ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.4
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
70.575
ΝΑΙ
13/06/1989
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/05/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΟΝΥ
ΔΙΟΝΥ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
50.801
ΝΑΙ
28/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
6.5
ΝΑΙ
30/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΝΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
41.376
ΝΑΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΜΝΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.958
ΝΑΙ
29/01/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΧΑΒΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΓΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.596
ΝΑΙ
07/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1989
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/03/1994
5
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.521
ΝΑΙ
01/07/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΝΑΙ
28/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.091
ΝΑΙ
20/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤ
ΓΕΩΡ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.813
ΝΑΙ
26/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2000
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΟΛΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΩΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.27
ΝΑΙ
30/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.413
ΝΑΙ
24/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/01/2001
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΛΑΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΑΓΓΕΛ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.643
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.494
ΝΑΙ
27/05/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.691
ΝΑΙ
05/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.16
ΝΑΙ
20/01/2002
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΛΗΣ
ΛΑΕΡΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.592
ΝΑΙ
11/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΑΡΓΥΡ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.143
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΙΔΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.386
ΝΑΙ
13/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/1999
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΤΣΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.011
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.526
ΝΑΙ
30/01/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΠΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.806
ΝΑΙ
20/06/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΣΤΑΥΡ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.657
ΝΑΙ
25/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑIΧΕΝΜΠΑΧ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.634
ΝΑΙ
06/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/10/1993
6.99
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΒΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΩΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.174
ΝΑΙ
22/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΙΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
65
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.154
ΝΑΙ
27/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2003
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΓΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΑΙΔΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.366
ΝΑΙ
11/06/2001
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2005
6.8
ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
72
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.06
ΝΑΙ
28/06/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΑΝΑΓ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΝΑΙ
25/01/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2004
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/04/2002
8.03
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
28/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/11/2003
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
77
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.914
ΝΑΙ
28/05/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΒΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.771
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
84
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.417
ΝΑΙ
06/02/9062
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
85
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.4
ΝΑΙ
04/02/1989
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
86
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.366
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΑΜΑΛΙ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.763
ΝΑΙ
20/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΒΟΝΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
94
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.703
ΝΑΙ
26/01/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
96
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.646
ΝΑΙ
17/01/1994
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.64
ΝΑΙ
25/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/03/1990
5.7
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.223
ΝΑΙ
08/06/2003
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/10/2001
6.4
ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΗΚΛΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
109
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.057
ΝΑΙ
22/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.726
ΝΑΙ
21/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΔΩΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
127
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.114
ΝΑΙ
17/06/1995
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
128
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.109
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΚΑΛΛΙ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
134
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.531
ΝΑΙ
25/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΜΙΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
135
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.486
ΝΑΙ
10/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2004
8
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/1999
6.06
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΑΝΝΙΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΕΙΡΗΝ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
136
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.486
ΝΑΙ
25/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΙΔΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
139
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.386
ΝΑΙ
16/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΛΟΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
145
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.16
ΝΑΙ
21/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/01/2003
9.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΚΑ
ΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΟ
ΧΡΥΣΟ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
153
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.877
ΝΑΙ
27/01/1992
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
167
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.34
ΝΑΙ
12/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
172
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.114
ΝΑΙ
24/06/1998
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
174
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.966
ΝΑΙ
06/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/09/1994
6.93
ΣΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
176
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.829
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΗΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
181
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.657
ΝΑΙ
01/06/1993
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΑΤΑΣΣΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
183
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.463
ΝΑΙ
30/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΘΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
184
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.417
ΝΑΙ
17/06/1999
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΘΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
185
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.417
ΝΑΙ
28/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
191
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/1996
6.5
ΝΑΙ
29/05/2003
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/05/1999
6.2
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
200
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/07/1984
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1996
9.5
ΝΑΙ
29/01/1989
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΔΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
201
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/02/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1996
8.5
ΝΑΙ
21/06/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
207
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/2001
8.5
ΝΑΙ
23/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΡΥΣΑΦΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
209
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2005
9
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
223
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/02/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1990
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
224
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/1996
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
227
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/01/1994
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/06/2003
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΛΑΧΙΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
249
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
261
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/04/2003
6.13
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
281
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
323
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/12/2004
ΝΑΙ
27/11/2002
7
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
327
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/07/1998
7.74
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
332
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/10/1989
6.69
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
333
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/03/1993
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
343
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/12/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
351
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/04/2003
6.24
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
ΕΡΙΚΑΙΤΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
352
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/10/1990
6.13
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
358
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/12/2004
6.52
ΒΑΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
360
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/11/2003
7.95
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
363
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/10/2002
7.25
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
365
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/04/2003
7.66
ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
367
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/1998
7.19
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
374
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΛΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
401
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
408
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΟΥΛΚΙΟΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΓΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
409
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
423
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
426
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
427
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
429
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
435
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΕΡΟΠΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
449
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΩΝΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
459
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
467
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΦΕΙΡΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
471
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
477
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
478
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
482
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
483
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΧΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΡΓΥΡΩ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
493
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΖΑΝΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
495
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
501
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/08/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
502
99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.354
ΝΑΙ
21/06/2003
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
510
100
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ- ΝΤΟΛΟΡΕΣ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
511
101
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
512
102
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
513
103
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΙΑ
Κιθάρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
516
104
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-