ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΚΟΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕΡΣΕ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
62.365
ΝΑΙ
30/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΝΑΙ
26/06/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΟΒΕΙ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ
ΙΟΑΝ
ΜΑΡΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.491
ΝΑΙ
30/01/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΕΜ
ΠΕΠΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΘ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.232
ΝΑΙ
31/01/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΔΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.054
ΝΑΙ
26/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΒΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
65
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
43.766
ΝΑΙ
30/01/2000
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1994
5.5
ΝΑΙ
26/06/1992
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΝΙΚΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.839
ΝΑΙ
31/01/1988
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/1994
7
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.047
ΝΑΙ
25/01/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/10/1992
ΔΟΞΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
37.544
ΝΑΙ
02/02/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1999
6
ΓΙΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.956
ΝΑΙ
23/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
115
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.763
ΝΑΙ
28/03/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
6.5
ΝΑΙ
22/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΑΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΚΜΗΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.69
ΝΑΙ
25/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
138
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.368
ΝΑΙ
20/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
159
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.192
ΝΑΙ
30/01/2001
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΚΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
176
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.264
ΝΑΙ
29/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/11/1994
6.39
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΡΙΦΥΛΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
201
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.046
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/12/1995
7.3
ΣΟΪΛΕΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΝΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
271
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.809
ΝΑΙ
27/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
280
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.09
ΝΑΙ
15/09/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΥΖΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
296
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.121
ΝΑΙ
28/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2002
7.82
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΑΙΚΑΤ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
304
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.718
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΝΑΙ
30/01/2005
10
ΝΑΙ
25/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
335
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.683
ΝΑΙ
25/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
352
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.023
ΝΑΙ
28/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΚΛΑ
ΙΡΑ ΛΑΜΠΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
358
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.963
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
367
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.554
ΝΑΙ
22/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΚΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
387
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.549
ΝΑΙ
22/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
388
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.449
ΝΑΙ
28/01/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/05/2002
7.37
ΠΑΧΝΙΣΤΗ Μ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
461
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.509
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/02/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΑΒΑΝΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΖΩΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
471
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.217
ΝΑΙ
31/01/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/11/1998
7.17
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΛΓΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
486
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.751
ΝΑΙ
18/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
498
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.526
ΝΑΙ
02/02/1998
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
506
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.154
ΝΑΙ
20/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
508
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.126
ΝΑΙ
30/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
521
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.849
ΝΑΙ
25/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/10/2002
6.1
ΚΟΚΟΡΙΑ
ΛΥΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
621
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2001
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
630
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
636
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
7.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/1987
7.46
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
784
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
787
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
797
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
798
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΙΛΙΚΟΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΤΑΝ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
818
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Φλάουτο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
847
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-