ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.1
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΠΑΠΠΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.77
ΝΑΙ
31/01/1993
8.5
ΝΑΙ
23/12/2004
8.3
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/1997
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/12/2004
8.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2005
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΡΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.804
ΝΑΙ
06/06/1998
8.5
ΝΑΙ
29/06/2000
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2000
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
26/06/2004
9
ΝΑΙ
02/07/2003
7.61
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2003
7.61
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/2002
6.5
ΝΑΙ
23/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΣΟΛΩΡΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.397
ΝΑΙ
23/06/1999
8.5
ΝΑΙ
30/07/2004
8.17
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
8.17
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΝΑΙ
20/02/2000
7.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/02/2000
7.95
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΝΑΙ
27/01/2001
8.5
ΝΑΙ
27/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2002
8.5
ΝΑΙ
09/05/2003
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/05/2003
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2004
10
ΝΑΙ
29/09/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/09/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2002
10
ΝΑΙ
14/04/2005
7.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/04/2005
7.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΤΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2000
8.5
ΝΑΙ
30/07/2004
9.84
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
9.84
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-