ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.422
ΝΑΙ
30/06/1996
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
124
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.799
ΝΑΙ
28/05/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑ
ΣΩΚΡΑΤ
ΣΩΤΗΡΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
128
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.563
ΝΑΙ
29/06/1997
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΤΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΝΑΙΔΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
211
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.423
ΝΑΙ
30/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΥΡΤΩ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
223
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.145
ΝΑΙ
09/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΡΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
270
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.96
ΝΑΙ
28/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΠΙΛΑ
ΣΥΛΒΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΘΛΗΝ-ΠΑΤΡΙΣΙΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
329
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.843
ΝΑΙ
02/04/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
338
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.497
ΝΑΙ
30/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΤΙΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
365
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.733
ΝΑΙ
27/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΥΦΕΞΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
382
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.731
ΝΑΙ
29/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΔΟΜΕΝΙΤΣΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
396
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.943
ΝΑΙ
29/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
437
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.694
ΝΑΙ
11/11/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
462
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.5
ΝΑΙ
07/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/1999
6.53
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
564
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/10/1999
6.5
ΖΕΡΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
711
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/03/2002
6.47
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΑΝΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
754
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Βιολοντσέλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
796
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-