ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση και Βεβαίωση σπουδών
Κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΜΕΡΤΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
88.977
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
85.832
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1982
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
79.925
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/2002
8.5
ΝΑΙ
12/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑ
ΑΛΕΞΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
78.305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑ
ΕΥΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΑΝΔΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
71.587
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΡΑΨΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
68.371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/02/1983
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΑΝΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΥΘΑΛΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
61.817
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
54.374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
50
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52.52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52.007
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/01/2003
9.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
6.5
ΝΑΙ
30/06/1999
8.6
ΝΑΙ
04/07/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
49.48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
41.239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.013
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΑΓΓΕΛ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
114
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.093
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
116
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.846
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.594
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2005
6.5
ΝΑΙ
02/07/2000
8.98
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
146
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/07/2004
7.45
ΟΧΙ
-
-
ΓΛΕΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
156
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.029
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΔΙΟΝΥ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
198
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
199
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.078
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/2005
9.6
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
213
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΑΡΕΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
217
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.764
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
8.5
ΝΑΙ
23/06/2004
8.5
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
219
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2004
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
250
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.474
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2000
8.5
ΝΑΙ
27/06/1998
8.5
ΝΑΙ
30/03/2002
6.4
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
252
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
255
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΟΥΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
256
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2001
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1998
8.5
ΝΑΙ
24/06/2001
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
259
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.989
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
265
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.446
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/12/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΣΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
269
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
270
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.097
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
277
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/01/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/05/2001
5.98
ΦΟΥΚΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
285
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΙΒΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΑΝΤΩΝ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
310
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.674
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΝΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΩ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
326
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.026
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
331
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
333
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.686
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
334
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.663
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΑΜΑΣΙΑΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
342
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.846
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1981
9.9
ΝΑΙ
30/06/1995
8.5
ΝΑΙ
27/06/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΑΣΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΚΥΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
343
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.846
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2005
10
ΝΑΙ
08/07/2000
10
ΝΑΙ
29/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
375
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.874
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/1992
6.15
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤ
ΦΡ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
443
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
446
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
450
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΗΓΗ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
464
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΛΛΕΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
468
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/07/1990
7.17
ΟΧΙ
-
-
ΡΙΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΑΙΚΑΤ
Μαντολίνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
474
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/04/2001
5
ΟΧΙ
-
-