ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M1.3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος ΑΕΙ Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
PACO
TEUTA
THOMA
NATASA
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
66.771
ΝΑΙ
22/06/1992
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΤΑΛΙΑΝ
ΕΛΕΟΝΟΡΑ
ΕΓΚΙΣΕ
ΜΑΡΘΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
65.407
ΝΑΙ
21/06/1979
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
64.892
ΝΑΙ
15/04/1970
8.95
ΝΑΙ
23/10/1985
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ
ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ
ΓΚΡΑΝΤ
ΡΕΓΚΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
59.343
ΝΑΙ
16/06/1993
7.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57.549
ΝΑΙ
29/06/1990
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΕΞΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
48.166
ΝΑΙ
26/05/1994
8.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.9
ΝΑΙ
13/05/1991
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΩΗΛΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.297
ΝΑΙ
04/06/1982
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
37.166
ΝΑΙ
09/06/1983
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΘΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.679
ΝΑΙ
20/12/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.286
ΝΑΙ
17/03/1997
6.81
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΝΝΑ
ΓΙΟΥΡΙ
ΛIΟΥΝΤΜΙΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.092
ΝΑΙ
14/06/1987
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩ
ΕΥΦΡΟ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.263
ΝΑΙ
25/05/1991
7.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΑΓΓΕΛ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.349
ΝΑΙ
31/07/1998
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΛΥΔΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.51
ΝΑΙ
11/06/1985
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΥΝΑΝΙΔΟΥ
ΝΑΡΙΝΕ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΥΣΑΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.967
ΝΑΙ
19/07/1993
9.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΡΦΑΝΙΔΗ
ΖΟΖΕΦΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΑΝΘΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.806
ΝΑΙ
29/05/1984
8.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΟΥΛΙΔΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΟΥΜΠΟΒ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.126
ΝΑΙ
31/05/1978
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΕΒΤΟΥΣΕΝΚΟ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΙΒΑΝ
ΜΑΓΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.067
ΝΑΙ
24/05/1992
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.806
ΝΑΙ
31/10/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.769
ΝΑΙ
27/05/1983
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1978
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΩ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.143
ΝΑΙ
24/05/1995
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.223
ΝΑΙ
14/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/03/1994
8.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/03/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2002
9.57
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2002
10
ΝΑΙ
03/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/04/2004
8.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/08/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΙΝ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/05/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/09/2004
8.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΗΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΒΣΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/09/2003
9.14
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
69
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/10/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΦΑΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
71
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/09/2004
8.41
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΜΑΓΙΑ
ΣΤΟΓΙΑΝ
ΡΟΥΖΙΤΣΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
72
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/11/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/04/2005
8.58
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΑΝΝΑ ΝΑΤΑΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8.86
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
76
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/07/2005
8.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΪΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/09/2004
9.69
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-