ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΑΓΛΑΙ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52.768
ΝΑΙ
30/01/1998
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
9.66
ΝΑΙ
21/06/2001
9.58
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.595
ΝΑΙ
11/06/1981
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΥΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
40.259
ΝΑΙ
30/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.616
ΝΑΙ
28/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
114
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.785
ΝΑΙ
02/07/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31.756
ΝΑΙ
25/01/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΖΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
120
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.971
ΝΑΙ
12/08/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.683
ΝΑΙ
12/06/1998
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΞΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
130
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28.923
ΝΑΙ
19/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
140
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.271
ΝΑΙ
16/01/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΓΚΟΡ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
147
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.357
ΝΑΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΖΩΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
155
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.669
ΝΑΙ
22/06/1992
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΛΩΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
170
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.803
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΡΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
171
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.791
ΝΑΙ
25/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΦΩΤΕΝ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
187
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.231
ΝΑΙ
24/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1997
10
ΝΑΙ
22/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
197
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.598
ΝΑΙ
21/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΜΑΤΗΣ
ΛΟΡΕΝΤΣ -ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΙΕ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
204
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.551
ΝΑΙ
31/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
205
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.253
ΝΑΙ
30/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/09/1993
6.23
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΛΑ
ΡΟΥΝΤΙΝΙ
ΠΕΤΡΟ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
207
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.177
ΝΑΙ
29/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
228
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.911
ΝΑΙ
30/01/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/08/1999
6.6
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΕΛΕΥΘ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
231
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.737
ΝΑΙ
12/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΩΤΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
257
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.76
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
6.5
ΝΑΙ
28/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
261
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.497
ΝΑΙ
30/01/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
285
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.646
ΝΑΙ
30/01/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
311
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.461
ΝΑΙ
25/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
312
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.174
ΝΑΙ
08/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
321
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.174
ΝΑΙ
22/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/03/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΖΕΥΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
328
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.017
ΝΑΙ
30/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΡΟΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
340
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.423
ΝΑΙ
10/01/2005
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΦΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
342
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.317
ΝΑΙ
05/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2002
10
ΝΑΙ
03/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
349
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.114
ΝΑΙ
05/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
361
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.777
ΝΑΙ
29/01/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
373
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.211
ΝΑΙ
28/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
378
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.017
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
383
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.72
ΝΑΙ
01/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ
ΓΚΑΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΪ
ΝΑΤΑΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
402
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.694
ΝΑΙ
21/06/1982
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΝΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΛΕΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
429
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.754
ΝΑΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/05/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
435
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.706
ΝΑΙ
31/01/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΤΣΟ
ΑΛΚΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
439
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.617
ΝΑΙ
31/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
440
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.614
ΝΑΙ
31/01/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
457
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.646
ΝΑΙ
10/01/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΙΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΡΩΜΑΝ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
459
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.611
ΝΑΙ
24/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΩΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
473
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.189
ΝΑΙ
27/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ
ΜΑΡΟΥΣΩ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
475
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.097
ΝΑΙ
19/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
495
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.594
ΝΑΙ
20/02/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΘΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
496
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.594
ΝΑΙ
29/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
505
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.171
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
514
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2
ΝΑΙ
14/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/03/2003
7.15
ΚΩΤΤΑ
ΖΩΗ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
606
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΛΙΩΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
619
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
701
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/11/2003
7.25
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΛΛΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
716
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/11/2004
5.86
ΜΙΣΥΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΑΛΕΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
724
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/12/1990
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
726
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΗΝΙΑΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
746
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΜΠΕΛΗ
ΡΟΥΘ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
752
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
764
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΪΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
767
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/07/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΩΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
815
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
838
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΩΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
843
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΕΤΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
848
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
862
64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10.851
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
865
65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7.633
ΝΑΙ
03/08/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
870
66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.646
ΝΑΙ
19/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΑΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
879
67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/05/1977
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
880
68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-