ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση και Βεβαίωση σπουδών
Κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΜΠΑΛΤΖΗ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7.867
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΣΤΕΡΚΑΜΠ
ΠΕΤΡΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΠΟΜΠ
ΕΡΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2000
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΗΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΓΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.046
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/02/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/09/1985
6.4
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
9.63
ΝΑΙ
22/12/2000
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΓΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.537
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2001
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
9.55
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΩ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.954
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/1994
6.5
ΝΑΙ
10/06/2000
9.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΥΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.691
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2002
9.53
ΝΑΙ
10/06/2000
9.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/2005
5
ΜΠΕΪΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
6.2
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΑΙΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΕΤΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/11/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/04/2004
8.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/2005
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/10/2003
7.12
ΝΑΙ
23/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.72
ΝΑΙ
30/01/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΤΡΟ
ΔΗΜΗΤ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/04/2002
7.85
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2001
6.5
ΝΑΙ
18/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
8.57
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΝΑΙ
21/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/08/2003
6.62
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2001
6.5
ΝΑΙ
14/07/2005
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.62
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2004
8.5
ΝΑΙ
26/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/11/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/09/2001
9.04
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΤΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2003
7.64
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
9.17
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2002
6.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
7.94
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/09/2003
7.89
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΣΙΦΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/10/2003
6.55
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/04/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΑΛΕΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/04/2004
7.29
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΨΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΑΦΡΟΔ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/04/2005
6.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2005
9.05
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.81
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
7.59
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/07/2005
7.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΝΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
6.87
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
6.87
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/04/2004
7.22
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/07/1997
5.96
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΣΧΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1996
7.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2000
7.32
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/03/2001
7.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2001
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/09/2002
7.43
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΑΣΜΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
7.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΜΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.06
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
7.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
9.02
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
8.42
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
7.78
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.87
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/02/2005
6.59
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
58
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/04/2005
8.41
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΣΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/05/2005
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΟΒΙΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2005
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
8.62
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
7.64
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
63
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2005
7.57
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΟΡΔΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2000
10
ΝΑΙ
10/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/12/2003
6.02
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΣΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΜΑΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
65
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΛΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΙΣΤ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
66
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/1996
9
ΝΑΙ
26/06/1992
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
67
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/1998
10
ΝΑΙ
09/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΛΑΪΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
68
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
8.46
ΝΑΙ
30/06/2000
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
69
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.4
ΝΑΙ
30/06/2004
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΥΒΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΣΙΤΣΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2004
9.5
ΝΑΙ
27/01/2002
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
71
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2005
9.5
ΝΑΙ
09/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΛΑΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
72
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/05/2000
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1996
6.9
ΣΠΟΡΔΙΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
74
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/07/2004
6.44
ΔΕΔΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
76
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΒΑΣΙΛ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
77
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
6.5
ΝΑΙ
22/07/2003
6.54
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΧΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΣΕΒΑΣ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/06/2005
9.5
ΝΑΙ
20/02/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΦΑΣΛΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
81
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
9.5
ΝΑΙ
16/02/1996
6.9
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.66
ΝΑΙ
30/03/2004
7.15
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
83
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/2005
8
ΝΑΙ
15/10/2003
7.562
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
84
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/11/2004
8.4
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
85
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/09/2000
6.06
ΜΙΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
86
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1996
8.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝ
ΑΘΑΝ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
88
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1997
9.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΙΟΥΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
89
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/1999
8.54
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΙΑΣΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/1999
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
91
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
94
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2001
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
95
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2002
9.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΑΝΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
96
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
98
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΑΝΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/2003
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΡΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
100
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
101
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
102
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
103
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
104
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΤΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΑΓΓΕΛ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
106
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2005
8.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
107
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2005
7.56
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΝΙΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
108
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΙΝ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
109
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2005
9.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΥΒΟΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
110
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
111
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
9.88
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΛΑΝΙΚΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
112
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ - ΚΑΜΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/07/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΝΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
114
114
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
9.29
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
8.5
ΝΑΙ
30/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΛΕΤΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
115
115
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/12/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/07/2002
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΓΟΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
116
116
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/03/2005
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/02/2002
8.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΝΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
117
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
7.7
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΝΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
118
118
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.49
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
119
119
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΟΥΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
120
120
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2003
7.32
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
121
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/2000
ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
122
122
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΑΤΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Μουσική τεχνολογία Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
123
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2004
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-