Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Μουσικές Ειδικεύσεις Ανά Μουσική Ειδικότητα

Μουσική ειδίκευση
Υποπίνακας
Ειδικότητα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Ακορντεόν - Σαξόφωνο
M1.3
Ακορντεόν
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Ακορντεόν - Σαξόφωνο
M3
Ακορντεόν
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Ακορντεόν - Σαξόφωνο
M3
Σαξόφωνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M1.1
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M1.3
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M2.1
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M2.2
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M2.3
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
M2.4
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.2
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
M1.2
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
M1.3
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
M3
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.1
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.2
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.2
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.2
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Βιολοντσέλο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Κλαρινέτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Κοντραμπάσο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Κρουστά Ευρωπαϊκά
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Τρομπέτα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Τρομπόνι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Φαγκότο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M1.3
Φλάουτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Κλαρινέτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Κοντραμπάσο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Όμποε
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.1
Φλάουτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Άρπα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Βιόλα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Βιολοντσέλο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Κλαρινέτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Κοντραμπάσο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Κόρνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Κρουστά Ευρωπαϊκά
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Όμποε
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Τούμπα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Τρομπέτα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Τρομπόνι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Φαγκότο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.2
Φλάουτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Κλαρινέτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Τρομπόνι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.3
Φλάουτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Βιόλα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Βιολί κλασικό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Βιολοντσέλο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Κιθάρα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Κλαρινέτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Κοντραμπάσο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Όμποε
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Πιάνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Τρομπέτα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Τρομπόνι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Φαγκότο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Ευρωπαϊκής Μουσικής
M2.4
Φλάουτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M1.3
Ταμπουράς
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M2.3
Ταμπουράς
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M2.4
Κρουστά παραδοσιακά
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M2.4
Ούτι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M2.4
Ταμπουράς
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Βιολί παραδοσιακό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Γκάιντα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Ζουρνάς
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Κανονάκι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Κλαρίνο παραδοσιακό
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Κρουστά παραδοσιακά
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Λαούτο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Λύρα Κρητική
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Λύρα Μακεδονίας
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Λύρα Πολίτικη
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Λύρα Ποντιακή
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Μαντολίνο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Μπουζούκι Τρίχορδο
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Νέι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Ούτι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Πνευστά οικογένειας φλογέρας
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Σαντούρι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Όργανα Παραδοσιακής Μουσικής
M3
Ταμπουράς
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή