ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.1
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ - ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΙΛΟΡΙΓΙΑ
ΛΙΟΥΝΤΜΠΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52.349
ΝΑΙ
21/06/1976
5
ΝΑΙ
22/06/1983
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1983
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.331
ΝΑΙ
17/06/1996
9.5
ΝΑΙ
18/03/2005
6.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
6.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΚΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.28
ΝΑΙ
01/06/2003
10
ΝΑΙ
04/11/2004
7.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.23
ΝΑΙ
17/06/2005
8.5
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΝΑΙ
25/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.067
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΝΑΙ
12/06/2003
8.82
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2003
8.82
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
9
ΝΑΙ
21/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
25/01/2003
8.5
ΝΑΙ
21/09/2004
8.24
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
8.24
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΓΙΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
18/06/2001
10
ΝΑΙ
05/05/2003
7.47
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
7.47
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
06/06/2002
10
ΝΑΙ
29/06/2004
8.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
8.13
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
08/09/2003
10
ΝΑΙ
08/04/2002
9.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/04/2002
9.34
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΓΓΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
31/01/2003
10
ΝΑΙ
18/12/2003
7.28
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.28
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΛΑΡΟΥ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.903
ΝΑΙ
17/06/2000
8.5
ΝΑΙ
14/11/2002
8.37
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/11/2002
8.37
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.731
ΝΑΙ
19/06/2004
9
ΝΑΙ
29/09/2004
7.94
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/09/2004
7.94
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.269
ΝΑΙ
13/06/2001
10
ΝΑΙ
18/05/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/05/2003
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/07/2001
ΝΑΙ
13/07/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.971
ΝΑΙ
11/01/2004
9.25
ΝΑΙ
18/03/2005
8.28
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
8.28
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/02/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΝΑΙ
30/06/1997
8.75
ΝΑΙ
02/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2004
10
ΝΑΙ
04/11/2004
8.72
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
8.72
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/2005
9.5
ΝΑΙ
30/06/2003
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/07/2004
10
ΝΑΙ
30/07/2004
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
7
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΝΑΙ
02/07/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2005
9.75
ΝΑΙ
05/07/2005
7.29
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.29
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2003
9.5
ΝΑΙ
23/06/2000
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΓΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1994
10
ΝΑΙ
08/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/03/1998
6.21
ΝΤΑΝΤΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2000
10
ΝΑΙ
05/05/2003
8.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
8.53
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2004
9.8
ΝΑΙ
05/07/2005
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΥΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΙΔΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/2001
10
ΝΑΙ
30/06/2003
8.78
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.78
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/06/2003
8.5
ΝΑΙ
21/09/2004
9.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
9.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2004
10
ΝΑΙ
29/07/2005
8.98
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2005
8.98
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΝΑΙ
10/05/2005
7.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/05/2005
7.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΝΑΙ
27/04/2004
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/04/2004
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ
ΣΥΛΒΙΑ-ΘΕΚΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΙΝ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1999
10
ΝΑΙ
04/05/2004
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/05/2004
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/01/2000
10
ΝΑΙ
18/03/2005
7.58
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.58
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΟΣ
ΒΑΪΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/2002
10
ΝΑΙ
18/03/2005
7.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2002
10
ΝΑΙ
23/11/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/11/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΝΑΙ
06/07/2001
7.42
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2001
7.42
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΙΡΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2005
10
ΝΑΙ
27/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52
32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/02/2005
10
ΝΑΙ
30/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-