ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.166
ΝΑΙ
27/05/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΡΟΥΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΕΣΤ
ΖΑΦΕΙ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
66
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.993
ΝΑΙ
31/01/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.818
ΝΑΙ
26/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΜΠΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
93
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.647
ΝΑΙ
11/06/1985
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΕΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΟΛΓΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
134
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.748
ΝΑΙ
15/07/1995
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
142
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.177
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/09/1995
6.3
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
195
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.662
ΝΑΙ
27/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΛΕΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
212
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.24
ΝΑΙ
29/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/1989
7
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΟΧΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΛΕΜΟΝ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
213
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.126
ΝΑΙ
11/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
287
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.589
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΤΣΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
305
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.714
ΝΑΙ
27/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/10/1998
6.1
ΜΠΟΤΙΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
364
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.733
ΝΑΙ
12/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
380
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.811
ΝΑΙ
12/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
468
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.249
ΝΑΙ
06/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
6.96
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
476
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.051
ΝΑΙ
04/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
485
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.754
ΝΑΙ
31/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
535
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.52
ΝΑΙ
27/01/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
627
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΑΝΘΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
728
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΝΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
840
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
841
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΡΟΠΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
849
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΙΣΜΗΝΗ
Κρουστά Ευρωπαϊκά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
874
23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-