ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση σπουδών
Υπεύθυνη δήλωση και Βεβαίωση σπουδών
Κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΝΤΙΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39.864
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30.594
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΧΡΥΣΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7.867
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1994
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7.933
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
97.567
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
87.431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/06/1988
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
84.253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/1990
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΛΥΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤ
ΝΙΚ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
76.9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/05/1977
5.7
ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
71.437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΔΕΜΛΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΑΓΓΕΛ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
69.284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
66.758
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2003
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
63.626
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
63.465
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
37
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
58.616
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/06/2001
8.5
ΝΑΙ
24/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/08/1992
6.58
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΛΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
58.001
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΡΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΩΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57.856
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/1999
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
41
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
56.703
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΟΥΜΠΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
56.549
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/08/1992
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΓΕΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
56.259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.923
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/04/1997
5
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.482
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/1976
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
49
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
54.151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/02/1989
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΔΟΠΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
50.088
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΛΓΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
62
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
48.889
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/1990
9.78
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
47.037
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
46.231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
69
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
45.224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/08/2002
6.63
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΜΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
71
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/03/1983
6.5
ΞΑΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
42.429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/1993
9.26
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
81
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
40.151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΝΑΙ
30/06/2004
9.5
ΝΑΙ
28/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.634
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
83
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.506
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
86
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
39.05
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.657
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/1976
6.5
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
91
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
10
ΝΑΙ
29/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
37.711
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΔΕΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.691
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/06/1999
8.5
ΝΑΙ
30/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΚΡΟΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
101
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΟΛΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
104
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.775
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.607
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
107
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.048
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΟΥΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
110
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΟΥΒΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
112
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/1988
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
5
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
119
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31.174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
120
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.983
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/1996
8.5
ΝΑΙ
09/07/1988
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
122
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/2003
9.5
ΝΑΙ
22/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
8.17
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.533
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
125
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΣΣΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞ
ΑΙΜΙ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.026
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2000
6.67
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
129
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28.744
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/11/1993
7.44
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
132
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.842
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
134
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΝΑΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΒΑΣΙΛ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
142
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.817
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/1994
6.5
ΝΑΙ
18/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/05/1999
6.68
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
143
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.831
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
05/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
147
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
150
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.863
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
151
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.817
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
152
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.457
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΓΙΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
153
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
158
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/03/2003
6.64
ΝΑΙ
31/10/1995
6.5
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
166
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.656
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/1999
8.5
ΝΑΙ
25/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/2003
6.5
ΝΑΙ
30/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΣΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
169
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.063
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/09/1986
6
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
172
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2004
8.5
ΝΑΙ
30/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
176
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/2005
6.5
ΝΑΙ
20/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝ
ΠΑΡΑΣ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
178
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/06/1995
8.5
ΝΑΙ
18/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/12/1996
5
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΛΓΚΙΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
180
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΛΑΪΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
182
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.949
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
183
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.684
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/1987
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΩΡΟΘ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
184
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.458
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/03/2000
5.9
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
185
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/01/2004
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
189
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.777
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1987
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΚΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
192
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.545
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/02/1998
9.16
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
197
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1999
7.21
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
203
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.751
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΝΑΙ
28/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/12/2003
6.64
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
215
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.526
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΘΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΣ
ΛΟΥΙΖΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
220
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΜΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
221
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.054
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΠΙΔΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
222
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.007
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/05/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/1992
8.5
ΝΑΙ
30/06/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
225
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.794
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2002
9.3
ΝΑΙ
29/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΑΣΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
227
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.755
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
10
ΝΑΙ
29/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
228
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.746
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/10/2004
8.11
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΕΛΕΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
230
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.659
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
235
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.737
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/06/2004
6.5
ΝΑΙ
16/05/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
238
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
245
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/1996
6.28
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΥΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΑΤΩ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
247
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.04
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1997
8.5
ΝΑΙ
29/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/03/2000
6.93
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΣΤΙΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΣΤΥΛΙ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
261
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.843
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2004
9.62
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
263
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
264
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.631
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΘΕΚΛΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
273
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.914
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
276
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.769
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
279
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.657
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
283
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.491
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
284
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.486
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/07/2000
8.17
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΛΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΖΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
290
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.086
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/2002
9.09
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
298
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
299
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/01/2001
8.5
ΝΑΙ
21/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2003
6.74
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
301
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/1996
7.63
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΗΝΕΛ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
307
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
311
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.629
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΡΡΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
314
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/11/1992
7.18
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΕΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
319
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.666
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
335
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΒΙΚΤΩ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
341
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.869
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/03/2001
5.84
ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
351
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.503
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
361
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΝΑΙ
23/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/05/1993
6.3
ΚΑΚΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΡΟΣΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
364
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.069
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
370
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.949
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
383
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.714
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/2003
10
ΝΑΙ
01/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/07/2000
6
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
398
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
405
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ
ΝΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
406
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2002
7.86
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΙΝΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
415
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
416
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2005
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
417
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
418
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΛΥΜΠΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
439
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1997
8.5
ΝΑΙ
30/01/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΑΡΑΣ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
442
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
445
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΒΟΡΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΡΟΔΡ
ΟΛΓΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
457
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
459
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
507
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
526
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
549
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΜΠΙΤΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
558
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
570
128
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15.235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2004
6.28
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΚΙΒ
ΒΑΣΙΛ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
571
129
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.574
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
573
130
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.646
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/07/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
580
131
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΡΕΝΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
587
132
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΙΔΙΝΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Ταμπουράς
ΝΑΙ
ΝΑΙ
595
133
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-