ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.4
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΦΑΡΑΜΙΤΣΑ-ΖΕΚΗ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.293
ΝΑΙ
14/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΙΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΖΩΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.913
ΝΑΙ
20/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2005
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.101
ΝΑΙ
29/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/02/1996
6.94
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.609
ΝΑΙ
30/07/1962
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.486
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
102
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.263
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΙΑΔΑ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΚΩΝ/Ν
ΚΑΛΛΙ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
111
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.037
ΝΑΙ
30/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/01/1999
10
ΝΑΙ
30/01/2001
10
ΝΑΙ
20/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.166
ΝΑΙ
31/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΔΑΚΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΘΩΜΑΙ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
138
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.443
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΡΖΙΖ
ΜΑΡΤΙΝ
ΡΟΜΑΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
143
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.229
ΝΑΙ
17/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΟΝΟΥΚΑΡΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
146
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.143
ΝΑΙ
18/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
148
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.103
ΝΑΙ
23/01/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
151
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.914
ΝΑΙ
29/01/2004
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/1999
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
214
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/01/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
8.7
ΝΑΙ
23/06/2003
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
317
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2002
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΥΦΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
348
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2005
8.78
ΟΧΙ
-
-
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
350
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/09/2001
6.87
ΟΧΙ
-
-
ΖΕΤΤΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
355
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/1996
6.9
ΑΝΝΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
373
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/1989
8.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
393
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
394
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΓΑΛΙΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
422
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΡΙΝ - ΣΑΡΡΑ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
431
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΖΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
503
24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.491
ΝΑΙ
20/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
504
25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.229
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/2004
7.068
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔ
ΒΑΣΙΛ
Βιολί κλασικό
ΝΑΙ
ΝΑΙ
509
26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-