ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΒΡΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΓΙΑΝΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56.491
ΝΑΙ
24/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΑΙΚΑΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36.722
ΝΑΙ
24/06/1996
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΥΜΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10.171
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/12/1985
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/12/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8.834
ΝΑΙ
29/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7.967
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡ
ΑΜΑΛΙ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5.417
ΝΑΙ
19/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΓΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4.446
ΝΑΙ
19/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/04/1997
6.63
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2.491
ΝΑΙ
25/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11.834
ΝΑΙ
04/07/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
77.651
ΝΑΙ
13/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
74.352
ΝΑΙ
26/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
66.036
ΝΑΙ
14/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΗΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
46.11
ΝΑΙ
22/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.157
ΝΑΙ
10/07/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΑΣΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
41.117
ΝΑΙ
23/01/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
6.5
ΝΑΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΜΙΤΕΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.38
ΝΑΙ
19/06/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2003
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/1991
6.08
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.316
ΝΑΙ
12/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.2
ΝΑΙ
15/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΙΜΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.617
ΝΑΙ
13/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.201
ΝΑΙ
22/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/05/2001
6.2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.155
ΝΑΙ
22/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1999
6.5
ΝΑΙ
08/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.31
ΝΑΙ
02/07/2000
9.39
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.035
ΝΑΙ
02/07/2000
9.28
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/07/1989
6
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.182
ΝΑΙ
25/06/1997
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.58
ΝΑΙ
22/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΣΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΦΩΤΕΙ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31.339
ΝΑΙ
30/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.58
ΝΑΙ
29/11/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/07/1999
6.84
ΟΧΙ
-
-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.45
ΝΑΙ
14/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.098
ΝΑΙ
23/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/11/1998
6.8
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.552
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/1996
6.38
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.728
ΝΑΙ
27/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.103
ΝΑΙ
28/01/1993
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/1988
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.088
ΝΑΙ
12/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.8
ΝΑΙ
16/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΑΝΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24
ΝΑΙ
20/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/04/1990
7.16
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.091
ΝΑΙ
19/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/11/1994
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.066
ΝΑΙ
22/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/10/2001
6.61
ΟΧΙ
-
-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.065
ΝΑΙ
22/06/1993
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.842
ΝΑΙ
27/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/07/1997
7.04
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.779
ΝΑΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/07/2001
7.15
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚ
ΧΡΙΣΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.75
ΝΑΙ
01/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/11/2000
7.89
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.192
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.226
ΝΑΙ
04/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/10/2004
8.44
ΝΑΙ
31/03/1999
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.215
ΝΑΙ
18/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/1994
6.59
ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΑΓΑΘΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.43
ΝΑΙ
11/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.233
ΝΑΙ
19/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
9.5
ΝΑΙ
03/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.857
ΝΑΙ
12/06/1989
8.5
ΝΑΙ
26/01/2002
5
ΝΑΙ
28/01/1995
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΣΜΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΚΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.955
ΝΑΙ
22/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/11/1995
6.67
ΝΑΙ
28/07/2003
6.77
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΔΙΟΝΥ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.56
ΝΑΙ
27/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.451
ΝΑΙ
26/03/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/12/1985
5.4
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΣΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.09
ΝΑΙ
11/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.983
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1989
5
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.52
ΝΑΙ
17/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2005
7.82
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.375
ΝΑΙ
26/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/1996
6.31
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.225
ΝΑΙ
27/01/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/04/1989
5
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.22
ΝΑΙ
01/07/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
58
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.818
ΝΑΙ
30/05/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.669
ΝΑΙ
07/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.091
ΝΑΙ
20/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.911
ΝΑΙ
14/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΧΑΡΙΚ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.915
ΝΑΙ
17/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2000
6.5
ΝΑΙ
25/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
63
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.754
ΝΑΙ
24/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2000
6.62
ΟΧΙ
-
-
ΑΚΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.686
ΝΑΙ
18/06/1994
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΛΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
65
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.638
ΝΑΙ
14/06/2003
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
66
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.566
ΝΑΙ
30/06/1991
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/02/1990
6.88
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
67
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.466
ΝΑΙ
01/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.426
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
69
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.317
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/02/1998
5.65
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
70
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.7
ΝΑΙ
14/01/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
71
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.634
ΝΑΙ
02/07/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/07/1997
7.81
ΟΧΙ
-
-
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
72
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.451
ΝΑΙ
04/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/07/2002
6.36
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΑΝΑΓ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.354
ΝΑΙ
23/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/11/1999
7.37
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
74
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.283
ΝΑΙ
23/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/04/2000
6.47
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.223
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/03/1991
8
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
76
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.091
ΝΑΙ
29/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
77
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.067
ΝΑΙ
28/01/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/11/2003
6.86
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.937
ΝΑΙ
29/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΩ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
01/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2002
8
ΝΑΙ
22/06/1999
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/03/2001
8.16
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/11/2004
6.8
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
81
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/06/2005
10
ΝΑΙ
29/01/1999
6.5
ΝΑΙ
20/07/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
83
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.767
ΝΑΙ
25/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΝΑΙ
24/06/2001
9.86
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
84
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.629
ΝΑΙ
04/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
85
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.567
ΝΑΙ
11/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/07/1998
7.2
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΠΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
86
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.533
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.531
ΝΑΙ
24/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1995
8
ΑΝΘΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΟΛΑΝΔΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
88
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.423
ΝΑΙ
26/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΕΠΠΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
89
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.04
ΝΑΙ
17/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.809
ΝΑΙ
28/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
9.83
ΝΑΙ
25/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
91
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.72
ΝΑΙ
28/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
6.04
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.549
ΝΑΙ
04/07/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1992
10
ΝΑΙ
18/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΤΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.029
ΝΑΙ
19/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΜΙΡΑΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
94
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.977
ΝΑΙ
16/07/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΩΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
95
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.914
ΝΑΙ
01/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/03/2000
6.48
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
96
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.411
ΝΑΙ
21/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.389
ΝΑΙ
19/06/1994
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/01/1990
6.54
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΙΛΙΑΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
98
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.383
ΝΑΙ
29/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/07/1994
7.96
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.274
ΝΑΙ
17/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/05/2001
6.32
ΧΑΤΖΗΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
100
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.257
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2005
9.38
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/11/2002
5
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
101
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.863
ΝΑΙ
09/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/2002
6.22
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΧΡΥΣΟ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
102
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.237
ΝΑΙ
22/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/1996
6.8
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΤΑΞΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
103
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.034
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/03/2003
6.88
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΡΑΝΤΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
104
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.566
ΝΑΙ
24/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.474
ΝΑΙ
28/06/2000
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΤΣΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΕΙΡΗΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
106
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.346
ΝΑΙ
27/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/03/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2004
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ
ΛΟΥΚΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
107
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.137
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/1999
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΑΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
108
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.126
ΝΑΙ
21/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
109
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.109
ΝΑΙ
27/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/07/1987
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΩΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
110
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.103
ΝΑΙ
28/05/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
111
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.086
ΝΑΙ
27/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/04/1995
6.84
ΝΑΙ
04/11/1988
6.5
ΣΥΡΟΠΛΗ
ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
112
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.9
ΝΑΙ
19/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.823
ΝΑΙ
16/06/2001
9.36
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/04/1997
7.6
ΠΛΑΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
114
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.754
ΝΑΙ
20/06/1986
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
115
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.709
ΝΑΙ
21/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
116
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.674
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.491
ΝΑΙ
12/06/2002
9.99
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2003
8.5
ΝΑΙ
22/07/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/2005
7.49
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
118
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.366
ΝΑΙ
16/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
119
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.263
ΝΑΙ
05/06/1999
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/1999
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
120
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.114
ΝΑΙ
02/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/03/2002
6.84
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.863
ΝΑΙ
02/07/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/02/1992
7.2
ΝΑΙ
29/04/1992
7.17
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
122
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.851
ΝΑΙ
20/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.726
ΝΑΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡ
ΑΓΓΕΛ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
124
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.257
ΝΑΙ
21/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
125
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.143
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.949
ΝΑΙ
03/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
127
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.903
ΝΑΙ
10/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/10/1999
5.9
ΑΣΗΜΗΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
128
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.891
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
129
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
130
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/02/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/07/1997
6.75
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΓΕΣΘΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
131
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/05/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/05/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΑΓΓΕΛ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
132
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2000
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
9.53
ΝΑΙ
22/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΕΡΜΙΟ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
133
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
8.97
ΝΑΙ
02/06/2004
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
134
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΩΗ
ΣΕΡΑΦ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
135
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/05/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
136
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΑΡΒΑΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
137
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΔΑΚΑΡΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΘΩΜΑΙΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
138
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
139
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
140
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1997
8.5
ΝΑΙ
03/07/2003
9.55
ΝΑΙ
19/07/1996
8.4
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
141
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/07/1996
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
142
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/07/1998
8.05
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
143
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/12/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
144
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/11/2002
8.29
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΣΗΦ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
145
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΜΠΟΥΤΣΟΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
146
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/02/1997
7.1
ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
147
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΟΥΣΜΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
148
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
149
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/05/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ
ΜΑΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
150
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΟΥΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΕΙΡΗΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
151
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
152
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/07/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΟΥΜΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
153
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2004
6.5
ΝΑΙ
27/03/2001
6.69
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
154
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
155
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1990
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΗΜΗΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
156
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/01/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/1995
5.97
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
157
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/1997
6.18
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΓΕΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
158
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/09/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
159
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
160
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΙΩΑΝΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
161
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/07/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
162
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/09/1991
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
163
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/10/2004
5.76
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΛΓΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
164
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/07/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
165
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/02/2002
6.79
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
166
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2000
7.28
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΓΕΩΡΓ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
167
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/02/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
168
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/04/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
169
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/11/2001
7.75
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
170
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1989
6.43
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΑΙΚΑΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
171
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/11/1996
6.4
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
172
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1988
5.88
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
173
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/09/1995
7.55
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
174
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/07/1999
7.54
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
175
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/2004
6.74
ΟΧΙ
-
-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
176
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/12/1999
5.82
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΓΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
177
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/11/1998
6.71
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
178
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/04/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
179
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2005
6.87
ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
180
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/11/2004
6.77
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
181
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/12/2003
8.49
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
182
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/1997
7.5
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
183
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/1996
6.3
ΧΑΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
184
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/1990
6
ΑΔΑΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΓΙΑΝΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
185
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/1986
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
186
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΑΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
187
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΤΙΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΕΥΑΓΓ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
188
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/07/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
189
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/07/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
190
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
191
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
192
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
193
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
194
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΓΕΩΡΓ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
195
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΓΕΝ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
196
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΛΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
197
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
198
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΙΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΣΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
199
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
200
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2000
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
201
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
202
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/10/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
203
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
204
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/07/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
205
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
206
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
207
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΙΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
208
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
209
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
210
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
211
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΙΘΥΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
212
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2004
8.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
213
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
214
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΤΙΑΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
215
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
216
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
217
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
218
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
219
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
220
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΜΠΝΤΕΛ-ΧΑΛΙΜ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
221
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
222
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/07/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΑΡΓΥΡ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
223
223
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15.017
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
224
224
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0.446
ΝΑΙ
09/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
225
225
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/09/2004
6.5
ΝΑΙ
25/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/03/2000
8.32
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
226
226
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/03/1998
7.7
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
227
227
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/07/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/12/2003
8.01
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
228
228
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/05/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2005
8.51
ΟΧΙ
-
-