ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M1.3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος ΑΕΙ Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΚΛΗΜΗ
ΦΛΩΡΙΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΑΝΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
88.306
ΝΑΙ
14/06/1985
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΝΙΚΛΙΔΟΥ
ΛΕΟΝΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53.612
ΝΑΙ
07/06/1970
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΑΟΥΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
40.049
ΝΑΙ
22/06/1987
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.594
ΝΑΙ
26/06/1987
8.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΗΣ
ΓΚΕΡΓΚΗΣ
THOMA
MARIETA
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.817
ΝΑΙ
16/06/1985
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΛΓΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.203
ΝΑΙ
06/02/1998
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.79
ΝΑΙ
17/10/2002
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΙΟΥ-ΜΠΡΑΧΙΜΛΑΡΗ
ΜΠΛΕΡΙΝΑ
ΙΣΜΕΤ
ΜΠΕΝΤΡΕΙΕ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.137
ΝΑΙ
22/12/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΣΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.817
ΝΑΙ
18/04/2005
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/12/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.28
ΝΑΙ
12/09/2003
8.47
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.731
ΝΑΙ
25/05/1976
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/12/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΑ
ΡΕΝΤΟΝΑ
ΦΕΡΙΝΤ
ΕΛΣΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
63
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/07/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
67
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
74
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΕΤΣΟΥ
ΣΤΕΦΑΝ
ΙΟΝ
ΝΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/11/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-