ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση και Βεβαίωση σπουδών
Κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
NOYKAKH
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
61.974
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2004
8.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ
ΣΑΛΩΜΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57.209
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1984
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
56.082
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΒΤΑΛΙΤΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.393
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/05/1990
7.68
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
41.241
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.103
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΧΡΥΣΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.895
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΑΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΞΑΚΟΥΣΤΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.938
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1995
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28.018
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΘΗΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.727
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/03/1992
6.27
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.854
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1998
6.5
ΝΑΙ
23/01/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΝΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.63
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.843
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1997
6.5
ΝΑΙ
24/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.823
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/07/1997
7.65
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.133
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΟΛΩΝ
ΠΑΓΩΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.529
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.831
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙ
ΕΙΡΗΝ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.767
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.366
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2004
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.251
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/1995
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΦΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.531
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΤΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.789
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.451
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΪΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/1999
9.5
ΝΑΙ
08/06/2002
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΠΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΤΩΝ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.767
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/04/1994
5.37
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.674
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.24
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.629
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΦΛΩΡΕ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.063
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/09/1989
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.411
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1996
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.4
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.091
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΙΣΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.057
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/1995
8.5
ΝΑΙ
14/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΑΝΑΣΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.749
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2002
6.5
ΝΑΙ
28/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΛΛΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΑΙΚΑΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
58
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.691
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.657
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/11/1997
6.36
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
6.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΪΔΗ
ΜΙΧΑΗ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.557
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2001
5.89
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.454
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/04/1997
7.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/07/1993
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΟΥΜΚΑ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
66
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.36
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
67
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.337
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.971
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2002
5.9
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.703
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/2004
6.53
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.874
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1999
8.5
ΝΑΙ
30/06/1998
9.55
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
74
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.257
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΟΧΙ
75
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.154
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.514
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/11/2002
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2001
7.64
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΝΑΙ
30/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
8.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΦΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
81
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/02/2002
8.31
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΑΛΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
83
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
6.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
84
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1988
10
ΝΑΙ
23/01/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΖΩΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
86
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/1999
8.5
ΝΑΙ
21/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΨΑΡΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.93
ΝΑΙ
01/07/1998
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
88
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
9.66
ΝΑΙ
28/06/2000
9.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΑΡΙΣΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/2004
9.83
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΜΨΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
91
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
10
ΝΑΙ
18/06/2005
9.88
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/06/2005
10
ΝΑΙ
01/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΤΕΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2005
9.67
ΝΑΙ
22/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
94
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2005
9.5
ΝΑΙ
30/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
95
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΝΑΙ
25/01/1999
8.87
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΟΠΑΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΟΧΙ
96
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡ
ΑΝΘΟΥ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΛΒΙΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
100
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
101
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΚΙΜΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΣΤΥΛΙ
ΒΑΡΒΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
102
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
6.37
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/2005
6.4
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
103
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΕΥΜΟΡ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
104
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
106
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
107
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/2002
8.88
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
108
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2004
9.62
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
110
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
111
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΟΥΚΑ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
112
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1995
6.09
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΙΒΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
115
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
116
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
118
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗ
ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
124
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
125
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
127
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΜΕΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
130
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
131
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
134
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.887
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/10/1979
5
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΛΓΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
135
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΧΙΝΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟ
ΕΛΛΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
136
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1987
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΝΑΣ
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
137
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΙΡΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
139
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.569
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΪΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
141
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.874
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/03/2004
6.13
ΛΥΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
142
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.834
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/09/2003
8.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓ
ΚΑΛΟΜ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
144
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.766
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
9.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΧΙΝΙ
ΦΑΤΟΣ
ΖΙΑ
ΝΑΖΙΡΕ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
147
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1983
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΡΑΓΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΕΙΡΗΝ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
148
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/07/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΣΤΑΚΟΒΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΙΤΑΣ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
149
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/10/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΔΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
150
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2004
8.5
ΝΑΙ
21/01/2001
9.16
ΝΑΙ
09/11/2000
8.76
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΛΟΡΙΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
152
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2005
9
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
153
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2005
8.7
ΝΑΙ
12/06/2005
8.96
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΛΙΓΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡ
ΒΑΡΒ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
154
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/07/1991
6.97
ΒΛΑΔΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
155
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/1997
8.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΙΝΤΙΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
156
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
157
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/12/2004
5.731
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤ
ΚΩΝΣΤ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
158
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1991
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
159
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΛΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
160
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΣΙΩΤΑ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
162
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2004
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
163
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
165
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
166
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
168
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
169
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΛΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΪΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
170
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΒΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
171
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
173
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΓΩΝΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
174
123
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
175
124
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2004
10
ΝΑΙ
19/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ακορντεόν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
176
125
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-