ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.4
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2002
8.5
ΝΑΙ
02/07/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΑΙΚΑΤ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
25/06/1990
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1995
6.5
ΝΑΙ
12/07/1991
8.55
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/07/2000
7.05
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΦΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.297
ΝΑΙ
27/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.189
ΝΑΙ
30/06/2003
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΣΑΜΑΚΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΟΛΕΤΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/2003
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/03/2004
5.78
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/12/2004
6.44
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
07/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
07/06/1994
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/03/1997
8
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/03/2002
6.13
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/08/1998
9.18
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/1996
7.04
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/11/2000
7.64
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/2004
7.76
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/2003
7.47
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΑΓΓΕΛ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/11/2001
6.22
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΘΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/03/2004
7.29
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2003
6.2
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΥΡΩΝ
ΔΩΡΟΘΕΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1999
6.5
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΛΠΙΣ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/1993
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΡΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚ
ΦΡΕΙΔ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΑΡΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36
36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-