ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7.967
ΝΑΙ
05/06/1982
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
74.894
ΝΑΙ
05/06/1982
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
73.203
ΝΑΙ
16/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΣΦΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
65.755
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΡΑΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΑΝΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
65.021
ΝΑΙ
10/01/1992
9.99
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
64.4
ΝΑΙ
24/01/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
59.4
ΝΑΙ
01/01/1978
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1992
5
ΝΑΙ
24/06/1989
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
59.054
ΝΑΙ
04/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΡΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57.565
ΝΑΙ
10/02/1992
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΕΥΔΟΞΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.426
ΝΑΙ
22/06/1991
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΒΥΝΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53.314
ΝΑΙ
09/06/1987
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/01/2001
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΙΔΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53.2
ΝΑΙ
27/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
48.318
ΝΑΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/07/2000
5.9
ΜΑΜΟΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.987
ΝΑΙ
01/07/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.937
ΝΑΙ
03/07/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
67
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.968
ΝΑΙ
30/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΚΥΒΕΛΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
74
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
40.156
ΝΑΙ
15/02/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2005
10
ΝΑΙ
08/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.305
ΝΑΙ
25/07/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/09/2001
9.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΧΑΡΙΚ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.247
ΝΑΙ
24/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
7.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΑΙΚΑΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
88
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.417
ΝΑΙ
30/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/07/1996
6.67
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
91
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
37.655
ΝΑΙ
10/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1992
7.59
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
96
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.546
ΝΑΙ
25/07/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΦΑΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.544
ΝΑΙ
20/07/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΟΕΛ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
98
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.34
ΝΑΙ
18/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.237
ΝΑΙ
30/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/1998
9
ΝΑΙ
12/06/1999
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΧΑ
ΕΝΚΑΡ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
104
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.743
ΝΑΙ
18/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.658
ΝΑΙ
30/01/1999
8.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/11/1985
6.8
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΙΠΙΤΣΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
107
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.11
ΝΑΙ
26/06/2001
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΞΥΛΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
118
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31.299
ΝΑΙ
22/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΚΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.263
ΝΑΙ
30/06/1991
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
136
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.091
ΝΑΙ
23/12/1988
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΚΟΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
137
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.034
ΝΑΙ
13/06/1984
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/1976
6.5
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΑΔΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
139
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.319
ΝΑΙ
10/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΣΚΙΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
144
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.055
ΝΑΙ
13/07/1989
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
145
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.04
ΝΑΙ
30/06/2003
9.45
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΤΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
146
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.902
ΝΑΙ
27/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
154
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.773
ΝΑΙ
24/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
158
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.223
ΝΑΙ
12/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝ.
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
164
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.347
ΝΑΙ
30/06/2000
9.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
165
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.261
ΝΑΙ
30/01/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
167
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.11
ΝΑΙ
20/02/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
172
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.771
ΝΑΙ
23/01/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
179
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.086
ΝΑΙ
30/06/1992
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΣΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
182
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.97
ΝΑΙ
07/06/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΡΕΓΚΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
183
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.543
ΝΑΙ
30/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΙΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
190
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.133
ΝΑΙ
30/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
191
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.965
ΝΑΙ
30/06/1998
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
199
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.479
ΝΑΙ
20/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/09/1990
5
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΑΝΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
200
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.249
ΝΑΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΟΥΜΠΕΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
203
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.715
ΝΑΙ
06/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΔΗΜΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
209
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.783
ΝΑΙ
22/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/1991
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΠΕΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΤΣΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
218
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.48
ΝΑΙ
24/06/2001
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
221
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.183
ΝΑΙ
21/01/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
224
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.05
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
225
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.023
ΝΑΙ
26/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΥΡΑΤΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
227
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.995
ΝΑΙ
03/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
232
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.591
ΝΑΙ
24/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
233
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.526
ΝΑΙ
10/01/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2000
8.5
ΝΑΙ
28/05/1998
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΚΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
234
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.52
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/10/2004
5
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
235
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.446
ΝΑΙ
24/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
236
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.377
ΝΑΙ
29/01/2005
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
242
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.663
ΝΑΙ
02/07/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
243
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.646
ΝΑΙ
07/06/1996
9.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
244
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.603
ΝΑΙ
28/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΟΥΜΠΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
248
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.193
ΝΑΙ
06/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
250
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.159
ΝΑΙ
29/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
252
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.927
ΝΑΙ
11/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΗΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΛΛΟΥ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
253
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.903
ΝΑΙ
30/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΡΣΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
260
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.544
ΝΑΙ
16/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΟΛΙΒΕΡ
ΚΩΝ/Ν
ΑΝΑΣΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
262
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.446
ΝΑΙ
31/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1997
8.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
265
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.29
ΝΑΙ
08/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/11/2001
8.66
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
266
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.103
ΝΑΙ
27/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΦΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
267
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.063
ΝΑΙ
15/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΝΑΙ
27/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
268
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.057
ΝΑΙ
15/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
269
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.009
ΝΑΙ
27/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
275
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.469
ΝΑΙ
25/07/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
276
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.417
ΝΑΙ
30/06/2001
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
283
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.811
ΝΑΙ
26/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2003
8.5
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
289
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.503
ΝΑΙ
05/06/2002
9.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΞΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
294
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.223
ΝΑΙ
28/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
295
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.157
ΝΑΙ
24/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΒΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
299
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.949
ΝΑΙ
25/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2001
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΠΦΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
300
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.949
ΝΑΙ
20/07/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
310
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.509
ΝΑΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΑΧΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
314
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.886
ΝΑΙ
29/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2005
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/03/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
315
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.874
ΝΑΙ
14/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΟΥΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
320
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.246
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΙΟΥΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
322
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.171
ΝΑΙ
31/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
326
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.051
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/03/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
330
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.74
ΝΑΙ
29/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
354
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.971
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
355
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
11/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2001
7.3
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
360
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.851
ΝΑΙ
31/01/1989
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
363
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.771
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΑΓΓΕΛ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
369
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.533
ΝΑΙ
10/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
9
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
371
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.449
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/1990
7.05
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
374
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.114
ΝΑΙ
25/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
377
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.017
ΝΑΙ
02/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1993
7.85
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
379
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.949
ΝΑΙ
31/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/1999
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΕΛΕΥΘ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
390
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.263
ΝΑΙ
15/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
6.5
ΝΑΙ
21/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
TΣΙΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
401
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.737
ΝΑΙ
29/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1990
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΦΜΑΝΝ
ΡΟΛΑΝΤ
ΒΕΡΝΕΡ
ΓΚΙΖΕΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
411
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.349
ΝΑΙ
16/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΑΝΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
412
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.337
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
414
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.234
ΝΑΙ
15/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΗ
ΑΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
416
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.137
ΝΑΙ
21/01/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1993
6.37
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
418
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.04
ΝΑΙ
16/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
423
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.971
ΝΑΙ
23/04/2001
9.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΟΔΟΦΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
441
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.537
ΝΑΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΞΕΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
443
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.329
ΝΑΙ
04/07/1988
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΓΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
446
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.206
ΝΑΙ
30/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
452
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.794
ΝΑΙ
18/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
454
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.783
ΝΑΙ
19/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
455
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.726
ΝΑΙ
05/07/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΔΟΥΚΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
463
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.491
ΝΑΙ
30/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/11/2002
6.5
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
464
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.489
ΝΑΙ
20/05/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΝΑΙ
20/05/1996
10
ΝΑΙ
20/05/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
470
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.223
ΝΑΙ
19/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΒΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
480
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.866
ΝΑΙ
09/06/1989
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΑΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
482
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.811
ΝΑΙ
17/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2005
9.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
491
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.651
ΝΑΙ
18/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
497
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.571
ΝΑΙ
26/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
499
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.514
ΝΑΙ
29/06/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
500
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.47
ΝΑΙ
29/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
6.5
ΝΑΙ
22/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΠΙΣ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
507
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.14
ΝΑΙ
23/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/1996
6.77
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΚΛΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
515
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.966
ΝΑΙ
28/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2001
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΗΡΟΛΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
519
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
23/06/2000
9.85
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
520
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
23/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/10/1996
5.9
ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
524
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.691
ΝΑΙ
17/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
526
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.657
ΝΑΙ
15/07/2005
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΓΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
530
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.554
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
531
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.554
ΝΑΙ
25/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
532
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.554
ΝΑΙ
30/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
533
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.554
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
534
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.554
ΝΑΙ
25/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
536
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.509
ΝΑΙ
10/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
537
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.509
ΝΑΙ
28/01/2000
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΕΒΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
539
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.474
ΝΑΙ
28/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΚΕΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
540
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
21/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΛΩΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
542
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
22/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
543
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
544
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.417
ΝΑΙ
24/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
546
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.417
ΝΑΙ
30/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΕΡΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
552
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.777
ΝΑΙ
25/06/2004
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
561
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
8.5
ΝΑΙ
28/02/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΒΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
565
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΣΟΥΛΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
609
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
616
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
622
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
625
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
633
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/07/2003
8.89
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
647
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/10/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/10/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΣΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
650
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
651
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
658
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
680
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΒΡΥΣΗΙΔΑ
ΚΩΝΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
682
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΛΑΖΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
691
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2005
8.7
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
692
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/11/1999
5.96
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
693
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/12/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΤΑΞΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
707
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/1995
6.8
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
708
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/12/1998
6.5
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΟΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
725
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
733
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
749
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
751
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
763
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΟΥΣΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
768
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΤΣΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
770
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΛΑΣΕΛΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
772
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΙΦΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
775
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣ
ΑΘΑΝ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
777
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
786
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΕΛΠΙΔ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
790
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
791
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΣΠΥΡΙ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
804
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΝΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
812
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/02/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
816
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΓΩΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
819
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΘΙΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
820
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
824
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
826
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΕΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
830
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
833
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
835
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΣΙΚΙΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
837
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
852
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
855
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
864
187
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7.933
ΝΑΙ
06/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
867
188
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.923
ΝΑΙ
22/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΝΑΙ
20/07/1993
8.5
ΝΑΙ
30/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
869
189
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.943
ΝΑΙ
15/06/2004
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
873
190
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
876
191
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
881
192
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
882
193
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
883
194
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
884
195
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-