.533
18.867
9
ΜΟΥΡΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.723
16.59
9.5
55.633
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
Σεπτεμβρίου 1995 - 1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
8.033
9.467
ΠΕΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.697
21.38
10.75
49.567
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
Εαρινού Εξαμήνου 1997 - 1998
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.233
9.7
9.667
9.533
9.433
9
ΝΙΚΑ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.64
22.54
8.5
50.6
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
Σεπτεμβρίου 1991 - 1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΔΑΒΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.623
25.04
9.25
47.333
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1995
Σεπτεμβρίου 1994 - 1995
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.667
9.533
9.433
9.467
ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.603
12.42
9.25
59.933
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
Σεπτεμβρίου 1990 - 1991
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
19.4
9.667
9.533
9.433
9.433
ΜΙΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.532
23.59
10.375
47.567
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
Εαρινού Εξαμήνου 1992 - 1993
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΔΕΔΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.532
19.79
8.875
52.867
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
Σεπτεμβρίου 2003 - 2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.7
9.667
9.533
9.433
7.2
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.532
23.84
10.125
47.567
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
Σεπτεμβρίου 2005 - 2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
9.533
9.433
9.467
ΝΑΟΥΜ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.39
16.79
9
55.6
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
Εαρινού Εξαμήνου 1997 - 1998
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.933
9.667
9.533
8.033
9.433
ΔΕΡΕΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
81.362
24.17
9.625
47.567
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
Σεπτεμβρίου 1994 - 1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
<