ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΔΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΛΙΑ
ΣΑΛΩΜΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΒΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΒΕΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2006
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΗΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2008
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΛΕΞ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1996
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2007
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1985
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1986
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΟΓΑΒΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
8.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΚΑΤΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΑ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΕΡΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΒΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΚΑΡΙΔΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΥΑΝΑΞ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
7.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1987
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1987
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΔΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΒΛΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΜΝΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΝΤΩΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΜΠΗ
ΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΕΞΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1987
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΣΙΛΟΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ ΗΛΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1987
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1987
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΞΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΟΥΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΤΙΟΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1987
7.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΒΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΚΗΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΛΟΚΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1987
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΝΤΗΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΣΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΓΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1988
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1988
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΙΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΚΥΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΘΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΥΡΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΛΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΗ
ΒΑΣΩ
ΑΝΑΣΤAΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1988
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/11/1988
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΚΑΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.81
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΛΑΣΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1988
5.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΝΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΡΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΖΙΑΛΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΜΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΛΚΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΧΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΛΤΣΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΑΝΤΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΟΥΦΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΒΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΚΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΤΑΝΗ
ΔΟΜΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΣΤΑΛΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1989
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΕΤΣΚΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΙΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΠΟΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΕΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΒΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΡΑΣΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1989
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΗ
ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΑΚΙΩΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΩΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΑΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΜΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΥΛΗ
ΚΑΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΩΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1990
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΨΙΩΤΗ
ΑΓΟΡΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1990
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΗΤΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1990
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΑΒΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1990
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΔΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1991
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1991
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΑΚΟΪΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΕΠΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΛΙΩΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1991
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΣΚΟΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΤΖΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΚΟΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1992
8.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1992
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΛΔΑΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1992
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΓΙΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1992
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1992
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
9.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΜΠΙΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1992
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΤΣΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/1992
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΡΙΚΑ
ΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΑΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΤΣΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1992
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΤΑΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΔΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΑΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑΡΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΝΤΣΟΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
7.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΥΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΨΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΒΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1992
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1993
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1993
6.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΖΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΟΔΥΣΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1993
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1993
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1993
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΟΥ
ΑΓΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1993
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΝΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
5.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΕΡΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1993
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1993
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΜΕΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΠΟΥΔΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΓΟΡΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΪΖΑΝΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.98
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1993
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΝΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΗΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΛΕΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΑ
ΑΓΑΘΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΗ
ΦΛΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΝΑ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗ
ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
8.04
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΠΕΣΗ
ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΙΔΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΙΣΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΔΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΓΙΑΦΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1993
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΝΤΑ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΕΣΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
8.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΔΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΤΣΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΕΛΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΟΚΟΝΙΤΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ-ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1994
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1994
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΑΓΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/03/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΩΡΟΘ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΙΓΚΑΛΙΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1994
7.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΛΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1994
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΛΙΩΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
439
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
0
0
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΩΝΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
0
0
<