Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ70
Δάσκαλοι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή