ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.442
ΝΑΙ
16/06/2003
10
ΝΑΙ
10/07/2000
6.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/07/2000
6.34
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΗΤΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
31/01/2004
10
ΝΑΙ
29/06/2004
7.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
7.83
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
8.33
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
26/12/2002
8.5
ΝΑΙ
21/09/2004
8.21
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
8.21
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΕΤΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
30/01/2002
8.5
ΝΑΙ
12/09/2003
8.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/09/2003
8.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
01/07/2002
6.5
ΝΑΙ
28/06/2004
6.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
6.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
17/01/2001
10
ΝΑΙ
05/05/2003
6.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
6.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
16/06/2004
8.5
ΝΑΙ
22/10/2003
8.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/10/2003
8.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
22/06/2003
10
ΝΑΙ
30/06/2003
8.45
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.45
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.767
ΝΑΙ
27/01/1997
8.5
ΝΑΙ
27/09/2002
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/09/2002
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.486
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΝΑΙ
18/12/2003
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2000
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.131
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΝΑΙ
11/07/2005
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2003
8.5
ΝΑΙ
30/06/2000
9.56
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.914
ΝΑΙ
30/01/2000
6.5
ΝΑΙ
25/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΟΥΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΥΙΔ
ΕΙΡΗΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.731
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΝΑΙ
30/07/2004
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2003
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.691
ΝΑΙ
29/06/2003
9.3
ΝΑΙ
16/12/2004
7.89
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/12/2004
7.89
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
9.3
ΝΑΙ
28/05/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΡΔΙΚΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.509
ΝΑΙ
17/05/1999
10
ΝΑΙ
18/03/2005
7.15
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.15
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
8.5
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.286
ΝΑΙ
30/06/2002
9.7
ΝΑΙ
05/05/2003
7.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
7.3
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΜΑΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΑΣΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.977
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΝΑΙ
11/11/2000
7.59
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/11/2000
7.59
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/12/2005
10
ΝΑΙ
27/07/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/07/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2003
6.5
ΝΑΙ
26/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2004
8.5
ΝΑΙ
27/07/2005
8.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/07/2005
8.76
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1999
8.5
ΝΑΙ
02/04/2004
7.71
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/04/2004
7.71
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΡΙΑΝΘΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
12/12/2002
8.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/12/2002
8.3
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
05/07/2005
7.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
6.92
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
6.92
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΤΑΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2002
10
ΝΑΙ
12/07/2005
9.27
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/07/2005
9.27
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2002
8.5
ΝΑΙ
25/06/2004
9.05
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
9.05
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΝΑΙ
14/12/2004
8.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/12/2004
8.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΝΑΙ
11/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2004
9.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΓΚΑ
ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2004
8.5
ΝΑΙ
18/08/2003
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/08/2003
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΝΑΙ
15/04/2005
6.87
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/04/2005
6.87
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2005
6.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
8.5
ΝΑΙ
24/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1993
6.5
ΝΑΙ
27/05/1999
6.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/05/1999
6.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΝΑΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΝΑΙ
15/11/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΛΙΑΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/1998
9.75
ΝΑΙ
02/11/2001
9.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/11/2001
9.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2000
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
7.21
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.21
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ-ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2001
10
ΝΑΙ
18/03/2005
7.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΝΑΙ
11/07/2005
6.96
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
6.96
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΝΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/01/2003
8.5
ΝΑΙ
04/05/2004
6.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/05/2004
6.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΓΩΝΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/01/2003
6.5
ΝΑΙ
18/12/2003
7.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/12/2003
7.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2004
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
7.46
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.46
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2004
10
ΝΑΙ
07/06/2005
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/2005
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2005
10
ΝΑΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΧΤΣΗΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πιάνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2003
10
ΝΑΙ
07/12/2004
6.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
6.67
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2004
8.5
ΝΑΙ
28/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-