ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.1
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΜΙΟΝΤΡΑΓ
ΡΟΥΖΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.604
ΝΑΙ
24/06/2002
8
ΝΑΙ
08/09/1994
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/09/1994
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.692
ΝΑΙ
17/07/2002
8.5
ΝΑΙ
02/07/1999
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/1999
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.967
ΝΑΙ
26/06/1995
10
ΝΑΙ
30/09/1996
8.24
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/09/1996
8.24
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
15/06/2003
8.5
ΝΑΙ
18/03/2005
7.84
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.84
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΣΚΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
26/06/2001
9.5
ΝΑΙ
08/07/2003
8.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2003
8.3
ΝΑΙ
20/06/2002
6.5
ΝΑΙ
31/12/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΟΥΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.046
ΝΑΙ
20/06/2000
10
ΝΑΙ
23/04/1991
8.09
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/04/1991
8.09
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1986
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.2
ΝΑΙ
13/09/1999
6.5
ΝΑΙ
18/03/2005
7.41
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.41
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
8.5
ΝΑΙ
26/09/2003
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/09/2003
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-